Usluge opskrbe

Visoka raspoloživost, jednostavna obrada plaćanja, konkurentne cijene.

ALSO može vršiti isporuku svojim klijentima – ili njihovim klijentima – u istome danu. Manji preprodavači mogu naručiti proizvode od nas iz širokog asortimana, po konkurentnim cijenama i u bilo kojoj željenoj količini. ALSO-vi zaposlenici u prodaji i plasmanu proizvoda na tržište mogu ponuditi profesionalnu podršku u pitanjima konfiguracije i upravljanja projektom. Kupci imaju neprestan pristup informacijama u našim internetskim trgovinama o našim opsežnim ponudama proizvoda i načinima naručivanja. U 2018. smo prodali više od 250.000 artikala od preko 550 pružatelja usluga putem ALSO-ove B2B trgovine.