Atbilstība

Mūsu galvenais mērķis ir nevis apmierināt minimālās prasības, bet gan būt labāko vidū, pildot savas uzņēmējdarbības saistības.

Advokāts Dr. Carsten Thiel von Herff ir ALSO Grupas tiesībsargs, kura pārraudzībā ir atbilstības jautājumi. Tiesībsargs ir pieejams personālam un trešajām pusēm kā neatkarīgs ārējais kontakts gadījumos, kad tiek pārkāpts ALSO uzvedības kodekss, jo īpaši tas attiecas uz krimināli sodāmām darbībām vai konkurences ierobežošanas gadījumiem. Dr. Thiel von Herff profesionālais pienākums ir saglabāt konfidencialitāti; tāpat, pēc pieprasījuma, tiek nodrošināta sūdzību izskatīšana un anonīma padomu sniegšana. Informācija tiks pārsūtīta ALSO tikai pēc konsultēšanās ar informācijas sniedzēju. Mērķis ir sniegt uzņēmumam palīdzību atbilstības pārkāpumu gadījumos, ja persona nesniedz informāciju par pārkāpumu, baidoties no apgrieztā efekta.

Kontaktinformācija

Tiesībsargs

Dr. Carsten Thiel von Herff
c/o Thiel von Herff Rechtsanwälte

Detmolder Strasse 30
DE-33604 Bielefeld

Tālrunis: +49 521 557333-0
Fakss: +49 521 557333-44
E-pasts: ombudsmann@thielvonherff.de
ALSO Compliance E-pasts: compliance@also.com

Uzvedības kodekss

Uzvedības kodekss ir mūsu korporatīvās ētikas pamats. Tas nosaka visas mūsu ar komercdarbību saistītās aktivitātes un ikdienas darbības. Mūsu Uzvedības kodeksu īsumā var izteikt šādos noteikumos:

  • Mēs respektējam cilvēku pašcieņu un cilvēktiesības. Ikviens ALSO darbinieks saņem vienādas iespējas, bez jebkādas diskriminācijas.
  • Mēs ievērojam mūsu attiecīgās jurisdikcijas likumus, kā arī iekšējās regulas un saistības. Jo īpaši tas attiecināms uz aizliegumu slēgt pret konkurenci vērstas vienošanās un aizliegumu pieņemt vai piedāvāt neatbilstošas priekšrocības.
  • Mēs neslēdzam vienošanās, kas var nonākt interešu konfliktā vai kaitēt ALSO, jo īpaši tas attiecas uz aktivitātēm, kas konkurē ar ALSO.
  • Mēs neizpaušam konfidenciālu informāciju, piemēram, ALSO biznesa, finanšu vai tehniskos datus un citu konfidenciālu iekšējo informāciju un noslēpumus.
  • Mēs atbalstām ALSO darbības principu ievērošanu un rūpējamies par uzņēmuma reputāciju.