1. Обратно

22.02.2022

АЛСО надхвърля очакванията

Нетната печалба нараства с 19% (154 милиона евро)

  • EBITDA нарасна с 13% (257 милиона евро)
  • ROCE над 26% (21% на годишна база)
  • Паричени средства 617 милиона евро (+28%)
  • Повишени средносрочни цели

Тези резултати са постигнати с нетни продажби от 12,4 спрямо 11,9 милиарда евро през 2020 г. почти изцяло чрез органичен растеж. Значителен принос имаше представянето в бизнеса с Решения и Услуги, особено през последното тримесечие на 2021.

С оглед на това положително цялостно развитие, Съветът на директорите предлага на акционерите увеличаване на дивидента с изплащане от 4,30 CHF на акция.

За 2022 г. АЛСО си поставя за цел увеличение на EBITDA между 275 и 295 милиона евро и достигане на ROCE от над 20%. Основните дейности за да постигане това са:

  • Ускоряване на растежа
  • M&A в нови региони и допълнителни технологии
  • Разширяване на допълнителни възможности в бизнеса с Решения и Услуги
  • По-нататъшно усъвършенстване на оперативните дейности

Поради тази причина компанията повишава средносрочните си цели до EBITDA между 330 и 420 милиона евро и ROCE от над 20%.

Густаво Мьолер-Хергт, Главен изпълнителен директор на ALSO Holding AG (SIX: ALSN), обобщава: „През последните години АЛСО непрекъснато инвестира в цифрови платформи, скалируеми бизнес модели и инструменти за цифрово управление. Това ни даде основание да използваме динамиката и скоростта на промяната за по-нататъшно развитие на устойчив печеливш растеж с нашата ориентирана към изпълнението стратегия."

Свържете се с АЛСО България:
Маркетинг отдел АЛСО България
E-Mail: press-BG@also.com

Контакт

Вашият контакт за всички запитвания в медиите:

ALSO Bulgaria
+359 2 9602 400
press-BG@also.com