1. Atpakaļ

Datu privātuma ziņojums

1. Vispārīgi

Laipni lūdzam Jūs savā tīmekļa vietnē. Rūpīgi izlasiet šajā dokumentā izklāstīto datu privātuma politiku, jo, lietojot šo tīmekļa vietni, Jūs piekrītat zemāk minētajiem noteikumiem.

2. Datu aizsardzība

1. Apmeklējot ALSO tīmekļa vietni, gan vispārīga informācija, gan personīgie dati tiek ierakstīti un automātiski apkopoti (t.i. reģistrācija nav nepieciešama). Mēs izmantojam personīgos datus, lai apstrādātu pasūtījumus, piegādātu preces, pārbaudītu maksātspēju, veiktu maksājumus, pasargātu no mūsu tīmekļa vietnes ļaunprātīgas izmantošanas, kā arī lai informētu Jūs par pasūtījumiem, produktiem, pakalpojumiem un piedāvājumiem. Ja nepieciešams, mēs apkopojam datus par Jūsu darbībām ar mūsu uzņēmumu tiešsaistē (piemēram, Jūsu apmeklētās lapas, saites un sludinājumi, uz kuriem Jūs uzklikšķināt). Izmantotie tīmekļa serveri darbojas kā parasti – piemēram, saglabā Jūsu interneta pakalpojumu nodrošinātāja nosaukumu, mūsu tīmekļa vietnes, kuras apmeklējat un IP adresi. Šie informācijas dati tiek izmantoti tikai un vienīgi tam, lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietnes atraktivitāti, saturu un funkcionalitāti. Ja datu komunikācija notiek ar ārējiem pakalpojuma nodrošinātājiem, mēs, ar tehniskiem un organizācijas līdzekļiem nodrošinām to, ka tiek ievēroti visi datu aizsardzības noteikumi.

2. Rūpīga un pārdomāta personīgo datu izmantošana ir viens no svarīgākajiem ALSO uzdevumiem. Apkopojot, apstrādājot un izmantojot datus, mēs strikti ievērojam visus tiesiskos nosacījumus. Konkrētos gadījumos (piem., dalība konkursos, sazināšanās ar mums, darba pieteikuma sūtīšana, aizsargājamo zonu izmantošana, utt.) Jūs brīvprātīgi atklājat mums savus personīgos datus. Tādējādi Jūs piekrītat, ka ALSO izmanto Jūsu personīgos datus, lai veiktu attiecīgo biznesa darījumu vai, ja rodas tāda nepieciešamība, izmanto Jūsu adresi un pasūtījuma datus mārketinga nolūkos, padara tos pieejamus citiem ALSO Grupas uzņēmumiem vai arī sniedz informāciju par Jūsu personīgajiem datiem trešajām pusēm. Ja trešās puses piegādātājiem arī ir pieeja šiem datiem, Jūsu personīgo datu aizsardzību nodrošina attiecīgi līgumi un ierobežojumi. Protams, jebkurā laikā, nosūtot atbilstošu ziņojumu, Jūs varat atsaukt savu atļauju datu izmantošanai un apstrādei, jo īpaši mārketinga vajadzībām. Jūs to varat izdarīt, nosūtot brīvā formā rakstītu iesniegumu uz šo e-pasta adresi: privacy.lv@also.com.

3. Mēs uzglabājam personīgos datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu pakalpojumu, ko esat pieprasījis vai kuram esat piekritis, pieņemot, ka pretējā gadījumā neiestājas nekādas tiesiskās saistības, piemēram, arhivēšanas periodi, saskaņā ar komerclikumu vai nodokļu likumu.

4. ALSO ir ieviesis tehniskos un organizācijas pasākumus, lai aizsargātu Jūsu datus pret manipulācijām, to zaudēšanu un iznīcināšanu, kā arī nodrošinātos pret neautorizētu piekļuvi šiem datiem. Šie drošības pasākumi tiek nepārtraukti atjaunināti un uzlaboti, lai atbilstu jaunākajām tehnoloģijām. Jūsu personīgie dati tiek nosūtīti pa internetu šifrētā formā no Jūsu datora uz mūsu serveri un otrādi. Reālais šifrēšanas līmenis cita starpā ir atkarīgs no Jūsu datora. Vienmēr izmantojiet jaunāko pārlūkprogrammu, lai varētu šifrēt datus ar 128 bitiem.

5. ALSO Grupa izmanto sīkdatnes. Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, kurus tīkla serveris ievieto dažādās Jūsu datora pārlūka vietās un kuras ir iespējams identificēt, kad nākamo reizi apmaklējat tīmekļa vietni. Mūsu izmantotās sīkdatnes neieraksta nekādus personīgos datus (izņemot personīgos datus, ko ievadāt identificējoties, piemēram, klienta numuru, utt.), tāpat arī nebojā datoru un nesatur vīrusus. Kamēr izmantojat mūsu interneta piedāvājumu, mēs ievietojam uz Jūsu datora cietā diska tā sauktās "sesijas" sīkdatnes, kuras ir būtiskas tikai mūsu tīmekļa vietnes apmeklējumam. Vienīgais šo sīkdatņu mērķis ir kontrolēt savienojumu un navigāciju, kā arī nodrošināt maksimāli lietotājam draudzīgu sērfošanu mūsu tīmekļa vietnē. Sīkdatnes, piemēram, "atceras” noteiktus iestatījumus Jūsu sesijas laikā, tādēļ tos nenāksies ievadīt atkārtoti. Sesijas sīkdatnes tiek dzēstas, kad pabeidzat savu pārlūkošanas sesiju. Tāpat mēs ievietojam "pastāvīgās" sīkdatnes, kas ir ilglaicīgas un kuras sniedz mums iespēju atpazīt Jūsu pārlūkprogrammu nākamā apmeklējuma laikā.

Jūsu pārlūkprogramma piedāvā Jums iespēju saņemt brīdinājuma ziņojumus par to, ja tīmekļa serveris vēlas ievietot sīkdatni uz Jūsu datora. Jūs varat vai nu pieņemt sīkdatnes vai arī noraidīt tās. Vairums pārlūkprogrammu tiek automātiski uzstādītas tā, lai pieņemtu šīs sīkdatnes. Tomēr Jūs varat izvēlēties bloķēt sīkdatnes vai arī saņemt brīdinājumu gadījumā, ja šādas sīkdatnes tiek sūtītas. Taču vēlamies pievērst Jūsu uzmanību tam, ka bez šādām sīkdatnēm mūsu ALSO veikali nefunkcionē.

Izejot no www.also.com vietnes, gadījumā, ja, piemēram, kādas interneta savienojuma kļūmes dēļ nav iespējams sīkdatnes dzēst automātiski, Jūs varat manuāli izdzēst sīkdatnes no sava datora cietā diska.

Papildus informāciju par mūsu izmantoto sīkdatņu veidu un mērķi, Jūsu individuālajiem sīkdatņu uzstādījumiem un to, kā varat atteikties no sīkdatņu izmantošanas, atradīsiet šeit:

6. Savās interneta lapās ALSO izmanto Webtrekk, jeb Webtrekk GmbH uzņēmuma tīkla analīzes pakalpojumus. Daži no Jūsu ierakstītajiem datiem, apmeklējot mūsu interneta lapas, tiek izmantoti statistiskajai analīzei. Šī iemesla dēļ mēs pārsūtām šos datus uz Webtrekk GmbH. Šī statistiskā analīze palīdz mums atbilstoši optimizēt savu piedāvājumu. Webtrekk GmbH ir sertificēts datu aizsardzības pakalpojumu nodrošinātājs tīkla kontroles sektorā. Jūsu IP adrese tiek nosūtīta kopā ar katru servera pieprasījumu, lai serveris zinātu, uz kurieni nosūtāma atbilde. Katrs lietotājs iegūst IP adresi no interneta pakalpojumu nodrošinātāja (ISP), tiklīdz notiek savienojums ar internetu un ISP var noteikt, kura IP adrese tiek piešķirta kuram klientam un kad. Taču Jūsu IP adrese tiek saglabāta anonīmi. Principā nav iespējams izdarīt nekādus secinājumus attiecībā uz Jūsu identitāti, ja vien iepriekš neesat pieteicies mūsu tīmekļa vietnē ar saviem klienta datiem un palicis šādi reģistrējies pastāvīgi visa Jūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā. Jūsu dati tiek savākti, uzstādot pikseli, kas ir ievietots tīmekļa vietnē. Webtrekk izmanto sesijas sīkdatnes, kā arī tā sauktās "pēdējā klikšķa" sīkdatnes, kas tiek dzēstas, tiklīdz pabeidzat pārlūkprogrammas sesiju. Webtrekk izmanto arī tā sauktās "vienmēr" sīkdatnes, kuru mūžs nepārsniedz sešus mēnešus un/vai kuras tiek dzēstas pēc tam, kad tiek izmantotas noteiktu reižu skaitu. Tādēļ sīkdatnes tiek uzskatītas par pseidonīmiem. Webtrekk nekombinē šos lietotāja datus ar citiem datiem par pseidonīma nesēju. Šie dati tiek dzēsti, tiklīdz to uzglabāšana vairs nav nepieciešama lietošanas analīzes sagatavošanai vai arī ja lietotājs pieprasa to dzēšanu.

Arī mūsu tīmekļa vietne izmanto Google Analytics, kas ir Google Inc. (“Google”) piedāvātie tīmekļa analīzes pakalpojumi. Google Analytics izmanto sīkfailus, jeb teksta failus, kas, iegūstot informāciju no datora, palīdz analizēt, kā lietotājs lieto tīmekļa vietni. Šie sīkfailu iegūtie dati (tai skaitā Jūsu IP adrese) par Jūsu tīmekļa vietnes izmantošanas paradumiem tiek nosūtīti Google un uzglabāti Google serveros ASV. Google izmanto šo informāciju, lai sekotu līdzi tam, kā Jūs lietojat mūsu tīmekļa vietni, lai sagatavotu atskaites par tīmekļa vietnes aktivitāti tīmekļa vietnes operatoriem, kā arī lai piedāvātu citus ar tīmekļa vietnes darbību un interneta lietošanu saistītus pakalpojumus. Google ir tiesīgs šo informāciju nodot arī trešajām personām, ja to attiecīgajā gadījumā nosaka likums vai arī ja trešā persona apstrādā šo informāciju Google labā. Google apņemas nepievienot un nesaistīt Jūsu IP adresi ar citiem Google īpašumā esošiem datiem. Jūs varat atteikties no sīkfailu izmantošanas, izvēloties attiecīgu parametru savā pārlūkprogrammā. Taču ievērojiet, ka veicot šādu izvēli, Jūs nevarēsiet izmantot visas šīs tīmekļa vietnes funkcijas pilnībā. Izmantojot šo tīmekļa vietni, Jūs piekrītat tam, ka Google apstrādā informāciju augstāk minētajā kārtībā un nolūkā.

Jūs varat atteikties no anonīmas apmeklētāja datu saglabāšanas, lai tie turpmāk vairs netiktu ierakstīti. Lai izslēgtu Jūs no Webtrekk tīkla kontroles, tiks uzstādīta sīkdatne. Jūsu atteikums ir spēkā, kamēr vien Jūs neizvēlaties šo sīkdatni dzēst.

7. Mūsu tīmekļa vietnē un/vai mūsu veikalā ir pieejami papildus pakalpojumi no mūsu trešās puses piegādātājiem. Arī trešās puses piegādātāji, iespējams, izmanto sīkdatnes vai līdzīgas tehnoloģijas, lai nodrošinātu Jūsu datu pārsūtīšanu trešās puses piegādātājiem. Šo tehnoloģiju izmantošanu no trešās puses piegādātājiem regulē viņu pašu datu aizsardzības vadlīnijas un neskar mūsu datu aizsardzības noteikumi.

8. Mūsu tīmekļa vietne var saturēt saites uz ārējām trešo pušu tīmekļa vietnēm, kuru saturu mēs nekontrolējam. Tādēļ mēs neuzņemamies atbildību par šo trešo pušu vietņu saturu. Jebkurā gadījumā atbildību par saistīto lapu saturu uzņemas attiecīgais šīs lapas nodrošinātājs vai operators. Brīdī, kad tika veidota saite uz šīm lapām, tās tika pārbaudītas, lai izvairītos no jebkādiem tiesisko normu pārkāpumiem. Tādējādi brīdī, kad tika nodrošināta saite, šādi pārkāpumi netika konstatēti. Ja nav norādījumu uz kādu konkrētu tiesisko normu pārkāpumu, nepārtraukta saistīto lapu kontrole nav lietderīga. Ja mūsu redzeslokā nonāktu informācija par šādiem pārkāpumiem, mēs nekavējoties dzēstu šādas aizdomīgās saites. Augstākminētais attiecas arī uz saitēm no citām tīmekļa vietnēm uz mūsu tīmekļa vietni.

9. Jums ir tiesības pārbaudīt visus mūsu saglabātos datus, kas attiecināmi uz Jūsu personu, kā arī nepieciešamības gadījumā veikt tajos labojumus. Šādā gadījumā mēs gaidām no Jums rakstisku ziņojumu uz adresi, kas minēta Impressum sadaļā.

3. Labojumi

ALSO patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt labojumus šajā datu privātuma politikas dokumentā un/vai tīmekļa vietnes saturā, jo īpaši attiecībā uz produktiem, produktu specifikācijām, pakalpojumiem, cenām un/vai pieejamību.

Statuss: 2015.gada februāris