Modern Workplace kā pakalpojums

WaaS piedāvā pilnīgu, elastīgu un viegli pielāgojamu modeli

darba vietas IT risinājumu pārvaldībai.

Iepazīstinām ar WaaS mūsdienu darbavietām

Modern Workplace kā pakalpojums piedāvā jaunu paradigmu Microsoft mūsdienu darbavietu risinājumu izveidošanai, ieviešanai un apkalpošanai.

Tas nodrošina labāku un konsekventāku lietotāju pieredzi, vienkāršo IT uzturēšanu, ieskaitot drošību visās ierīcēs, un samazina ar programmatūras atjaunināšanu un atbalstu saistītās izmaksas.

Iegūstiet vairāk brīvības pievērsties uzņēmējdarbībai

Tā kā digitālā pārveide maina cilvēku darba un sadarbības veidu, visa veida un izmēra organizācijas apzinās kopējo, pēc pieprasījuma izveidoto darbavietu risinājumu priekšrocības.

Reduced acquisition costs

Balstoties uz elastīgiem nomas modeļiem

Less downtime

Pateicoties pastāvīgas atjaunināšanas modelim

Tailored solutions

Īpašām uzņēmējdarbības vajadzībām un modeļiem

Scalability

Lai atbilstu augoša uzņēmuma vajadzībām

Simple device management

Visu ierīču, ieskaitot BYOB, lietošana

Dependable security

Koplietošanai, piekļuvei un identitātei dažādās ierīcēs un vietās

Palīdzība MVU attīstībai

WaaS piedāvā vairākas priekšrocības maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tas var nodrošināt pielāgotu atbilstošu programmu komplektu kopā ar licencēm un atbalstu vienā risinājumā, kas var attīstīties un augt kopā ar uzņēmumu.

Vertikāles

Ar mūsdienīgiem, elastīgiem tehnoloģiju risinājumiem un pareizo atbalstu, organizācijas var stiprināt savu misiju un sniegt pakalpojumus, kas paaugstina darbinieku produktivitāti, taču bieži vien tām trūkst kompetences un kapacitātes, lai ieviestu tik sarežģītas IT infrastruktūras. Kopā ar Microsoft ALSO sniedz zināšanas un tehniskos resursus, kas partneriem nepieciešami, lai sāktu atbalstīt dažādas tirgus vertikāles, nodrošinot atbilstošos rīkus un pakalpojumus mērķu sasniegšanai, izmantojot WaaS.

Valsts un komercklienti

ALSO nodrošina pilnīgu WaaS dzīves cikla pārvaldību, lai partneriem nodrošinātu intuitīvu un efektīvu valsts un komercklientiem paredzētu tehnoloģiju nodrošinājumu.

Izglītība

Izmantojot visaptverošus aparatūras un finanšu pakalpojumus, kā arī vienotus loģistikas un IT pārvaldības noteikumus, ALSO apiet ar WaaS risinājuma ieviešanu saistīto iekšējo sarežģītību un piedāvā partneriem vienkāršu piegādes metodi, lai apkalpotu izglītības jomas klientus.

Atrast WaaS partneri

Kā vienam no lielākajiem visaptverošu IT pakalpojumu sniedzējiem Eiropā, ALSO ir tīkls ar tūkstošiem Microsoft 365 izplatītāju un konsultantu 18 Eiropas valstīs. Meklējiet jūsu vajadzībām atbilstošu partneri mūsu tīklā.

Vai jūs esat WaaS partneris?

Apmeklējiet mūsu mārketinga un pārdošanas rīku lapu, ja jums nepieciešami resursi, mārketinga materiāli vai pārdošanas rīki, lai palīdzētu klientiem sākt darbu ar WaaS.