16.01.2024

ALSO обявява наличието на Microsoft Copilot за Microsoft 365 за партньорския канал

Очаква се пазарът на генеративен изкуствен интелект (Generative AI) да достигне 22 млрд. евро през 2025 г., а през 2023 г. - два пъти повече. От днес Microsoft поставя партньорите си в позиция да се възползват от тази възможност. Microsoft Copilot за Microsoft 365 първо беше пуснат за ограничен брой големи корпоративни клиенти. От днес е достъпен за всички доставчици на облачни услуги (CSP). Партньорите на ALSO вече могат да разширят портфолиото си, базирано на генеративен изкуствен интелект, и да го предлагат на клиенти от всякакъв мащаб.

Това е още по-важно, тъй като минималното количество за поръчка е значително намалено. Преди това беше 300 потребители, а сега е намален до един потребител. Тази гъвкавост в достъпа дава възможност на голям брой малки и средни компании да изследват възможностите на Copilot с минимални първоначални инвестиции.

Освен това Microsoft опрости изискванията за съществуващите абонаменти за Microsoft 365. Клиентите вече могат да получат достъп до Copilot от ниво Business Standard нагоре , създавайки убедителна и рентабилна комбинация от услуги на Microsoft 365 и Copilot.

ALSO AI Academy е програма, ангажирана да укрепи предпродажбените, продажбените и техническите екипи на всички партньори. Специализираният учебен материал се фокусира върху разработването и интегрирането на Copilot за приложения M365. Освен това ще бъде предоставена подкрепа за изграждане и маркетинг на услугите Microsoft Copilot и Azure AI. Инициативата има за цел да разработи ефективни пазарни стратегии и да стимулира интереса на клиентите към тези технологии.

Доставчиците на услуги и други партньори, които искат да добавят генеративен изкуствен интелект към своята оферта, вече могат лесно да получат достъп до допълнителна информация и ресурси чрез началната страница на ALSO AI Academy.


КОНТАКТ С ПРЕСАТА

Маркетинг отдел
АЛСО България
E-Mail: press-BG@also.com


ALSO – Technologie Provider

ALSO Holding AG (Emmen/Switzerland) е един от водещите доставчици натехнологии за ИКТ индустрията и в момента е активен в 30 страни в Европа ичрез партньори в общо144 страни по света. Чрез нашия уеб магазин и облака ние предлагаме наоколо 120 000 потенциални дистрибутори достъп до продукти и услуги отповече от 700 производители в над 1500 продуктови категории. Облачнотопредлагане варира от предоставяне на IT, базирани на услуги, до цифровиплатформи като IoT, AI, виртуализация и киберсигурност. Нашите експертиподкрепят партньорите в разработването на хибридни IT решения. В духа накръговата икономика, компанията предлага всички услуги от предоставянетодо обновяването от един източник.

За повече информация посетете: https://also.com

Контакт

Вашият контакт за всички запитвания в медиите:

ALSO Bulgaria
+359 2 9602 400
press-BG@also.com