ALSO
МИГРАЦИОННА
ОЦЕНКА

Промяната на играта на Azure CSP

БЕЗПЛАТНО ALSO
ОЦЕНКА НА МИГРАЦИЯТА

Мигрирането на клиенти към програмата Azure Cloud Solution Provider ви позволява да предложите екосистема от допълнителни продукти и да добавите значително повече стойност.

Заявка за обратно обаждане

НА УСЛУГАТА

ALSO помага на дистрибуторите и клиентите да мигрират своите съществуващи ресурси и абонаменти на Azure извън облачен доставчик на решения към CSP абонаменти, за да реализират пълния потенциал на нови отношения с Microsoft.

ФАЗА 1

Предоставя информация за текущата инфраструктура и тяхната готовност да преминат към абонамент за CSP, както и стъпки, които трябва да бъдат извършени, за да бъде миграцията успешна.

ФАЗА 2

Миграция и последващата фаза след мигрирането са предназначени да подкрепят клиента при създаването на целева настройка на Azure по такъв начин, че поддържаните ресурси да могат да бъдат преместени, както и да бъдат идентифицирани заобиколни решения за неподдържаните ресурси.

ЦЕЛЕВИ ПАЗАР

ALSO е предназначена за партньори и техните клиенти, които искат да мигрират всеки друг абонамент към абонамент за CSP, за да използват модела на ценообразуване, наличен в програмата CSP.

Заявка за обратно обаждане

ПРЕДИМСТВА ЗА
ДИСТРИБУТОРА И КЛИЕНТА

дистрибутори могат да предложат висококачествено професионално обслужване на клиента, за да изградят основа за дългосрочни отношения.

Клиентите могат да поръчат професионална услуга за поддръжка за миграция между абонаменти. Въз основа на най-добрите практики на Microsoft и с опитни консултанти.

Регистрирайте се за ALSO Cloud Marketplace

ALSO Cloud Marketplace

Все още не сте се регистрирали в ALSO Cloud Marketplace? Сега е моментът. Регистрацията е безплатна и Ви дава достъп до огромно количесто от продукти на Microsoft и други доставчици.

Ключови предимства

Ключови предимства

Онлайн продажби

Бизнес анализ

Лесно устойностяване

Услуги по поръчка

Поддръжка 24/7

Автоматизирани актуализации на клиенти