Microsoft платформа за данни

Azure използва мощните услуги с платформи за данни на Microsoft, за да помага на организациите да генерират по-задълбочени познания за своите клиенти, да изграждат способни на трансформации бизнес модели и по-бързо да инсталират интелигентни решения.

Накарайте данните да работят по-бързо

С експоненциалния ръст на обемите от данни много организации губят способността си да филтрират, управляват и използват данните, които те съхраняват. Това създава сериозни предизвикателства: забавя продуктивността и иновациите, затруднява идентифицирането на важни тенденции и сигнали, и създава сериозни рискове за сигурността и съответствието.

С Azure организациите получават достъп до модерни, унифицирани решения за платформи за данни, които помагат да се укроти сложността и да се направи информацията отново мощна. Тези решения позволяват по-бързо вземане на решения и ускоряват времето за пускане на пазара. Те също така подкрепят разработката на интелигентни иновации и по-мощни приложения.

Защо да модернизирате с Microsoft платформа за данни?

Повишете скоростта и бързината на реакция

Създайте общ начин на работа за различните платформи и ускорете пътя на иновациите до пазара, създавайте приложения и ги инсталирайте навсякъде.

Вземете вградения изкуствен интелект

Използвайте изкуствен интелект (AI) за по-задълбочени проучвания и познаване на клиентите, правете по-бързи прогнози и гарантирайте проактивна защита на данните.

Разраствайте се бързо и сигурно

Вдигайте нивото на вашия бизнес, като същевременно сте уверени, че нуждите от сигурност, производителност и отказоустойчивост са добре посрещнати, с водещи показатели в индустрията за обща стойност на притежание.

Намерете планове и цени на Azure

Microsoft Azure има ценови модел „плащане за използване“, което означава, че организациите плащат само за услугите, които използват, когато ги използват. Това дава възможности за разрастване в съответствие с нуждите на бизнеса и гарантира, че ИТ инвестициите са оптимизирани, за да поддържат растежа.

Намерете план

Популярни средства и ресурси за Microsoft Azure

Център за изтегляне

Осъществете достъп до полезни ресурси и инструменти за Microsoft Azure.

Вижте още

Курсове по E-Обучение

Посетете АЛСО Академията за безплатно обучение по Azure, провеждано от експерти.

Вижте още

Azure калкулатор

Направете оценка на стойността на Вашето пътешествие в Облака с ценовия калкулатор на Microsoft Azure.

Щракването върху този линк ще Ви отведе към външен сайт на Microsoft, където от Вас може да бъде поискана допълнителна информация.

Вижте още

ALSO Value-Add Services

Вижте още