KLANTEN

Ten grondslag aan de businessmodellen van ALSO liggen twee typen klant: leveranciers en afnemers.

ALSO heeft een portefeuille van meer dan 500 leveranciers (waaronder de mondiale marktleiders) in de ICT-productcategorieën van hardware, software en IT-diensten. We bieden onze 100.000 afnemers toegang tot een groep van rond de 50.000 MKB-wederverkopers die verder maatwerk kunnen leveren op het gebied van logistiek, financiën, IT en digitale dienstverlening. Ook traditionele distributie behoort tot de mogelijkheden. ALSO vormt een enkele bron van diensten voor de volledige waardeketen.