12.01.2024

Помощ за партньорите в предлагането на AI: ALSO AI Academy помага на партньорите да ускорят приемането на MS Copilot и Azure AI

Пазарната динамика и възможностите за услуги, базирани на изкуствен интелект, непрекъснато нарастват. На този фон ALSO разработи програма, посветена на подпомагането на широката мрежа от партньори при създаването и продажбата на услуги и приложения, базирани на AI.

ALSO AI Academy предлага цялостно обучение и сертифициране за Microsoft Copilot и Azure AI, обхващащо теми като генеративен AI, създаване на отговорни AI приложения, на базата на сигурните и надеждни cloud платформи на Microsoft. Платформата е достъпна за всички партньори и системни интегратори, специализирани в корпоративни ИТ продажби и малкия и среден бизнес (МСП).

Клиентите на ALSO, които се присъединят към Академията, ще получат ранен достъп до приложенията и услугите. В допълнение към разпространението на лицензи, базирани на AI, чрез ALSO Cloud Marketplace, участниците ще могат да предоставят нови, трансформиращи оферти Това включва създаване на собствени услуги за консултация и инсталиране на Microsoft 356 Copilot, Sales Copilot, Copilot Studio, както и изграждане на AI приложения на Azure.

Членовете на ALSO AI Academy ще бъдат подкрепени с ресурси за маркетинг и продажби, стимули и най-добри практики за популяризиране на приложенията сред крайните клиенти. Те също така ще могат да си сътрудничат с Microsoft и други партньори, за да споделят информация, обратна връзка и добри практики.

Участието ще даде възможност на партньорите да получат конкурентно предимство на този бързо развиващ се пазар . Заинтересованите страни трябва да се запишат за програмата сега, като използват тази връзка.


КОНТАКТ С ПРЕСАТА

Маркетинг отдел
АЛСО България
E-Mail: press-BG@also.com


ALSO – Technologie Provider

ALSO Holding AG (Emmen/Switzerland) е един от водещите доставчици на технологии за ИКТ индустрията и в момента е активен в 30 страни в Европа и чрез партньори в общо 144 страни по света. Чрез нашия уеб магазин и облака ние предлагаме на около 120 000 потенциални дистрибутори достъп до продукти и услуги от повече от 700 производители в над 1450 продуктови категории. Облачното предлагане варира от предоставяне на IT, базирани на услуги, до цифрови платформи като IoT, AI, виртуализация и киберсигурност. Нашите експерти подкрепят партньорите в разработването на хибридни IT решения. В духа на кръговата икономика, компанията предлага всички услуги от предоставянето до обновяването от един източник.

За повече информация посетете: https://also.com

Контакт

Вашият контакт за всички запитвания в медиите:

ALSO Bulgaria
+359 2 9602 400
press-BG@also.com