Surface veicināšanas un cenu programmas

Darījumu reģistrācija

Darījumu reģistrācija ir programma to tālākpārdevēju atzīšanai, kuri iegulda resursus, lai ar klientiem izveidotu attiecības un noslēgtu darījumus. Darījumu reģistrācijai ir divkāršs mērķis: veicināt partneru tirdzniecības ieguldījumu un izveidot pārdošanas ceļa redzamību. Darījumu reģistrācija ir paredzēta, lai atalgotu tālākpārdevēju par ieguldītajiem resursiem un laiku, kas pavadīts, pilnveidojot un atbalstot Surface ierīces. Piemērojams tikai ierīcēm un klientu bāzēm, uz kurām attiecas šis pakalpojums.

Minimālais pasūtīto vienību skaits: 50 ierīces, uz kurām attiecas piedāvājums. 25 Studio ierīces. 3 Hub 2S ierīces.

Cenas piedāvājuma režģis

Cenas piedāvājuma režģis ir sākotnēji apstiprināta atlaižu programma izplatītājiem, kas iestata maksimālās pieļaujamās atlaides darījumiem, kas atbilst daudzuma prasību slieksnim. Lai noteiktu atlaidi, izplatītājiem jāizmanto atlaižu līmeņu struktūra, kas norādīta publicētajā dokumentā “Cenu piedāvājuma režģis”, kas ir pieejams Readiness lietotnē.

Minimālais pasūtīto vienību skaits: 1000 ierīces, uz kurām attiecas piedāvājums.

Īpašās cenas

Īpašo cenu programma ir paredzēta, lai novērtētu liela apjoma iespējas (1000+ vienību) un piešķirtu inkrementālu atlaidi augsta apjoma un stratēģiskiem darījumiem. Atlaižu pamatā ir dažādi faktori, un, ja tās tiek piešķirtas, tās var atšķirties atkarībā no SKU. Kredīts izplatītājiem tiks izmaksāts, izmantojot kredītrēķina funkciju.

Minimālais pasūtīto vienību skaits: 1000 ierīces, uz kurām attiecas piedāvājums.

Paātrināta cenu noteikšana

Paātrinātās cenu noteikšanas programma ir pirmais Microsoft uz patēriņu vērstais cenu noteikšanas modelis aparatūrai. Tā ir izstrādāta, lai motivētu partnerus iegūt jaunus Surface klientus un veicinātu esošo kontu pieaugumu. Šī programma tiek vērsta arī uz klientu lojalitātes un pirkumu atalgošanu, neskatoties uz apjomu.

Minimālais pasūtīto vienību skaits: 1 ierīce, uz kuru attiecas piedāvājums.

Iespēja apvienot

Tālāk norādītajā tabulā ir norādīti Microsoft pamata darījumu apvienošanas principi.

Ja nav norādīts citādi, spēkā ir šāda Microsoft apvienošanas politika: