Kao pružatelj usluga između krajnjih korisnika, međusobno spajamo pružatelje usluga i kupce u industriji informacijskih i komunikacijskih tehnologija te im pružamo usluge na svim razinama lanca vrijednosti iz jednog izvora. Temelj ALSO-vih poslovnih modela su dvije kategorije klijenata – „pružatelji usluga“ i „kupci“. Prodajni ciklus u industriji informacijskih i komunikacijskih tehnologija u većini je slučajeva postupak od tri koraka. U prvom koraku, pružatelji usluga opskrbljuju ALSO-va trgovačka društva. U drugom koraku, ona opskrbljuju vrlo heterogen izbor kupaca, koji u trećem koraku pružaju usluge krajnjim klijentima.

Više

PRUŽANJE

RJEŠENJA

KAO USLUGA

Neto prodaja u tradicionalnom transakcijskom modelu (Ponuda) uključuje poslovanje s optimiziranim obradama trgovinskih transakcija i logistikom za informacijsku tehnologiju, potrošačku elektroniku i telekomunikacijske sektore.

U poslovanju koje nudi Rješenja, ALSO posebice malim i srednjim poduzećima pruža podršku baziranu na projektu, u pogledu IT arhitekture i dizajna, brzo prenosi zahtjeve u specifične konfiguracije i nadzire status projekata.

U poslovanju kao usluga ALSO također djeluje kao pružatelj usluge, a ne prodavatelj. Ponuđene usluge se uzimaju po potrebi i nadoknađuju varijabilnim plaćanjima prema korištenju.

Half Year 2020 ALSO Holding AG report (In English only!)