Usklađenost

Naš primarni cilj nije zadovoljiti minimalne zakonske zahtjeve, već biti među najboljima u primjeni poduzetničke odgovornosti.

Odvjetnik dr. Carsten Thiel von Herff je pravobranitelj ALSO grupacije za pitanja usklađenosti. Pravobranitelj je dostupan djelatnicima i trećim osobama kao neovisni vanjski kontakt za informacije u vezi kršenja ALSO-vog kodeksa ponašanja, naročito u slučajevima kriminalnih radnji ili sporazuma koji ograničavaju tržišno natjecanje. Dr. Thiel von Herff profesionalno je obvezan čuvati povjerljivost podataka; također će na zahtjev istražiti prigovore/informacije koje su anonimno dostavljene. Informacije će biti proslijeđene ALSO-u tek nakon konzultacije s osobom koja je pružila informacije. Cilj je pomoći trgovačkom društvu u rješavanju povreda obveze usklađenosti, a da se osoba koja je pružila informacije o povredama ne mora bojati štetnih posljedica.

Informacije o kontaktu

Pravobranitelj (Ombudsman)
Dr. Carsten Thiel von Herff
c/o Thiel von Herff Rechtsanwälte
Detmolder Strasse 30
DE-33604 Bielefeld

Phone: +49 521 557333-0
Faks: +49 521 557333-44

E-pošta pravobranitelja: ombudsmann@thielvonherff.de
ALSO-va e-pošta za usklađenost: compliance@also.com

Kodeks ponašanja

Kodeks ponašanja temelj je naše korporativne etike. Njime se vode sve naše komercijalne aktivnosti i svakodnevne interakcije. Naš Kodeks ponašanja može se sažeti na sljedeća osnovna pravila:

  • Poštujemo ljudsko dostojanstvo i ljudska prava. Svaki zaposlenik ALSO-a dobiva iste prilike bez diskriminacije.
  • Poštujemo zakone odgovarajuće nadležnosti, kao i interne regulative i obveze. To se posebice primjenjuje na zabranu sklapanja protukonkurentskih sporazuma i zabranu prihvata ili ponude nedopuštene koristi.
  • Izbjegavamo ulaziti u sukob interesa na štetu ALSO-a, a osobito nije dopušteno baviti se djelatnošću kojom se ulazi u tržišno natjecanje s ALSO-m.
  • Čuvamo tajnost informacija poput poslovnih, financijskih ili tehničkih podataka ALSO-a i drugih povjerljivih internih dokumenata i podataka.
  • Potrebna je naša pomoć u provođenju ALSO-vih načela ponašanja i obraćanju pozornosti na ugled trgovačkog društva.