Увеличете своите печалби при продажба на Lenovo Data Center продукти

Уважаеми партньори,

моля запознайте се с условията на програмата за Lenovo Data Center продукти:

 • Тримесечна инсентив програма, възнаграждаваща постигнат ръст
 • Важи за Lenovo DCG Authorized ниво партньори, които се запишат
 • 2 целеви групи, от които да изберете по време на записване (Base и Top)
 • Гарантиран рабат за постигане на ниво А
 • Възможност да спечелите ниво E рабат от всяка група
 • Периодът на записване е отворен до края на втория месец на тримесечието
 • Изплащане на рабат само при 100% изпълнение на таргета
 • Данните за продажбите се качват автоматично всяка седмица въз основа на отчетите на дистрибутора, отчитащи се на Lenovo
 • Lenovo автоматично ще удвои приходите за всички продукти, част от акслераторите през тримесечието
 • Окончателните резултати ще бъдат налични 4 седмици след края на тримесечния период
 • Партньорите, отговарящи на условията за рабат, ще бъдат уведомени по имейл, за да подадат искането си
 • При успешно подаване на искането, плащането ще бъде направено директно по банковата сметка на партньора
 • Всички продукти на Lenovo DCG са включени в измерването на приходите
 • Програмата не важи за следните партньори: DCG платинен, златен и сребърен партньор + всички членове на LSPP

Elevate Target Groups

Elevate Акселератори