Dell EMC Midrange Storage Incentive

Период на промоцията: 2 Май – 30 Октомври 2020

Условия на промоцията - всяка сделка трябва да има одобрен Deal Registration след 2 Май и валидна свързана поръчка след това;

Плащането се извършва през Дистрибутора под формата на back-rebate;

Рабатите са както следва: