Microsoft 365 за образование и Microsoft 365 за организации с нестопанска цел

Предоставяне на образователни институти и благотворителни организации надеждно решение за производителност

Microsoft 365 е идеалното решение за образователни и нестопански организации, предоставяйки набор от мощни инструменти, които помагат на учителите, учениците и персонала да си сътрудничат по-ефективно и да работят по-интелигентно. С Microsoft 365 можете да предоставите на клиентите си основни инструменти за преподаване, учене и администриране всичко на едно място.

Като предлагате планове за обучение или организации с нестопанска цел на Microsoft 365, можете да помогнете на клиентите си да спестят време, да рационализират работните си потоци и да постигнат целите си.

За да се регистрирате като организация с нестопанска цел, изпълнете следните прости стъпки:

  1. Попълнете и изпратете регистрационния формуляр до Microsoft, като предоставите доказателство за допустимост до програмата.
  2. Очаквайте потвърждение от Microsoft. Трябва да се обадите в рамките на 10 работни дни
  3. След това, проверените организации с нестопанска цел могат да предоставят лицензи чрез ALSO Cloud Marketplace

Основни характеристики

  • Образование
  • С нестопанска цел

Образование 

Подобрено сътрудничество

Microsoft 365 Education предлага мощни инструменти за сътрудничество, включително Microsoft Teams и SharePoint, които позволяват на учителите и учениците да работят заедно безпроблемно и ефективно, независимо дали лично или дистанционно.

Разширена защита и съответствие

С вградените функции за защита и съответствие Microsoft 365 Education осигурява безопасна и сигурна среда за работа на ученици и учители, като предоставя на клиентите ви спокойствие и безпроблемна работа.

С нестопанска цел 

Опростени работни процеси

Microsoft 365 Non-profit предлага мощни инструменти за автоматизация, включително Power Apps и Power Automate, които помагат на организациите с нестопанска цел да рационализират работните си процеси и да спестят време и ресурси.

Разширени анализи

С Power BI Microsoft 365 Non-profit предоставя усъвършенствани инструменти за анализ, които помагат на организациите с нестопанска цел да получат прозрения и да вземат решения, основани на данни, позволявайки на клиентите ви да увеличат максимално въздействието си.

Сравнение на планове

 Microsoft за образованиеMicrosoft за организации с нестопанска цел
Настолни версии на приложенията на Office yes yes
Екипи на Microsoft yes yes
OneDrive за бизнеса yes yes
SharePoint yes yes
Синхронизиране на училищни данни yes no
Microsoft Intune за образование yes no
Microsoft Forms yes yes
Microsoft Stream yes yes
Microsoft Dashboard yes no
Power Apps no yes
Power Automation no yes
Power BI no yes
StaffHub no yes
Yammer no yes

Microsoft 365 Education и Microsoft 365 Non-profit включват няколко плана. За пълно сравнение вижте следните сайтове:

плановете на Microsoft 365 Education

Microsoft 365 Планове с нестопанска цел

Ползи за партньорите

Като предлагате Microsoft 365 за образование и организации с нестопанска цел, можете да помогнете на клиентите си в академичния и нестопанския сектор да рационализират своите операции и да подобрят производителността, като същевременно развивате бизнеса си с достъп до нови клиенти и потоци от приходи.

Microsoft 365 за образование

Опростено управление

Microsoft 365 Education е лесен за продажба и управление, с прост интерфейс и интуитивни инструменти, които ви улесняват да останете на върха на нуждите на клиентите си.

Специализирана поддръжка

Като партньор на Microsoft Education ще имате достъп до специална поддръжка и ресурси, които могат да ви помогнат да обслужвате по-добре клиентите си, да отстранявате проблеми и да стимулирате приемането.

Конкурентна диференциация

Предлагайки Microsoft 365 Education, можете да се разграничите от конкурентите си и да предоставите на клиентите си цялостно и надеждно решение, което им помага да постигнат своите академични цели.

Microsoft 365 за организации с нестопанска цел

Повишена рентабилност

Microsoft 365 Non-profit осигурява доходоносен поток от приходи за партньорите, с конкурентни маржове и възможности за upsell и cross-sell.

Специализирана поддръжка

Като партньор на Microsoft Education ще имате достъп до специална поддръжка и ресурси, които могат да ви помогнат да обслужвате по-добре клиентите си, да отстранявате проблеми и да стимулирате приемането.

Конкурентна диференциация

Предлагайки Microsoft 365 Education, можете да се разграничите от конкурентите си и да предоставите на клиентите си цялостно и надеждно решение, което им помага да постигнат своите академични цели.