1. Обратно

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

A. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

1. ОБЩ ПРЕГЛЕД

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ НАКРАТКО:

Следващата информация за защита на данните има за цел да даде общ преглед относно събирането и обработката на вашите данни, в съответствие с приложимите законови разпоредби когато посещавате нашия уебсайт като клиент или посетител. В зависимост от обработката на личните данни се прилага Европейското законодателство Общ Регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) и на всички изисквания, наложени от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и актовете по прилагането му.

Подробната информация свързана със защитата на данните може да бъде намерена по-долу.

КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?

Технически характеристики:

Ние записваме IP адреса, от който получавате достъп до нашия уебсайт, използваната версия на браузъра, датата и часа на достъп, уебсайта, от който сте осъществили достъп до нашия уебсайт (референт).

Ние използваме бисквитки, малки текстови файлове, например за нашия онлайн магазин или влизания в защитени зони на нашия уебсайт. Бисквитките се съхраняват временно на вашия компютър. С помощта на проследяващи услуги и бисквитки, така наречените бисквитки на трети страни, записваме профили за употреба под псевдоним. Такъв потребителски профил съдържа информация за поведението на посетител на уебсайтове. Директно свързване с вас като физическо лице не е възможно. Можете да възразите срещу създаването на потребителския профил по всяко време. Можете да настроите браузъра си така, че тези бисквитки да не се запазват или да бъдат изтрити в края на вашата интернет сесия.

КАК СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

• Посетители на уебсайта:

Данните, които се натрупват, когато посетите нашия уебсайт, се събират автоматично. Допълнителни данни се събират по-специално чрез Вашите достъпвания на нашия уебсайт и чрез бисквитките.

• Клиенти:

Вашите данни като клиент се събират чрез уебсайта или при личен контакт между Вас и нашите служители. При необходимост, данните получени от Ваше име ще се коригират ръчно.

ЗА КАКВО ИЗПОЛЗВАМЕ ДАННИТЕ, КОИТО НИ ПРЕДОСТАВЯТЕ?

За осигуряването, оптимизирането и администрирането на уебсайта ни. В случай че не сте възразили и за създаване на псевдонимизирани профили. Ние използваме вашите данни за идентифициране на злоупотреби и отстраняване на неизправности и, ако е необходимо и законосъобразно, за предоставяне на информация на държавни институции.

Компанията ни понякога използва и други компании за обработка на данни за поръчка, като отговорността за обработката на данни остава наша.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА?

• Право на достъп;

• Право на коригиране;

• Право на преносимост на данните;

• Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);

• Право да се иска ограничаване на обработването;

• Право на възражение срещу обработването на лични данни;

• Право на субекта на лични данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, независимо дали това обработване включва и профилиране.

Ако имате притеснения относно защитата на данните, можете да се свържете с нашия служител по защита на данните на Privacy.bg@also.com

Подробната информация за защита на данните може да бъде намерена по-долу.

Б. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Дружеството „АЛСО България“ ЕООД (наричано по-долу за краткост „АЛСО България”) с офис адрес бул. „Христофор Колумб” № 64, пк 1592, г. София, като Администратор е изпълнило множество технически и организационни мерки за обработка от отговорните лица, за да гарантира, че личните данни, обработвани чрез този уебсайт, са защитени по най-добрият начин и до най-висока степен и извън този уебсайт. От друга страна, процесите не могат да бъдат изцяло контролирани, така че не може да се гарантира абсолютна защита. Поради тази причина от волята на всяко лице зависи предоставянето на личните му данни, когато осъществява контакт чрез нашия уебсайт, включително чрез алтернативни средства, като телефон или мейл.

2. КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И КАК СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ?

2.1 ПОСЕТИТЕЛИ НА УЕБСАЙТА:

Ние записваме IP адрес, от който достъпвате нашия уебсайт, използваната версия на браузъра, използваната операционна система, дата и час на достъп, държава, уебсайт, от който сте получили достъп до нашия уебсайт (референт). Ние събираме тези данни въз основа на нашия законен интерес, който се отнася до сигурността на Вашата система и данни и стабилността на системата като цяло, с цел установяване на връзка към уебсайта, разпознаване и защита от опити за атака, за статистическа оценка, за да отговорим на вашите запитвания и да оптимизираме и предлагаме нашите онлайн услуги. Тези данни не се използват за създаване на индивидуални потребителски профили и не се предават на трети страни.

БИСКВИТКИ:

Ние използваме бисквитки за определени оферти. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър. Това ни позволява да Ви разпознаваме, когато многократно посещавате уебсайта от същия компютър. „Бисквитките” служат не само на Вас, но и на АЛСО България, като помагат да направим уебсайта по-привлекателен, ефективен, сигурен и лесен за използване. С помощта на проследяващи услуги и бисквитки, така наречените „бисквитки на трети страни“ (third-party cookies), записваме потребителски профили под псевдоним. Такъв потребителски профил съдържа информация за поведението на посетителя на уебсайта. Чрез него не е възможно да се направи връзка с вас . Можете да възразите срещу създаването на потребителски профили по всяко време. Можете да настроите браузъра си така, че тези бисквитки да не се запазват и да се изтриват в края на Вашата интернет сесия.

Сесийни (временни) бисквитки:

Това са бисквитки, които се съхраняват на Вашия компютър само по време на интернет сесията и са необходими за транзакции. Тези сесийни бисквитки се използват само за контрол на връзката и за навигация и Ви позволяват да сърфирате в нашите интернет страници по удобен за Вас начин (например за обработка на покупка, докато сте влезли в системите на нашия магазин). Сесийните бисквитки се изтриват при прекратяване на сесията на Вашия браузър.

За определени оферти използваме постоянни бисквитки , които служат за разпознаване на посетители и се съхраняват на Вашия компютър за бъдещи сесии. Тези бисквитки са валидни от 6 до 24 месеца (напр. постоянна бисквитка е необходима, за да не се записва поведението Ви при сърфиране в интернет чрез използване на инструменти за проследяване).

Имате възможност да настроите браузъра си така, че тези бисквитки изобщо да не се съхраняват или да се изтриват в края на интернет сесията Ви. Можете да оттеглите съгласието си за бисквитки по всяко време, като изтриете бисквитките, които вече са запазени. Вижте инструкциите на съответните оператори на търсачки:

Internet Explorer:

https://support.micr osoft.com/en-in/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox

Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647

Safari:

https://support.apple.com/us-en/guide/safari/sfri11471/mac

Opera:

https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/

Моля, обърнете внимание, че ако изключите използването на бисквитките, има вероятност да не можете да използвате всички функции на нашия уебсайт.

Приставки (plugins) за социални медии:

С цел да направим по-известна нашата компания и да я предлагаме на пазара ефективно, ние използваме следните приставки за социални медии на нашия уебсайт. Отговорността за съответствието на обработката и защитата на данните се поема от съответния доставчик на приставката за социални медии. Целите и обхвата на събирането на данни се определят в информацията за защита на данните, дадена от съответния доставчик на приставката за социални медии. АЛСО България не събира лични данни с помощта на приставки за социални медии, нито информация за тяхното използване. АЛСО България използва следните приставки на своя уебсайт:

LinkedIn: Приставката LinkedIn, използвана от ALSO, се управлява от LinkedIn Corporation, 2029 Стиърлин Корт, Маунтин Вю, Калифорния 94043, САЩ („LinkedIn”). Политика за поверителност на LinkedIn е достъпна на адрес:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Twitter: Приставката Twitter се управлява от Twitter Inc., 795 Фолсъм Стрийт, ап. 600, Сан Франциско, Калифорния 94107, САЩ („Twitter”). Политиката за поверителност на Twitter е достъпна на адрес:

https://twitter.com/privacy

Приставката Facebook се управлява от Facebook Inc., 1601 С. Калифорния Авеню, Пало Алто, Калифорния 94304, САЩ („Facebook”). Политиката за поверителност на Facebook е достъпна на адрес:

https://www.facebook.com/policy.php

Приставката YouTube се управлява от YouTube, LLC, 901 Чери Авеню, Сан Бруно, Калифорния 94066, САЩ („YouTube”). YouTube, LLC е дъщерно дружество на Google LLC, 1600 Амфитиатър Паркуей, Маунтин Вю, Калифорния 94043, САЩ. Политиката за поверителност на YouTube е достъпна на адрес:

https://policies.google.com/privacy

Никакви други лични данни не се събират чрез уебсайта, освен ако не предоставите тази информация доброволно или тя се обработва в рамките на взаимоотношенията с клиента въз основа на законни интереси. Вашите лични данни се обработват в този контекст въз основа на неоспоримите законни интереси на АЛСО България.

Webtrekk: АЛСО България използва Webtrekk , услуга за уеб анализ на Webtrekk GmbH, на своите интернет страници. Някои данни, събрани по време на Вашето посещение на нашия уебсайт, се обработват за статистически анализ. Поради тази причина ние предаваме тези данни на Webtrekk GmbH. Тази статистическа оценка ни помага да оптимизираме нашите предложения. Webtrekk GmbH е сертифицирана за защита на данните в областта на уеб контрола. Вашият IP адрес се предава с всяко запитване на сървъра. Вашият IP адрес се съхранява само анонимно. Изводи за Вашето лично идентифициране по принцип са невъзможни. Събирането на Вашите данни става чрез задаване на пиксел, който е интегриран в уебсайта. Webtrekk използва така наречените „сесийни бисквитки”, както и „бисквитки за последно отворена връзка” (“last-click cookies”), които се изтриват, когато приключите сесията на Вашия браузър. Webtrekk също използва така наречените „постоянни бисквитки“(„evercookies”), чиято продължителност не надвишава шест месеца, и които се изтриват най-късно след определен брой употреби. Webtrekk не обединява тези потребителски данни с други данни, отнасящи се до носителя на псевдонима. Тези данни се изтриват веднага щом съхранението вече не е необходимо за създаване на анализ на използването или в случай, че потребителят поиска това.

Google Analytics: Този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google LLC, (1600 1600 Амфитиатър Паркуей, Маунтин Вю, Калифорния 94043, САЩ). От името на оператора на този уебсайт, Google ще използва тази информация, за да оцени Вашето използване на уебсайта, да събере отчети за активностите на уебсайта за операторите на уебсайтове и да предостави други услуги, свързани с активностите на уебсайта и използването на Интернет, към уебсайта на оператора. Бихме искали да подчертаем, че този сайт Google Analytics се използва с разширението „anonymizeIp“, за да се гарантира анонимен запис на IP адреси (т.нар. IP маскиране). Вашият IP адрес първо ще бъде съкратен от Google в рамките на държави-членки на Европейския съюз или в други държави, подписали споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се предава на сървър на Google в САЩ и се съкращава там. IP адресът, предаван от Вашия браузър като част от Google Analytics, не се комбинира с други данни от Google. Правното основание за използването на Google Analytics е § 15 Т.3 TMG или член 6 пар. 1, буква „е“ от ОРЗД. Сесиите и кампаниите се прекратяват след определен период от време. По подразбиране сесиите се прекратяват след 30 минути без активност, а кампаниите след шест месеца. Срокът за кампаниите може да бъде максимум две години. Допълнителна информация относно условията за ползване и защитата на данните ще намерите на https://www.google.com/analytics/terms/ или https://policies.google.com/. Google Analytics използва бисквитки, кратки текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър, за да помогне на уебсайта да анализира как потребителите използват сайта. Информацията, генерирана от бисквитката при използването на уебсайта, обикновено се предава и съхранява от Google на сървърите в САЩ. Можете да откажете използването на бисквитки, като изберете подходящите настройки на Вашия браузър, но моля, имайте предвид, че ако го направите, може да не успеете да използвате пълната функционалност на уебсайта. Освен това можете да ограничите Google да събира данните, генерирани от бисквитката и свързани с използването на уебсайта (включително Вашия IP адрес), както и да обработва тези данни, като изтеглите и инсталирате следната приставка https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Можете да забраните съхранението на Вашите анонимно събираните данни, така че те да не се събират повече в бъдеще. Постоянната бисквитка е настроена да Ви изключи от уеб контрола. Това правило ще се прилага, докато не изтриете бисквитката.

2.2 КЛИЕНТ:

АЛСО България събира следните данни: име, данни за контакт, данни за плащане, адрес и данни за поръчка и доставка в резултат на Вашата регистрация, поръчка, жалба, регистрация за бюлетина (двойно включване), както и чрез ALSO myStore, ALSO Shop, уебсайта или при регистрация за събития, включително изпращане на покани и проучвания за удовлетвореност на клиентите.

По-специално, АЛСО България събира Вашите данни като клиент на свои и външни сървъри:

- по време на подготовката на срещи, създаване на табла с имена, създаване на точки за достъп до WLAN;

- отговаряне, извикване или прехвърляне на Вашите обаждания;

- обработка на поръчки за износ, поръчки за събиране и записи за поправка;

- покана, изпращане, напомняне и обратна връзка свързани с обучения и събития;

- обслужване на клиентите в системата за връзка с клиентите CRM;

- иницииране на разследвания за транспортни щети;

- докладване до производителя за валидиране на кредити за проекти;

- материалната база за конкретни материали на клиента (the material plant for specific customer materials);

- логистично изпращане на стоки и управление на склада; издаване на стоки, записване на връщания и архивиране на товарителници/бележки за връщане;

- иницииране на събиране на дългове.

В този контекст обработването на Вашите лични данни се извършва при изпълнение на преддоговорни мерки, които възникват по Ваше желание за изпълнение на договор или за изпълнение на правно задължение.

За изпращането на специалните предложения използваме така наречената процедура за двойно включване, т.е. ние Ви изпращаме предложения само по електронната поща, ако изрично и предварително сте дали съгласието си за това. Ще получите имейл с известие, с който ще потвърдите връзката, съдържаща се в имейла. Само тогава сте ни дали съгласието си да изпратим специалните предложения към вас.

За изпращане на предложенията използваме услугите на MailChimp. MailChimp е сертифицирана в съответствие с „щит за поверителност Швейцария-САЩ или ЕС-САЩ”. „Щитът за поверителност” е споразумение между Швейцария или Европейския съюз (ЕС) и САЩ за осигуряване на съответствие с европейските стандарти за защита на данните в САЩ.

С помощта на MailChimp можем да анализираме нашите кампании за специални оферти и предложения. Когато отворите имейл, изпратен с MailChimp, файл (т.нар. уеб маяк), съдържащ се в електронната поща, се свързва към сървърите на MailChimp в САЩ.

Това позволява Вие да определите дали е било отворено съобщение за бюлетин и кои връзки са избрани чрез отваряне. В допълнение се записва техническа информация (напр. време за изтегляне, IP адрес, тип браузър и операционна система). Въз основа на Вашето съгласие тази информация се използва изключително за статистическа оценка на информацията. Резултатите от тези анализи се използват за изготвяне на бъдещи оферти във Ваш интерес. В случай, че не искате MailChimp да анализира Вашите данни, трябва да се отпишете от получаване на специални предложения. За целта Ви предоставяме съответна връзка във всяко съобщение. Можете също да се отпишете директно чрез нашия уебсайт.

3. ЗА КАКВО ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

3.1 ПОСЕТИТЕЛИ НА УЕБСАЙТА

Използваме Вашите данни, за да предоставяме, оптимизираме и администрираме уебсайта на АЛСО България, включително създаваме псевдонимизирани потребителски профили, освен ако не възразите срещу това. Освен това ние използваме Вашите данни за откриване на злоупотреби и отстраняване на неизправности и предоставяме информация на правителствени институции, в случай че е необходимо. Обработката на данните се основава на легитимния интерес на АЛСО България, че уебсайтът следва да бъде удобен за потребителя, че информацията се актуализира постоянно, за да отговаря на нуждите на клиентите и на посетителите на уебсайта и да гарантира, че бизнес интересите са удовлетворени по най-добър начин за всички участващи страни. Ние обработваме тези данни, за да задоволим предимно частни интереси.

3.2 КЛИЕНТИ

Ние използваме Вашите данни като клиент за ефективна обработка на нашите общи договорености, по-специално, за да отговорим на Вашите запитвания, за изпълнение и адаптиране на Вашите поръчки, фактури и комисиони, за законните маркетингови цели на АЛСО България и за да Ви изпращаме интересна информация за АЛСО България (специални оферти, покани за събития/обучения). Ние обработваме тези данни за изпълнение на преддоговорни отношения, които възникват по Ваше желание при изпълнение на договор или при изпълнение на нормативно задължение.

4. КЪДЕ СЕ ОБРАБОТВАТ ВАШИТЕ ДАННИ?

Вашите данни се обработват в България. Доколкото е разрешено от закона, обработката на данни се извършва и в други европейски и неевропейски страни. В случай, че данните се обработват в трети страни без еквивалентно ниво на защита на данните, АЛСО България гарантира, че такава защита ще бъде приложена.

5. СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

За да защитим данните Ви, ние предприехме обширни технически и организационни мерки за защита на сигурността на Вашите лични данни и за защита на Вашите данни от сесиите, личните Ви данни и клиентската база данни от неразрешена или незаконна обработка и/или срещу случайна загуба, промяна, разкриване или достъп. Въпреки това следва да сте наясно, че предаването на информация по интернет и други електронни средства включва определени рискове за сигурността и ние не можем да гарантираме сигурността на информацията, предавана по този начин. Вашите лични данни при връзката с нашия уебсайт ще бъдат прехвърлени към нас от този уебсайт в криптирана TLS форма.

6. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДАННИ

АЛСО България частично използва и други компании за обработка на данни за поръчка. Отговорността за обработката на данни е изцяло на АЛСО България. В случай, че обработката се извърши от името на АЛСО България, АЛСО България ще работи само с компании обработващи лични данни, с които е в договорни отношения, и които предлагат достатъчно гаранции, че ще бъдат приложени подходящи технически и организационни мерки за защита на правата на субектите на данни до същата степен, до която АЛСО България ги предоставя. Компаниите, които обработват лични данни са договорно обвързани с тези гаранции.

За изпълнение на нормативни задължения ще препратим исканите данни на изискващия ги правителствен орган. Освен в случите, в които сме задължени чрез влязло в сила решение на компетентен съд или държавен орган. Ние не предаваме никакви лични данни, освен ако сте дали своето съгласие за това и то служи на цел, посочена в тази Политика за поверителност на данните.

7. КАКВИ ПРАВА ИМАТЕ?

Имате право да изискате информация относно обработваните от нас Ваши лични данни. По-специално изисканата от Вас информация може да съдържа:

- целите на обработката,

- категорията на личните данни,

- категориите получатели, на които Вашите лични данни са били или ще бъдат разкрити,

- планирания срок на съхранение,

- наличие на право за поправяне, изтриване, ограничаване или възражение,

- наличие на право на обжалване,

- произход на Вашите данни, в случай че те не са събрани при нас,

- информация относно наличието на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране и, когато е уместно, съдържателна информация за неговите детайли.

В случай на несъразмерно висок разход, ние си запазваме правото да изискаме предварително от Вас удостоверяване на самоличността по лична карта и поемането на действителните разходи.

- Възражение срещу обработка с преобладаващ частен интерес.

- Искане за коригиране на неверни или непълни лични данни, съхранявани от нас, без забавяне.

- Искане за изтриване на Вашите лични данни, съхранявани от нас, освен ако обработването е необходимо за упражняване на правото на свободно изразяване и на информация, за изпълнение на нормативно задължение, по причини от обществен интерес или за предявяване, упражняване или защита на правни искове.

- Искане за ограничаване на обработката на Вашите лични данни, когато се прилага едно от следните условия: верността на данните се оспорва от Вас; обработката е незаконна, но Вие отказвате изтриването на данните и имате нужда от такива данни за предявяване, упражняване или защита на правни искове; възразявате срещу обработването.

- Искане за получаване на личните Ви данни, които сте ни предоставили, в структуриран, в общ и в машинно четим формат, или искане за предаване на друго отговорно лице.

- Оттегляне на съгласие, което сте ни дали, по всяко време. Последицата от това е, че в бъдеще не е възможно да обработваме данните, получени въз основа на това съгласие.

- Право на обжалване пред надзорен орган.

8. КОГА СЕ ИЗТРИВАТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

АЛСО България ще изтрие Вашите лични данни веднага щом целта, за която са били събрани, отпадне. Данните, които вече не са необходими и за които няма законово задължение за запазване, след изтичането на законово предвидения максимален срок на съхранение ще бъдат унищожени, след като целта и правната обосновка престанат да се прилагат.

9. ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ В АЛСО БЪЛГАРИЯ

В случай, че имате въпроси относно защитата на данните, моля, свържете се с нашето длъжностно лице по защита на данните на адрес privacy.bg@also.com

10. НАДЗОРЕН ОРГАН

Комисия по защита на личните данните - София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, kzld@cpdp.bg, www.cpdp.bg

В. Актуалност и изменение на настоящата Политика за поверителност на данните

Ние си запазваме правото да променяме настоящата Политика за поверителност на данните по всяко време или да я адаптираме към нови методи за обработка. Тази Политика за поверителност е актуализирана за последен път на 31.08.2020 г.