Aizsargājiet lokālas infrastruktūras un SQL darba slodzes, izmantojot Azure Defender for SQL un Extended Security Updates (ESU) pakalpojumus, ko nodrošina Azure Arc. Varat paplašināt aizsardzību, kā arī pārraudzīt un novērst iespējamās ievainojamības datubāzēm un krātuves pakalpojumiem lokālajā un Azure, kā arī citos mākoņos. Paplašinātie drošības atjauninājumi, ko nodrošina Azure Arc, ļauj veikt automatizētu, netraucētu lāpīšanu hibrīdās un vairāku mākoņu vidēs.