КЛИЕНТИ

Основата на бизнес моделите на ALSO са двете категории клиенти - “доставчици” и “купувачи”.

ALSO Group има портфолио с над 550 доставчици в ИКТ продуктовите категории - хардуер, софтуер и ИТ услуги, включващи всички лидери на световния пазар. Ние предлагаме на 100 000 купувачи достъп до широк спектър от около 50 000 SMB риселъри, които могат да се възползват от допълнителни персонализирани услуги в секторите на логистиката, финансите, ИТ и дигиталните услуги, както и от традиционните дистрибуторски услуги. ALSO предлага услуги на всички нива в така наречената „value chain “от един източник.