1. Обратно

26.07.2021

От 07.08.2021, Cisco ще актуализира и увеличи GPL стойностите в своите ценови листи

Уважаеми Партньори,

Бихме желали да Ви информираме, че на 7-ми Август, 2021, Cisco ще актуализира и увеличи GPL стойностите в своите ценови листи. В тази връзка АЛСО България потвърждава своят ангажимент да поддържа актуални своите ценови листи във всеки един момент, за да може да бъдат отразени съответните промени.

Основните фактори, които налагат това са променени условия на пазара, ценови параметри за основни суровини и материали, нови версии по конфигурациите, конкурентна среда, доставка и транспорт, и не на последно място – запазване на същото високо качество на всички продукти.

Основните фамилии продукти, които ще претърпят промяна в своите GPL цени са: UCS, ISR 42/43/44xx, AIR18/28/38xx, ASR1000, ASR1000, C2960xx, C3560CX, C3650, C3850, C4500, C6800MD, C91xx, C93xx, C94xx, C95xx, C96xx, C98xx, ESA, FPRxx, IE2/3/4xxx, ISR1K, N2/3/3/7/9/xx, CP-XX, Meraki, и други.

Пълен списък на SKU-та, които попадат в тази актуализация можете да видите по-долу като приложение.

Заедно с това, бихме желали да обърнем внимание и напомним за следната специфична особеност при регистрираните сделки със специални цени по проекти.

- Всяка сделка има 30 дневна ценова защита, считано от деня на нейното одобрение.

- В случай на промени на GPL стойности в рамките на ценовата защита, то нетната стойност се запазва в рамките на този 30 дневен период

- В случай на промени на GPL извън ценовата защита, или изтичане на периодът от 30 дни, то нетната стойност ще се актуализира, за да отрази тези промени.

Списък на SKU-та, които попадат в тази актуализация