Darbs ALSO

Mums ir ļoti atvērta korporatīvā kultūra.

Svarīgākie šīs kultūras elementi atšķir mūs no citiem darba devējiem

ALSO māja

Veicot rūpīgu darbinieku atlasi, mēs radām apstākļus izciliem sasniegumiem. Atraktīva darba vide, pienākuma un atbildības sajūtas veidošana, uz sadarbību vērsta personāla pārvalde, kā arī lieliskas attīstības iespējas – tas viss veido stingru pamatu mūsu darbinieku apmierinātībai.

Uzvedības kodekss

Uzvedības kodekss ir mūsu korporatīvās ētikas pamats. Tas nosaka visas mūsu ar komercdarbību saistītās aktivitātes un ikdienas darbības. Mūsu Uzvedības kodeksu īsumā var izteikt šādos noteikumos:

  • Mēs respektējam cilvēku pašcieņu un cilvēktiesības. Ikviens ALSO darbinieks saņem vienādas iespējas, bez jebkādas diskriminācijas.
  • Mēs ievērojam mūsu attiecīgās jurisdikcijas likumus, kā arī iekšējās regulas un saistības. Jo īpaši tas attiecināms uz aizliegumu slēgt pret konkurenci vērstas vienošanās un aizliegumu pieņemt vai piedāvāt neatbilstošas priekšrocības.
  • Mēs neslēdzam vienošanās, kas var nonākt interešu konfliktā vai kaitēt ALSO, jo īpaši tas attiecas uz aktivitātēm, kas konkurē ar ALSO.
  • Mēs neizpaušam konfidenciālu informāciju, piemēram, ALSO biznesa, finanšu vai tehniskos datus un citu konfidenciālu iekšējo informāciju un noslēpumus.
  • Mēs atbalstām ALSO darbības principu ievērošanu un rūpējamies par uzņēmuma reputāciju