ALSO trgovina u oblaku (Cloud Marketplace)

ALSO-va trgovina u oblaku mnogo je više od automatskog pružanja usluga u oblaku.

To je najopsežnija internetska trgovina na tržištu sa skupom značajki za prodaju, podršku, izvještavanje i samostalne skrbi o raznim uslugama u oblaku.

  1. natrag

Prodavatelji u oblaku
ALSO prodavatelji u oblaku koriste ALSO-vu trgovinu u oblaku kako bi brzo i jednostavno učinili svoje usluge dostupnima tisućama partnera u distribucijskom kanalu i njihovim klijentima, kao i radi optimizacije isporuke njihove usluge pomoću ALSO-vih profesionalnih usluga.

Neovisni proizvođači softvera u oblaku (ISV)
Neovisni proizvođači softvera u oblaku iz cijelog svijeta s poslovnim modelom utemeljenim na pretplati mogu se prijaviti kako bi se pridružili ALSO-voj trgovini u oblaku. Tržište ponuda vertikalno usmjerenog ili lokaliziranog softvera brzo raste. ALSO-va trgovina u oblaku međusobno spaja neovisne proizvođače softvera u oblaku s tisućama europskih preprodavača i njihovim krajnjim klijentima.

ALSO-va trgovina u oblaku
S ALSO-vom trgovinom u oblaku prodavatelji u oblaku, neovisni proizvođači softvera u oblaku i partneri u distribucijskom kanalu združuju, integriraju, prilagođavaju korisniku i upravljaju raznolikim uslugama u oblaku na njihovim personaliziranim trgovinama u oblaku. ALSO-va platforma u oblaku automatizira životni ciklus usluge u oblaku od prodaje do izdavanja računa te olakšava stvaranje hibridnih ponuda u kombinaciji s uslugama s dodanom vrijednošću koje pružaju optimalnu prilagodbu željenoj vertikalnoj liniji klijenata.

Partneri u distribucijskom kanalu
Partneri u distribucijskom kanalu koriste ALSO-vu trgovinu u oblaku kako bi spojili, prodali i upravljali uslugama u oblaku s njihove lokalne ALSO-ve trgovine u oblaku, kombinirali ih s vlastitim postojećim ponudama proizvoda i uslugama s dodanom vrijednošću kako bi stvorili jedinstvenu hibridnu ponudu koja najbolje odgovara njihovom tržištu.

Klijenti
Koriste ponude stvorene i ponuđene od strane ALSO-vih partnera u distribucijskom kanalu.

Korisnici
Koriste usluge u oblaku koje su im pružili njihovi poslodavci.

KORISTI ZA PARTNERE U DISTRIBUCIJSKOM KANALU

  • Širok raspon usluga u oblaku. Ostvarite pristup brojnim visokokvalitetnim uslugama u oblaku koje pružaju razni prodavatelji u oblaku i neovisni proizvođači softvera u oblaku.
  • Sve na jednom mjestu. Spojite, prodavajte i upravljajte jedinstvenom mješavinom usluga različitih kategorija s dokazanom potražnjom na tržištu.
  • Usluge s dodanom vrijednošću. Iskoristite ALSO-ve usluge s dodanom vrijednošću poput financijskih ili marketinških usluga za najbrže marketinške strategije i najlakši ulaz u oblak.
  • Lokalno. Koristite usluge lokalne trgovine s lokalnim jezikom, valutom, podrškom i iskoristite stručno znanje o tržištu lokalnog ALSO-vog tima.

KORISTI ZA PRODAVATELJE U OBLAKU I NEOVISNE PROIZVOĐAČE SOFTVERA U OBLAKU

  • Brzo ostvarivanje prihoda. Prodavatelji u oblaku i neovisni proizvođači softvera u oblaku povećavaju svoje prihode tako što na brz i jednostavan način dopiru do tisuća lokalnih partnera u distribucijskom kanalu i njihovih klijenata.
  • Brz prodor na tržište. Stavite svoje usluge na brz način na ALSO-vu trgovinu u oblaku i usredotočite se na aktivnosti marketinške strategije koje stvaraju najveću vrijednost.
  • Smanjite troškove. Koristite asortiman ALSO-vih usluga i ALSO-vih profesionalnih usluga kako bi optimizirali i upravljali Vašim vlastitim uslugama.
  • Povećajte dodanu vrijednost. Realizirajte korist iz rastuće potražnje za uslugama u oblaku i postanite provjereni prodavatelj u oblaku ili neovisni proizvođač softvera u oblaku pomoću ponuda vertikalnih, integriranih rješenja.

Kontakt

Registracija

ALSO Croatia d.o.o.
Av. Većeslava Holjevca 40
10000 Zagreb

Telefon: +385 1 3650777

E-mail: Info.ALSOCroatia@also.com

https://also.hr

https://also.cloud