Lietošanas noteikumi

1. Vispārīgi

Esiet laipni lūgti mūsu tīmekļa vietnē! Lūdzu, izlasiet šo dokumentu un iepazīstieties ar šīs vietnes lietošanas noteikumiem. Lietojot šo vietni, Jūs piekrītat visiem šiem noteikumiem.

2. Informācijas precizitāte, pilnība un aktualitāte

ALSO Latvia SIA (šeit un turpmāk dokumentā - "ALSO") cenšas nodrošināt to, ka šajā tīmekļa vietnē pieejamā informācija ir precīza, pilnīga un aktuāla, taču ALSO neuzņemas nekādas saistības attiecībā uz neprecīzu, nepilnīgu vai kļūdainu informāciju, kas varētu tikt publicēta šajā tīmekļa vietnē.

3. Autortiesības

Visas autortiesības un citas ar intelektuālo īpašumu saistītās tiesības (tekstu, attēlu vai cita veida satura formā šajā tīmekļa vietnē) patur ALSO vai arī šis saturs ir publicēts ar attiecīgā īpašnieka piekrišanu.

Ir stingri aizliegta jebkādu autortiesību pārkāpšana, informācijas, zīmolu, attēlu, tekstu vai logo, vai arī to daļu pārsūtīšana, pavairošana vai cita veida izmantošana komerciālos nolūkos. Ja vēlaties pavairot kādu no šajā tīmekļa vietnē piedāvātās informācijas, iesniedziet pieprasījumu ALSO Corporate Communications: corporate.communication@also.com

4. Jūsu dati

ALSO ir uzņēmies saistības attiecībā uz atbildīgu personīgo datu izmantošanu (skat. datu privātuma ziņojumu). Kā tīmekļa vietnes lietotājs, Jūs esat pilnībā atbildīgs par informāciju, ko mums nosūtāt, kā arī apliecināt, ka tādējādi netiek ierobežotas vai neievērotas kādas trešās puses tiesības.

5. Saites uz citām tīmekļa vietnēm

Dažos gadījumos mēs izmantojam saites uz ALSO tīmekļa vietnēm, kas izved Jūs ārpus ALSO Grupas tīkla un sistēmām. ALSO Grupa neuzņemas atbildību par trešās puses tīmekļa vietņu saturu, precizitāti vai funkcionalitāti. Šīs saites tiek piedāvātas labticīgi; ALSO Grupa neuzņemas atbildību par izmaiņām trešo pušu tīmekļa vietnēs, uz kurām tiek nodrošinātas saites. Nodrošināšana ar saitēm uz citām tīmekļa vietnēm nekādā ziņā nav uzskatāma par kāda veida ieteikumu no ALSO Grupas puses. Mēs iesakām rūpīgi pārbaudīt tiesisko un datu aizsardzības informāciju citām tīmekļa vietnēm, kuras vēlaties apmeklēt.

6. Garantija un saistību atsaukšana

a) šī tīmekļa vietne tiek piedāvāta, pamatojoties uz pašreizējām zināšanām un pieejamajiem datiem. Tā ir paredzēta lietošanai tikai Eiropas valstīs. Tādēļ ALSO nenodrošina nekādas garantijas attiecībā uz to, vai šīs tīmekļa vietnes saturs ir pilnīgs, pareizs, uzticams un aktuāls, vai tas nepārkāpj trešo pušu tiesības, kā arī vai šīs vietnes nav skāruši vīrusi vai cita veida problēmas. Sniegtā informācija nav uzskatāma par kāda veida garantiju, paļāvību vai saistībām no ALSO puses. Piekļuve šai tīmekļa vietnei un tās izmantošana, kā arī uzticēšanās tur piedāvātajai informācijai uzskatāma par Jūsu pašu risku.

b) ALSO tīmekļa vietne un informācija, uz ko tā atsaucas, tiek piedāvāta informēšanas un tirdzniecības nolūkos. Šajā vietnē izvietotā informācija nav saistoša, tāpat tā nesatur padomus un norādījumus par ALSO produktu un pakalpojumu izmantošanu.

c) ALSO un/vai citas personas, kas nolīgtas, lai strādātu pie šīs tīmekļa vietnes izveides vai nodrošināšanas, neuzņemas nekādas saistības vai atbildību par tīšiem vai netīšiem bojājumiem, izmaksām, zaudējumiem, kas radušies piekļūstot, izmantojot, nespējot izmantot citas tīmekļa vietnes, kā arī nomainot saturu vai ieviešoties kļūdām.

7. Izmaiņas

ALSO patur tiesības jebkurā laikā, bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas šajos lietošanas noteikumos vai tīmekļa vietnes saturā, jo īpaši attiecībā uz produktiem, produktu specifikācijām, pakalpojumiem, cenām un/vai pieejamību.

8. Attiecināmā likumdošana

Jebkādi strīdi vai nesaskaņas, kas varētu rasties šīs tīmekļa vietnes lietošanas rezultātā vai arī tiek saistītas ar to, tiek pakļauti Šveices likumiem. Jurisdikcijas izņēmuma vieta ir atbildīgās Emmenas tiesas birojs (LU).

Datums: 2015.gada februāris