IT УСЛУГИ

Индивидуализирано предоставяне на данни,

Лесна системна интеграция,

Най-съвременни стандарти за сигурност.

Облачната платформа на ALSO е базирана на резервиран център за данни, управляван от самата компания, в който се прилагат най-съвременните стандарти за сигурност. В допълнение към най-новата SAP система с HANA технология, ALSO също така използва модерна Business Intelligence система, включваща прогнозен анализ, за да може своевременно да следи развитието на пазара. Нашите партньори обработват 3,2 милиарда евро посредством Електронния обмен на данни (Electronic Data Interchange, EDI), и 1,2 милиарда евро през нашите онлайн магазини. За да оказваме още по-добра подкрепа на нашите клиенти, ние използваме аналитични инструменти за непрекъсната оптимизация. Купувачите могат по всяко време да използват данните на своята структура, например своите данни за поръчки - онлайн във един всеки момент. Онлайн магазинът „myStore” от типа „магазин в магазина“, създаден през 2017 г., с който риселърите могат бързо и лесно да конфигурират индивидуален магазин за всеки свой клиент, е един пример за широкия обхват от възможни приложения на Облачната платформа на ALSO.