Разбийте 5-те бариери пред добрата работа в екип

Решенията за съвременното работно място на Microsoft помагат на екипите да преодолеят 5-те ключови предизвикателства пред продуктивността.

Бариера 1: Няма споделена цел или цели

Екипите се сблъскват с проблеми, когато отделните им членовете не са сигурни относно своите собствени отговорности и как те са свързани с общите цели на проекта. Това води до объркване и дублиране на задачите.

Microsoft Office 365 предлага гама от интегрирани инструменти за управление на проекти, за да гарантира, че всички са добре информирани и изпълняват задачите си - от първоначалния брейнсторминг до крайната доставка.

Решение

Microsoft Planner

 • Осигурява централна платформа за създаване и споделяне на графици, задачи и проектен статус.

Microsoft Teams

 • Свързва екипа в споделено работно пространство, независимо къде са неговите членове.
 • Гарантира, че цялата критично-важна информация е достъпна през цялото време.
 • Осигурява безпроблемен вграден достъп до приложенията на Office 365, включително Microsoft Planner, за оптимизирано управление и изпълнение на проектите.

Запознайте се с Microsoft Planner

Бариера 2: Липса на доверие

Доверието е крайъгълният камък на продуктивната работа в екип. Тъй като, обаче, мобилната и отдалечената работа правят срещите лице в лице не така чести, липсата на физическа близост може да доведе до по-ниски нива на доверие и отчетност.

Решенията на Microsoft за съвременното работно място включват разширени функции за комуникация, които позволяват на екипите да споделят съдържание, контекст и личност.

Решение

Microsoft Teams

 • Осигурява висококачествени видеоконференции и споделяне на екрани.
 • Включва поддържащи функции като водене на бележки, записване и незабавни съобщения.
 • Позволява на потребителите да участват във всички видове срещи: спонтанни, планирани, външни и мащабни събития на живо и при поискване.
 • Потребителите могат да се присъединят към срещи от широк спектър от платформи и устройства, включително настолни компютри, браузъри, мобилни устройства и устройства за заседателни зали.
 • Чрез използване на облачни записи и функции за автоматична транскрипция и превод, Teams предоставя интуитивна функция за търсене, която помага на потребителите да намират бързо съдържанието на срещите.

Запознайте се с Microsoft Teams

Бариера 3: Бавна комуникация

Редовното изчакване на включване от страна на участниците, на групова обратна връзка или управленски решения може да изчерпи морала на екипа и да намали импулса на работния процес.

С включените в пакета инструменти за комуникация Office 365 дава възможности на хората да се регистрират, да дават отговори и да решават проблемите заедно, в реално време.

Решение

Microsoft Teams

 • Съчетава бързите съобщения и интегрирането на приложения за по-бързи работни процеси и приключвания.
 • Функции като съавторство, контрол на версиите, търсене и споделяне на информация позволяват на потребителите да си сътрудничат по-ефективно в реално време, спестявайки до четири часа на седмица.*

* The Total Economic Impact™ Of Microsoft Teams, Изследване на Forrester за общото икономическо въздействие, поръчано от Microsoft (2019 г.)

Microsoft Yammer

 • Поддържа незабавно споделяне на знания в цялатга организация и работа в мрежа

Бариера 4: Объркване на ревизиите

Нищо не пречи на сътрудничеството така, както многобройните версии на документи с противоречиви редакции и объркващи имена на файлове. Лошият контрол на версиите води до загуба на работа, файлове записани един върху друг и загуба на време.

Като позволява съвместна работа по документи в реално време от различните локации и устройства, Office 365 дава възможност на екипите да съавторстват, да осъществяват достъп, да редактират и запазват работата като един файл на едно място. Всяка промяна се проследява, така че всички остават на една и съща страница.

Решение

Microsoft OneDrive

 • Предлага защитен достъп, споделяне и съхраняване на файлове отвсякъде.

Microsoft SharePoint

 • Свързва екипите около съдържание за безпроблемно сътрудничество.
 • Позволява защитено споделяне на файлове и работа в екип в самата организация и извън нея.

Microsoft Teams

 • Интегрирането на E-mail и известия поддържа целия екип информиран и актуализиран.
 • Намалено превключване на контекста с вграден достъп до приложенията на Office 365.
 • Споделяне и съавторство на Office документи от Teams.

Запознайте се с Microsoft OneDrive

Бариера 5: Липса на участие

Членовете на екипа, които не получават шанс да споделят знание или да изрязят своето мнение п важни въпроси е по-малко вероятно да се чувстват ангажирани.

Улеснявайки възможностите за работа в мрежа между различните отдели и работни позиции, решенията на Microsoft за съвременното работно място насърчават една по-открита, иновативна и среда на сътрудничество.

Решение

Microsoft Yammer

 • Подпомага включването и вземането на по-бързо решение
 • Позволява по-бързо споделяне на знания

Microsoft Teams

 • Централизираният интерфейс улеснява ускореното вземане на решения и ангажираността, като държи файловете, чатовете и съдържанието на едно място.
 • Потребителите имат възможност да работят по свой начин с персонализирани канали и решения на трети страни.

Запознайте се с Microsoft Yammer

Нужен Ви е ИТ партньор, който да поддържа Вашия екип?

Като един от най-големите доставчици на ИТ услуги от-край-до-край, партньорите на АЛСО разполагат с опита да доставят персонализирани решения на Microsoft за работа в екип за всички видове предприятия, като тези решения съответстват на нуждите на бизнеса и бюджета във всяка ситуация.