Получете отстъпка до 100% от първия си пълен месец в ACMP

Отстъпка за първия ви пълен месец като член на ALSO Cloud Marketplace​​

Начало: 01.01.2023г.

Партньорът и ALSO трябва да имат постигнат споразумение за включване в ACMP през първото тримесечие на 2023 г.;

Партньорът трябва да е част от АCMP преди 30.06.2023 г.;

  • Една година след качването, най-късно 30.06.2024 г., се изчислява бонусът.
  • Ако приходите за 1 година > 30 000 EUR, тогава партньорът има право да участва;
  • Плащане на 1/12 от това, до 10 000 евро, минимум 2 500 евро;

Условия за оборот:

Допустим е целия оборот от CSP в NCE за онези партньори, които не са извършвали транзакции в Microsoft CSP в NCE и не са наследени в ACMP, през 2022 г.

Оборот от постоянни лицензи не важи за целите на инсентива.

Към АСМР