1. Обратно

15.12.2021

АЛСО разработва дигитален наръчник в помощ на семействата

Всички родители са били част от дискусията: колко дълго децата могат да сърфират в интернет, да играят онлайн, да използват приложения и устройства? Какво е реклама, какво е истина, кое все още е смешно и какво всъщност е нараняващо? Съвместното обсъждане на тези въпроси в семейството е важно, защото светът на нашите деца е дигитален.

АЛСО поема отговорност за подкрепата на семействата при използваните от тях електронно съдържание и устройства. Целта не е да се налагат забрани, а да се дават препоръки. Ето защо е разработен "Online Scout for Children And their Relatives" (Онлайн наръчник за деца и техните роднини), или накратко OSCAR. На oscar-scout.com се предлагат кратки филми и статии, които помагат на семействата да се справят с ежедневния си дигитален живот по забавен, успешен и сигурен начин.

Густаво Мьолер-Хергт, главен изпълнителен директор на ALSO Holding AG (SIX: ALSN) споделя: „В реалния свят ние даваме на децата си много съвети и правила за поведение. В интернет много родители намират това за много по-трудно. От решаващо значение е родителите и другите членове на семейството да отделят време за децата си и да предадат ценности и дадат насоки, не само за Интернет но и извън него. Искаме да ги подкрепим в това тяхно практическо участие."

Всеки, който иска да предложи теми, да изпрати експертни насоки или да помогне за разработването на платформата, може да се свърже с инициаторите, като просто изпрати имейл на oscar-scout@also.com.