Microsoft платформа за данни

Azure използва мощните услуги с платформи за данни на Microsoft, за да помага на организациите да генерират по-задълбочени познания за своите клиенти, да изграждат способни на трансформации бизнес модели и по-бързо да инсталират интелигентни решения.

Накарайте данните да работят по-бързо

С експоненциалния ръст на обемите от данни много организации губят способността си да филтрират, управляват и използват данните, които те съхраняват. Това създава сериозни предизвикателства: забавя продуктивността и иновациите, затруднява идентифицирането на важни тенденции и сигнали, и създава сериозни рискове за сигурността и съответствието.

С Azure организациите получават достъп до модерни, унифицирани решения за платформи за данни, които помагат да се укроти сложността и да се направи информацията отново мощна. Тези решения позволяват по-бързо вземане на решения и ускоряват времето за пускане на пазара. Те също така подкрепят разработката на интелигентни иновации и по-мощни приложения.

Защо да модернизирате с Microsoft платформа за данни?

Повишете скоростта и бързината на реакция

Създайте общ начин на работа за различните платформи и ускорете пътя на иновациите до пазара, създавайте приложения и ги инсталирайте навсякъде.

Вземете вградения изкуствен интелект

Използвайте изкуствен интелект (AI) за по-задълбочени проучвания и познаване на клиентите, правете по-бързи прогнози и гарантирайте проактивна защита на данните.

Разраствайте се бързо и сигурно

Вдигайте нивото на вашия бизнес, като същевременно сте уверени, че нуждите от сигурност, производителност и отказоустойчивост са добре посрещнати, с водещи показатели в индустрията за обща стойност на притежание.

Намерете планове и цени на Azure

Microsoft Azure има ценови модел „плащане за използване“, което означава, че организациите плащат само за услугите, които използват, когато ги използват. Това дава възможности за разрастване в съответствие с нуждите на бизнеса и гарантира, че ИТ инвестициите са оптимизирани, за да поддържат растежа.

Намерете план

Нужно Ви е доказателство за концепцията?

Искате да докажете стойността на Azure в конкретна работна среда, при това безплатно? Свържете се с АЛСО сега, за да обсъдите ограничено тестване на Azure.

Поискайте оферта

Популярни средства и ресурси за Microsoft Azure

Център за изтегляне

Осъществете достъп до полезни ресурси и инструменти за Microsoft Azure.

Вижте още

Курсове по eОбучение

Посетете АЛСО Академията за безплатно обучение за Azure, провеждано от експерти.

Вижте още

Azure калкулатор

Направете оценка на стойността на Вашето пътешествие в Облака с ценовия калкулатор на Microsoft Azure.

Щракването върху този линк ще Ви отведе към външен сайт на Microsoft, където от Вас може да бъде поискана допълнителна информация.

Вижте още

Примери на успешни проекти на клиенти

Вижте как други бизнеси са приели да работят с Microsoft Azure.

Вижте още