ЗА КОМПАНИЯТА

ALSO събира на едно място доставчици и купувачи от ИКТ индустрията.

Компанията предлага услуги на всички нива в така наречената „value chain“ от един източник. В европейската B2B платформа ALSO обединява логистичните услуги, финансовите услуги, услугите по снабдяване, услугите за решения, дигиталните услуги и ИТ услугите в индивидуални пакети за услуги. Портфолиото на ALSO съдържа над 250 000 артикула от около 700 вендора.

  • Ние предлагаме повече предимства за партньорите, отколкото нашите конкуренти
  • Ние обещаваме само това, което можем да изпълним
  • Ние се ангажираме лично с всеки наш партньор
  • Ние създаваме и развиваме дългосрочни партньорства
  • Ние измерваме нашата дейност спрямо принципа „без грешка“