Контакти:

Офис
София Еърпорт Център (Sofia Airport Center), Офис сграда А2, етаж I, офис 124,бул. „Христофор Колумб” N 64,
София 1592 (02) 9602 400

Търговски отдел
(02) 9602 300 office.bg@also.com
Понеделник - Петък
9:30 - 18:00 ч.

Склад
София 1528,
ул. Продан Таракчиев № 16
(сградата ОРБИТ) район "Аерогарa" (02) 9602 377

Сервиз
София 1528,
ул. Продан Таракчиев № 16
(сградата ОРБИТ) район "Аерогарa" (02) 9602 319