Privacy Policy

1. Algemene informatie

Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus en houden ons aan de relevante wettelijke voorschriften. De volgende verklaring informeert u over het soort persoonsgegevens dat op deze website wordt verzameld, het doel waarvoor het wordt gebruikt en de mate waarin deze gegevens aan derden ter beschikking worden gesteld.

2. Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking

Dit privacybeleid is van toepassing op gegevensverwerking door ALSO Belgium BV, Schaliënhoevedreef 20E, 2800 Mechelen, België, Tel: +32 15 43 51 93 (hierna: "ALSO" of "wij"), bereikbaar via sales.be@also.com.

3. Gegevensbeschermingsfunctionaris

U kunt uw problemen met betrekking tot de bescherming van uw gegevens richten aan onze klantenservice of rechtstreeks aan onze functionaris voor gegevensbescherming op privacy.be@also.com of per post aan ALSO Belgium BV, Schaliënhoevedreef 20E, 2800 Mechelen, België.

4. Gegevensverwerking bij het bezoeken van onze website

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er automatisch informatie naar ons gestuurd door de webbrowser die u gebruikt om de structuur van onze website in te schakelen. De verstrekte informatie omvat het IP-adres van het apparaat dat internettoegang vraagt, de datum en het tijdstip van de aanvraag en de browserinformatie. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand en uiterlijk na 9 weken automatisch gewist. De verzamelde gegevens laten geen directe conclusies over uw identiteit toe.

De wettelijke basis voor de verwerking van het IP-adres is Art. 6 Par. 1 S.1 lit. f Algemene verordening inzake gegevensbescherming ("GDPR"). Het doel van de verwerking van de gegevens is de vlotte totstandbrenging van de verbindingen en de veiligheid van het systeem te waarborgen. Ons legitieme belang ligt in de veiligheid van uw gegevens, de herkenning en verdediging van pogingen tot aanvallen, voor de statistische evaluatie en voor de optimalisering en levering van onze onlinediensten.

Bovendien maken wij bij uw bezoek aan onze website gebruik van cookies en analysediensten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de punten 7 en 8.

5. Registratie van nieuwe klanten en bedrijf

Bij de registratie als nieuwe klant verwerken wij uw verzonden gegevens in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b of lit. f GDPR voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen. Tijdens het registratieproces krijgen wij van Creditsafe een kredietrapport over u. Wij verwerken de kredietwaardigheidsinformatie in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b) of d). 6 lid. 1 lit. f GDPR op basis van een gerechtvaardigd belang bij een stabiele zakelijke relatie.

Tijdens de zakelijke relatie verwerken wij uw gegevens op basis van Art. 6 lid. 1 lit. f GDPR, indien u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld voor bepaalde marketingcampagnes of incentives.

Verder verwerken wij uw gegevens in overeenstemming met Art. 6 alinea. 1 lit. b GDPR voor precontractuele maatregelen zoals offertes of de uitvoering van koop- of leasingcontracten.

6. Evenementen

Als u zich inschrijft voor of deelneemt aan evenementen, incentives, conferenties of soortgelijke ALSO-evenementen, worden uw persoonlijke gegevens verzameld met het oog op de planning, uitvoering en facturering van deze aanbiedingen.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is hier Art. 6 lit. b GDPR, d.w.z. dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene worden genomen.

De categorieën van ontvangers van uw persoonsgegevens zijn ALSO Belgium BV. en, indien nodig, medewerkers van boekingsbureaus, hotels en reisbureaus.

7. Gebruik van cookies

Cookies: We gebruiken cookies voor bepaalde aanbiedingen. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. Hierdoor kunnen wij herkennen of u websites vanaf dezelfde computer herhaaldelijk bezoekt.

Sessiecookies zijn cookies die alleen voor de duur van een internetsessie op uw computer worden opgeslagen en die nodig zijn voor transacties. Deze sessiecookies worden uitsluitend gebruikt voor de controle van de verbinding en de navigatie en stellen u in staat om op een gebruikersvriendelijke manier op onze website te surfen (bijv. voor de verwerking van een aankoop terwijl u op onze winkelsystemen bent ingelogd). Sessiecookies worden weer verwijderd wanneer u uw browsersessie beëindigt.

Voor bepaalde aanbiedingen gebruiken we blijvende cookies die dienen om bezoekers te herkennen en die op uw computer worden opgeslagen voor toekomstige sessies. Deze cookies zijn 6 tot 24 maanden geldig (er is bijvoorbeeld een permanente cookie nodig om te voorkomen dat uw surfgedrag wordt geregistreerd door de gebruikte tracking tools).

U heeft de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat deze cookies helemaal niet worden opgeslagen of dat de cookies aan het einde van uw internetsessie worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze online dienst kunt gebruiken.

U kunt het gebruik van cookies ook te allen tijde beheren in onze Toestemmingsbeheertool (zie paragraaf 8). U kunt de daar genomen beslissing te allen tijde wijzigen en vervolgens uw toestemming verlenen of intrekken. Hiervoor kunt u hier de instelmogelijkheden oproepen.

8. Usercentrics Toestemmingsbeheersplatform

Wij maken gebruik van het Usercentrics Consent Management Platform (Usercentrics) van Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, Duitsland. Usercentrics verzamelt logboekgegevens en geeft toestemming met behulp van JavaScript. Dit JavaScript stelt ons in staat de gebruiker te informeren over zijn of haar toestemming voor bepaalde cookies en andere technologieën op onze website en deze te verkrijgen, te beheren en te documenteren.

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 para. 1 lit. c GDPR. Het doel is om de voorkeuren van de gebruikers te kennen en daarnaar te handelen.

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor onze logging. De houdbaarheid van de cookie is 60 dagen. De toestemmingsgegevens moeten zes jaar worden bewaard. Het herroepingscertificaat van een eerder verleende toestemming wordt drie jaar bewaard. Enerzijds is de opslag gebaseerd op onze verantwoording conform Art. 5 lid 2 GDPR. Dit verplicht ons tot naleving van de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de algemene verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens. Anderzijds is de bewaartermijn binnen de reguliere verjaringstermijn drie jaar.

U kunt de uitvoering van JavaScript te allen tijde permanent voorkomen door de juiste instellingen in uw browser aan te brengen, waardoor ook Usercentrics de JavaScript niet kunnen uitvoeren.

9. Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager. Deze dienst maakt het mogelijk om websitetags te beheren via een interface. De Google Tool Manager implementeert alleen tags. Dit betekent: er worden geen cookies gebruikt en er worden geen persoonlijke gegevens verzameld. De Google Tool Manager triggert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. De Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als er een deactivering is uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft deze van kracht voor alle tracking tags als deze zijn geïmplementeerd met de Google Tag Manager.

10. Nieuwsbrief

Op de ALSO-website krijgen gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrieven van ons bedrijf. Overeenkomstig art. 6, par. 1 lit. a GDPR, verwerken wij uw gegevens op basis van een verleende toestemming.

ALSO gebruikt ELAINE van Artegic AG voor de verzending van de nieuwsbrief. ALSO informeert haar klanten en zakenpartners op regelmatige tijdstippen door middel van een nieuwsbrief over (indien mogelijk individuele) informatie over producten, promoties, wedstrijden en nieuws van ALSO. Ook maken wij af en toe gebruik van de service voor enquêtes om de klanttevredenheid te verhogen. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan alleen door de betreffende persoon worden ontvangen als (1) de betreffende persoon een geldig e-mailadres heeft en (2) de betreffende persoon zich inschrijft voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Een bevestigingse-mail wordt naar het e-mailadres gestuurd dat de betrokkene voor de eerste keer heeft geregistreerd voor het verzenden van de nieuwsbrief via de dubbele opt-in procedure. Deze bevestigingsmail dient om na te gaan of de eigenaar van het e-mailadres toestemming heeft gegeven om de nieuwsbrief als betrokkene te ontvangen.

Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief bewaren wij ook het IP-adres dat door de internetprovider (ISP) van het door de betrokkene bij de aanmelding gebruikte computersysteem is toegewezen, evenals de datum en het tijdstip van de aanmelding. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (eventuele) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te kunnen traceren en dient derhalve voor de rechtsbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking.

De persoonlijke gegevens die tijdens de registratie voor de nieuwsbrief worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van onze nieuwsbrief. Bovendien kunnen de abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd als dit noodzakelijk is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of voor de registratie, zoals het geval kan zijn als het aanbod van de nieuwsbrief wordt gewijzigd of als de technische voorwaarden veranderen. De in het kader van de nieuwsbriefdienst verzamelde persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven. De aanmelding voor onze nieuwsbrief kan te allen tijde door de betreffende persoon worden opgezegd. De toestemming voor het opslaan van persoonlijke gegevens, die de betrokkene ons voor de verzending van de nieuwsbrief heeft gegeven, kan te allen tijde worden herroepen. Voor het herroepen van deze toestemming is in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link naar het uitschrijvingsformulier opgenomen. Bovendien is het te allen tijde mogelijk om zich af te melden voor de nieuwsbrief direct op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking of om de verantwoordelijke voor de verwerking op een andere manier te informeren.

Nieuwsbrief-Tracking

De nieuwsbrief bevat zogenaamde tracking pixels. Een tracking-pixel is een miniatuurgrafiek die is ingebed in dergelijke e-mails die in HTML-formaat worden verstuurd om de opname van logbestanden en de analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische evaluatie van het succes of falen van online marketing campagnes mogelijk. Door middel van de ingesloten telpixel kan de verantwoordelijke persoon zien of en wanneer een e-mail door een betrokkene is geopend. Ook kunnen aangepaste links worden gebruikt om vast te leggen welke links in de e-mail door de betrokkene zijn geopend.

Dergelijke persoonlijke gegevens die via de trackingpixels en links in de nieuwsbrieven worden verzameld, worden door de verantwoordelijke voor de verwerking opgeslagen en geëvalueerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan te passen aan de interesses van de betrokkene. Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven. De betrokkenen hebben het recht om de desbetreffende toestemmingsverklaring te allen tijde in te trekken. Dit staat gelijk aan het afmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

ELAINE wordt gebruikt op basis van onze gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met Art. 6 alinea. 1 lit. f. GDPR en een contractverwerkingsovereenkomst volgens Art. 28 alinea. 3 verzonden. 1 GDPR.

ELAINE kan de gegevens van de ontvangers in pseudonieme vorm, d.w.z. zonder toewijzing aan een gebruiker, gebruiken voor de optimalisering of verbetering van haar eigen diensten, bijvoorbeeld voor de technische optimalisering van de verzending en presentatie van de nieuwsbrieven of voor statistische doeleinden. ELAINE gebruikt de gegevens van de ontvangers van onze nieuwsbrieven echter niet om ze zelf te schrijven of om de gegevens door te geven aan derden.

De nieuwsbrieven worden verstuurd via de mailingdienstverlener "MailChimp", een nieuwsbrief-mailingplatform van de Amerikaanse provider Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Het privacybeleid van de postorderbedrijf kan hier worden bekeken: https://mailchimp.com/legal/privacy/ . Mailchimp wordt beheerd op basis van onze legitieme belangen volgens de kunst. 6 par. 1 lit. f. GDPR en een orderverwerkingscontract volgens art. 28 alinea. 3 verzonden. 1 GDPR.

Mailchimp kan de gegevens van de ontvangers in pseudonieme vorm, d.w.z. zonder toewijzing aan een gebruiker, gebruiken om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld voor technische optimalisatie van de verzending en presentatie van de nieuwsbrief of voor statistische doeleinden. Mailchimp gebruikt de gegevens van de ontvangers van de nieuwsbrief echter niet om hen zelf te schrijven of om de gegevens door te geven aan derden.

11. Google Webfonts

Google webfonts worden gebruikt om de visuele presentatie van verschillende informatie op deze website te verbeteren. De webfonts worden bij het oproepen van de pagina naar de cache van de browser overgebracht om ze te gebruiken voor de weergave. Als de browser geen ondersteuning biedt voor Google-webfonts of de toegang daartoe verhindert, wordt de tekst in een standaardlettertype weergegeven. Bij het oproepen van de pagina worden geen cookies geplaatst voor de websitebezoeker. Gegevens die in verband met de paginaweergave worden verzonden, worden naar resource-specifieke domeinen zoals fonts.googleapis.com of fonts.gstatic.com gestuurd. Ze zijn niet gekoppeld aan gegevens die kunnen worden verzameld of gebruikt in verband met het parallelle gebruik van geauthentiseerde Google-diensten zoals Gmail. U kunt uw browser zo instellen dat de fonts niet van de Google-servers worden geladen. Informatie over de gegevensbeschermingsvoorwaarden van Google Webfonts vindt u op: https://developers.google.com/fonts/faq#Privacy .

Algemene informatie over de gegevensbescherming vindt u in het Google Privacy Center op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

12. Youtube

We gebruiken YouTube, een dienst van Google, om video's te integreren.

Deze video's worden opgeslagen op www.youtube.com en kunnen direct vanaf onze site worden afgespeeld. YouTube gebruikt cookies voor het verzamelen van gegevens en de evaluatie van statistische gegevens. YouTube gebruikt cookies voor het verzamelen van betrouwbare videostatistieken, het voorkomen van fraude en het verbeteren van de gebruikerservaring, onder andere. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar en opgeslagen op YouTube-servers, ook in de VS. Uw IP-adres kan niet worden toegewezen, tenzij u bent ingelogd op YouTube of een andere Google-service voordat u de site bezoekt of tenzij u permanent bent ingelogd. Als u dit niet wilt doen, moet u uitloggen uit uw YouTube-account en uw andere Google-accounts.

De YouTube-cookies geven ons statistische gegevens over het ophalen van individuele video's die in de website zijn ingebed, zonder enige verwijzing naar de individuele gebruiker. De ingesloten video's van YouTube worden gebruikt voor zover toegestaan door YouTube, die alle gebruikers moeten accepteren. Als u een inbreuk op het auteursrecht ziet, kunt u dit direct aan YouTube melden. We gebruiken ingesloten YouTube-video's in een verbeterde privacymodus. Dit betekent dat YouTube geen cookies opslaat voor een gebruiker die een website met een ingesloten YouTube-videoplayer bekijkt, maar niet op de video klikt om het afspelen te starten. Wanneer op de YouTube-videoplayer wordt geklikt, kan YouTube cookies opslaan op de computer van de gebruiker. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van de pagina's, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of van het gebruik van deze gegevens door YouTube. Voor meer informatie over het officiële privacybeleid van YouTube kunt u terecht op https://policies.google.com/privacy?hl=nl en https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=nl .

13. Bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren persoonlijke gegevens voor de duur van de desbetreffende wettelijke bewaartermijn of zolang het doel van de verzameling bestaat. Na afloop van de bewaartermijn worden de gegevens routinematig gewist, tenzij dit noodzakelijk is voor het aangaan van een contract of voor de uitvoering ervan. Indien de gegevens van de gebruikers niet worden gewist omdat ze voor andere en wettelijk toegestane doeleinden nodig zijn, wordt de verwerking ervan zoveel mogelijk beperkt. Daarom worden de gegevens waar mogelijk afgeschermd en niet voor andere doeleinden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gebruikersgegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.

14. Contactformulieren en contacten

Wij bieden u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via contactformulieren, telefoon, e-mail en social media. De gegevens die op deze manier worden doorgegeven, worden verwerkt met het oog op de verwerking van de contactaanvraag bij de verantwoordelijke op basis van Art. 6 Par. 1 lit. b voor contracten en precontractuele maatregelen zoals aanbiedingen en Art. 6 lid 1 lit. b voor contracten en precontractuele maatregelen, zoals aanbiedingen en Art. 6 lid. 1 lit. f voor andere aanvragen. Uw gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in ons CRM-systeem.

15. Geautomatiseerd besluit

Wij gebruiken geautomatiseerde beslissingen bij het matchen van zendingen en persoonsgegevens met exportcontrole- en sanctielijsten van de Europese Unie en andere landen van waaruit geëxporteerd mag worden. Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek kunnen wij verplicht worden om passende maatregelen te nemen in het kader van de exportcontrolevoorschriften die door de Europese Unie en andere landen van waaruit kan worden geëxporteerd, worden opgelegd. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 lid. 1 lit. c GDPR. De vergelijking waarborgt de naleving van de toepasselijke exportwetgeving.

16. Veiligheidsinformatie

Door het nemen van alle technische en organisatorische maatregelen stellen wij alles in het werk om uw persoonlijke gegevens zodanig te verwerken dat de voorschriften van de wet op de gegevensbescherming in acht worden genomen en om deze gegevens te beschermen.

17. Wijziging van het privacybeleid

ALSO behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen in overeenstemming met de geldende regels voor gegevensbescherming en andere wettelijke bepalingen.

18. Waar worden mijn gegevens verwerkt?

Uw gegevens worden binnen de EU en de EER verwerkt. Voor zover de wet dat toestaat, vindt de gegevensverwerking ook plaats in niet-Europese landen.

19. Doorgifte van gegevens aan derden

Wij geven gegevens door aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en/of wij dit uitdrukkelijk vermelden in deze verklaring inzake gegevensbescherming en/of wij wettelijk verplicht en/of gerechtigd zijn dit in individuele gevallen te doen.

Op basis van het legitieme belang op grond van Art. 6 lid. 1 lit. f GDPR en met overweging 48 van de GDPR kunnen wij uw gegevens doorgeven aan gelieerde ondernemingen van de ALSO Group.

20. Rechten van de betrokkenen

In overeenstemming met Art. 15 GDPR heeft u recht op informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Bovendien staat het u vrij om uw recht op correctie, verwijdering of, indien verwijdering niet mogelijk is, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van gegevens uit te oefenen in overeenstemming met de artikelen 16-18, 20 GDPR. Indien u dit recht wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met onze verantwoordelijke voor de gegevensbescherming.

Indien u van mening bent dat uw persoonlijke gegevens niet in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming worden verwerkt, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Bovendien hebt u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Bevoegde toezichthoudende autoriteit van ALSO:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

Tel. +32 2 274 48 00
Tel +32 2 274 48 35

contact@apd-gba.be
https://gegevensbeschermingsautoriteit.be/

U heeft ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met Art. 13 lid 2 lit. b GDPR.

Persoonlijke gegevens die u aan ons doorgeeft in het kader van de uitoefening van de rechten van de betrokkene worden door ons opgeslagen conform Art. 13 lid 2 lit. b GDPR. 6 lid. 1 lit. f GDPR in het rechtmatige belang. Het rechtmatige belang bestaat uit de controleerbaarheid van uw verzoek.

Onder de voorwaarden van artikel 21, lid 1, van het BNPR kan tegen de gegevensverwerking bezwaar worden gemaakt om redenen die verband houden met de specifieke situatie van de betrokkene.

Het bovenstaande algemene recht van bezwaar geldt voor alle in dit Privacybeleid beschreven verwerkingsdoeleinden die op basis van artikel 21, lid 1, worden verwerkt. 6 lid. 1 verzonden. 1 lit. f GDPR. Wij zijn alleen verplicht om een dergelijk algemeen bezwaar te implementeren als u ons redenen van groot belang geeft (bijvoorbeeld een mogelijk gevaar voor het leven of de gezondheid).

***

  1. Terug