Cien. klienti,

Informējam, ka garantijas preču nomaiņas fails ir papildināts ar jaunu informāciju.
Produktu garantijas nosacījumi un kompensāciju principi

Akceptējot garantijas gadījumu, ALSO Latvia patur tiesības izvēlēties kompensācijās veidu:

  • kompensēt produkta izmaksas, izrakstot kredīta rēķinu pilnā apjomā vai pamatojoties uz tabulā Nr. 1 (Izņēmumu kompensāciju apjomi) iekļauto informāciju, kura ir atkarīga no bojātā produkta ekspluatācijas termiņa.
  • nodrošināt bojātā produkta nomaiņu uz identisku vai līdzvērtīgu produktu.
  • nodrošināt bojātā produkta remontu.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzu kontaktēties ar savu ALSO klientu menedžeri vai centrālo klientu atbalstu pa tel. +371 25784040