1. grįžti

Pranešimas dėl duomenų apsaugos įmonėje „ALSO“

Duomenų apsauga: Santrauka
Toliau pateikiama informacija apie duomenų apsaugą yra skirta supažindinti Jus su procesais, kuriuos atliekame rinkdami ir tvarkydami Jūsų duomenis, kai lankotės mūsų interneto svetainėse.
Išsamią informaciją apie duomenų apsaugą rasite toliau.

Kokius duomenis mes renkame?
Techninė informacija: Mes renkame informaciją apie IP adresą, iš kurio prisijungiate prie mūsų interneto svetainės; apie naršyklės versiją, kurią naudojate prisijungdami, taip pat apie prisijungimo datą ir laiką, svetainę iš kurios patekote į mūsų interneto svetainę (Referrer).

Mes naudojame slapukus, mažus tekstinius failus, pvz. skirtus mūsų interneto parduotuvėms arba prisijungimui prie apsaugotų mūsų interneto svetainės sričių. Slapukai yra laikinai saugomi Jūsų kompiuteryje.

Mes registruojame naudojimo profilius, įsimenamus slapyvardžiu, pasitelkdami į pagalbą tokias priemones kaip sekimo funkcijos ir slapukai, taip vadinami trečiųjų šalių slapukai. Tokios rūšies naudojimo profilis apima informaciją apie interneto svetainės lankytojus. Ši informacija neleis mums nustatyti, kas esate. Bet kada galite pareikšti nesutikimą dėl Jūsų naudojimo profilio sukūrimo.
Pakoregavę atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, galite neleisti išsaugoti slapukų, arba pasirinkti, kad slapukai būtų ištrinti Jūsų internetinio seanso pabaigoje.

Kaip mes renkame Jūsų duomenis?
Duomenys, kurie sukuriami apsilankius mūsų interneto svetainėse, renkami automatiškai. Papildomi duomenys renkami iš Jūsų įvesčių mūsų interneto svetainėje ir iš slapukų.

Kokiu tikslu naudojame Jūsų duomenis?
Kad galėtume parengti, suderinti ir valdyti „ALSO“ interneto svetaines.
Kad galėtume kurti anoniminio vartotojo profilius, su sąlyga, kad tam neprieštaraujate.

Be to, mes naudojame Jūsų duomenis, kad galėtume nustatyti netinkamo naudojimosi atvejus, taip pat norėdami ištaisyti klaidas ir, jei reikia, perduoti informaciją valstybės institucijoms.

Kartais užsakymų duomenų tvarkymo tikslais „ALSO“ gali pasitelkti kitas bendroves, tačiau „ALSO“ išliks atsakinga už duomenų tvarkymą.

Jūsų teisės:

- Informacijos gavimas
- Klaidų taisymas
- Nesutikimas
- Ištrynimas
- Galimybė perduoti duomenis
- Apribojimas
- Sutikimo atšaukimas

Jei kiltų klausimų dėl duomenų apsaugos, galite kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo skyriaus specialistus, taip pat galite tiesiogiai susisiekti su mūsų duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu šiuo adresu: privacy@also.com .

Ši informacija supažindina Jus su įmonėje „ALSO“ taikoma duomenų apsaugos tvarka. Toliau pateikiame išsamią informaciją apie duomenų apsaugą.

Išsami informacija apie duomenų apsaugą

Bendro pobūdžio informacija

Būdama atsakinga už Jūsų duomenų tvarkymą, ALSO Lietuva UAB, Verslo g. 6, Kumpių k., Domeikavos sen., 54311 Kauno raj., įgyvendino daugybę techninių ir organizacinių priemonių, siekdama užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys – kurie tvarkomi Jums naudojantis šiomis interneto svetainėmis – būtų visapusiškai saugūs, jei tai įmanoma. Nepaisant to, duomenų perdavimas internetu gali atverti ir saugumo spragų, taigi visiškas saugumas negali būti garantuotas. Dėl šios priežasties kiekvienas suinteresuotas asmuo gali laisvai siųsti mums asmens duomenis ir kitomis priemonėmis, pvz. telefonu.

Kokius duomenis registruojame ir kaip juos naudojame?

Mes fiksuojame IP adresą, iš kurio patekote į mūsų interneto svetainę, išsaugome informaciją apie naudojamą naršyklės versiją, prisijungimo datą ir laiką, svetainę iš kurios patekote į mūsų interneto svetainę (Referrer).
Tokiu būdu fiksuojama informacija bus naudojama, siekiant užtikrinti duomenų saugumą ir apsaugoti Jus nuo įsilaužimų į kompiuterines sistemas mūsų interneto svetainėje, taip pat statistinės analizės tikslais.
Šie duomenys nebus naudojami kuriant individualius vartotojo profilius ir nebus perduodami trečiosioms šalims.
Kiti duomenys taip pat bus fiksuojami Jums prisijungiant prie „ALSO“ sistemų: konkrečiai – Jūsų vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys, mokėjimo informacija, adresas ir kiti duomenys.

Slapukai: Mes naudojame slapukus specialių pasiūlymų tikslais. Slapukai – tai maži duomenų failai, kurie išsaugomi Jūsų kompiuteryje. Jie leidžia mums nustatyti, ar jau esate anksčiau lankęsi mūsų interneto svetainėje prisijungdami iš to paties kompiuterio.

Seanso slapukai – tai slapukai, kurie saugomi Jūsų kompiuteryje tol, kol esate atsidarę interneto naršyklę ir kurie reikalingi operacijoms atlikti. Šie slapukai skirti tik ryšio ir naršymo valdymui, be to, jie užtikrina, kad Jums būtų patogu naršyti po mūsų interneto svetainę (pvz. atliekant pirkimo operacijas, kol esate prisijungę prie mūsų parduotuvės sistemų). Kai tik baigsite naršymo seansą, šie seanso slapukai vėl bus ištrinti.

Kai kuriems pasiūlymams naudojame nuolatinius slapukus, kurių tikslas yra atpažinti anksčiau internetinėje svetainėje apsilankiusius lankytojus, ir kurie išsaugomi Jūsų kompiuteryje kitų apsilankymų tikslais. Tokie slapukai galioja nuo 6 iki 24 mėnesių (pvz. jei nuolatinis slapukas yra būtinas tam, kad Jūsų naršymo įpročių negalėtų užfiksuoti sekimo priemonės).

Slapuko pavadinimas
_dc_gtm_UA
_ga saugomas 2 metus
_gat saugomas 1 min.
_gid saugomas 24 val.
Cookie_text

Jūs turite galimybę savo naršyklėje pasirinkti tokius nustatymus, kurie neleistų šių slapukų išsaugoti arba, kad šie slapukai būtų ištrinti Jūsų internetinio seanso pabaigoje. Tačiau atkreipiame Jūsų dėmesį, kad tokiu atveju Jūs greičiausiai negalėsite naudotis visomis šioje svetainėje siūlomomis funkcijomis.
Jokia kita asmeninio pobūdžio informacija nebus fiksuojama, jei neatskleisite tokios informacijos savanoriškai.

Kur bus tvarkomi mano duomenys?
Jūsų duomenys bus tvarkomi ES. Duomenys taip pat bus tvarkomi ir už Europos teritorijos ribų, kiek tai leidžia teisės normos. Kai siunčiame Jūsų duomenis už ES ribų, mes užtikriname, kad būtų taikoma viena iš toliau nurodytų saugumo priemonių:

 • Sutartis, pasirašyta su duomenų gavėju, sudaryta pagal Europos Komisijos patvirtintų pavyzdinių sutarčių sąlygas;
 • Duomenų perdavimo grupės bendrovėms atveju, taikomos Įmonėms privalomos taisyklės (angl. Binding Corporate Rules);
 • Duomenų gavėjas yra šalyje, kurią Europos Komisija pripažįsta kaip šalį, taikančią tinkamus duomenų apsaugos standartus;
 • Duomenų apsaugos inspekcijos duotas leidimas.

Duomenų saugumas
Kad galėtume apsaugoti Jūsų duomenis, esame įgyvendinę didelio masto technines bei organizacines priemones, kaip to reikalauja Bendrasis asmens duomenų apsaugos reglamentas (angl. Basic European Data Protection Regulations) (ES-BDAR).

Duomenų persiuntimas
Vykdydami teisės aktais nustatytas prievoles, mes persiunčiame valstybės institucijoms jų reikalaujamus duomenis. Išskyrus šiuos duomenis, jokių asmens duomenų mes nepersiųsime, jei neduosite tam savo sutikimo.

Vartotojo vartojimo įpročių analizė
Savo interneto svetainės puslapiuose „ALSO“ naudoja Webtrekk GmbH įmonės interneto analizės paslaugą „Webtrekk“. Kai kurie Jūsų apsilankymo mūsų interneto svetainėje metu užfiksuoti duomenys naudojami statistinės analizės tikslais. Tokia statistinė analizė padeda mums atitinkamai optimizuoti savo pasiūlymą. Interneto kontrolės srityje Webtrekk GmbH yra suteiktas duomenų apsaugos sertifikatas. Kartu su kiekviena serverio užklausa perduodamas ir Jūsų IP adresas ir tai atliekant, Jūsų IP adresas bus saugomas tik anonimiškai. Iš esmės, nebus galima nustatyti, kas Jūs esate. Jūsų duomenys fiksuojami nustatant interneto svetainėje integruotą tašką. „Webtrekk“ naudoja taip vadinamus seanso slapukus ir „paskutinio spustelėjimo“ slapukus, kurie ištrinami nutraukus interneto naršyklės seansą. Be to, „Webtrekk“ taip pat naudoja ilgalaikius („ever“) slapukus, kurie išlieka ne ilgiau kaip 6 mėnesius ir yra ištrinami panaudojus juos nustatytą kiekį kartų. „Webrekk“ nesieja šių vartotojo duomenų su kitais slapyvardžio savininko duomenimis. Šie duomenys ištrinami iškart, kai jų nebereikia naudojimo analizės ruošimui arba vartotojui pareikalavus juos ištrinti.

Google Analytics“:
Ši interneto svetainė naudoja „Google Analytics“ – įmonės Google Inc. tinklalapių analizės tarnybą (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, JAV). Gautą informaciją „Google“ naudoja vadovaudamasi šios interneto svetainės operatoriaus nurodymais su tikslu įvertinti, kaip naudojatės šia interneto svetaine bei pasiūlyti svetainės operatoriui atitinkamas paslaugas, susijusias su svetainės ir interneto naudojimu. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad šioje interneto svetainėje „Google Analytics“ kodas yra papildytas kodu „anonymizelp“, taip užtikrinant anonimišką IP adresų rinkimą (taip vadinimą IP kodavimą). „Google“ iš anksto sutrumpins Jūsų IP adresą Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose prie Europos ekonominės erdvės sutarties prisijungusiose šalyse. Tik išimtiniais atvejais visas IP adresas yra perduodamas į „Google“ serverį Jungtinėse Valstijose ir ten sutrumpinamas. IP adresai, siunčiami iš jūsų naršyklės „Google Analytics“ kontekste, nebus sujungti su kitais „Google“ duomenimis.
„Google Analytics“ priemonės naudojimo teisinis pagrindas – Vokietijos telemedijos įstatymo [TMG] 15 str. 5 dalis ir BDAR 6 str. 1 dalis. Seansai ir kampanijos pasibaigs praėjus konkrečiam laikotarpiui.

Paprastai, seansas baigiasi po 30 minučių, jei neatliekama jokių veiksmų, o kampanijos – po 6 mėnesių. Kampanijoms skirtas terminas gali būti nustatytas ne ilgesniam kaip dvejų metų laikotarpiui.
Daugiau informacijos apie terminus bei sąlygas ir duomenų apsaugą galite rasti čia https://www.google.com/analytics/terms/de.html arba https://www.google.de/intl/de/policies/ . „Google Analytics“ naudoja taip vadinamus slapukus, t. y. tekstinius failus, kurie saugomi Jūsų kompiuteryje ir padeda analizuoti, kaip naudojatės svetaine. Slapuko sugeneruotą informaciją apie interneto svetainės naudojimą „Google“ paprastai perduoda į Jungtinėse Amerikos Valstijose esančius serverius ir ji ten saugoma. Galite atsisakyti naudoti slapukus, parinkdami atitinkamas naršyklės nuostatas; tačiau atkreipkite dėmesį, kad tai padarę neteksite galimybės naudotis visomis šios interneto svetainės siūlomomis funkcijomis. Be to, galite neleisti slapukams generuoti jūsų duomenų, susijusių su svetainės naudojimu (įskaitant IP adresą), kad „Google“ jų nerinktų ir nenaudotų, atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės papildinį, kurį rasite adresu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

[Priklausomai nuo to, kurioje šalyse esate, gali būti ir kitų sekimo priemonių]

Galite nesuteikti leidimo saugoti įrašytus Jūsų, kaip lankytojo, anoniminius apsilankymo duomenis, kad ateityje jie nebūtų įrašomi. Nuolatinis slapukas bus įdiegtas tam, kad tinklo kontrolė būtų negalima. Tai bus taikoma tol, kol ištrinsite slapuką.

Sekimas taip
Sekimas ne
[Mygtukas: Išsaugoti pasirinkimą]

Naujienlaiškis

Mūsų naujienlaiškio prenumeravimas

Vartotojams suteikiama galimybė ALSO Lietuva UAB interneto svetainėje prenumeruoti mūsų Bendrovės naujienlaiškį. „ALSO“, siųsdama Jums naujienlaiškius, naudojasi Mailer Lite paslaugomis (Mailer Lite UAB).

ALSO Lietuva UAB reguliariai informuoja savo klientus bei verslo partnerius apie „ALSO“ produktus, prekybos kampanijas, loterijas ir naujausius įvykius bendrovėje, siųsdama naujienlaiškius. Esant galimybei, tokia informacija bus parengiama taip, kad atitiktų individualius poreikius. Be to, kartais atliekame tyrimus, siekdami užtikrinti didesnį vartotojų pasitenkinimo lygį. Iš esmės, mūsų bendrovės Naujienlaiškį gali gauti tik tas suinteresuotas asmuo, kuris 1) turi galiojantį elektroninio pašto adresą, ir 2) užsiprenumeravo Naujienlaiškį. Dėl teisinių priežasčių, prieš pateikiant Naujienlaiškį bus vykdoma dvigubo patvirtinimo procedūra (angl. double opt-in procedure) vieną kartą el. paštu išsiunčiant patvirtinimo laišką suinteresuotam asmeniui apie prenumeratos užsisakymą. Tokio elektroninio patvirtinimo laiško tikslas – nustatyti, ar el. pašto adreso savininkas turi teisę gauti Naujienlaiškį.

Kai prenumeruojatės mūsų Naujienlaiškį, mes taip pat išsaugome atitinkamo asmens naudojamos kompiuterinės sistemos IP adresą ISP (Interneto paslaugų teikėjui) pateikiant paraišką, taip pat fiksuojame paraiškos laiką ir datą. Tokia informacija yra reikalinga, kad galėtume suprasti ir atsekti (galimą) neteisėtą pasinaudojimą atitinkamo asmens el. pašto adresu konkrečiu metu, ir tokiu būdu suteikia duomenų valdytojui teisinę apsaugą.

Asmens duomenys, renkami užsisakant Naujienlaiškį, bus naudojami tik Naujienlaiškio išsiuntimo tikslais. Be to, tai leis mums suteikti Naujienlaiškio prenumeratoriams naujausią informaciją el. paštu, jei tai yra būtina vykdant Naujienlaiškio siuntimo arba užsisakymo paslaugą, pvz. atsiradus pakeitimų Naujienlaiškyje arba pasikeitus techniniams veiksniams. Asmens duomenys, renkami Naujienlaiškio paslaugos tikslais, nebus perduodami trečiosioms šalims. Galite bet kada nutraukti Naujienlaiškio prenumeratą. Taip pat bet kada galite atšaukti mums duotą sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų, suteiktų Naujienlaiškio prenumeratos tikslais, saugojimo. Kiekviename Naujienlaiškyje yra nuoroda, kurią spustelėję galite panaikinti prenumeratą. Be to, visada turėsite galimybę panaikinti Naujienlaiškio prenumeratą tiesiogiai, apsilankę ALSO Lietuva UAB interneto svetainėje arba kitomis priemonėmis informuodami asmenį, kuris yra atsakingas už Naujienlaiškio prenumeratą.

Naujienlaiškis su sekimo funkcija
ALSO LIETUVA UAB Naujienlaiškis turi taip vadinamą sekimo tašką (angl. tracking pixel). Sekimo taškas – tai miniatiūrinė grafinė priemonė, įdiegta į HTML formatu siunčiamą el. paštą, kurios paskirtis yra užtikrinti registracijos žurnalo funkcijas ir jo analizę. Tai leidžia atlikti statistinę sėkmingų ir nesėkmingų internetinių rinkodaros kampanijų analizę. Įdiegtas sekimo taškas leidžia ALSO Lietuva UAB nustatyti, ar prenumeratorius atidarė el. laišką ir kada jį atidarė. Be to, suderinus nuorodas galima nustatyti, kurią el. laiške pateiktą nuorodą spustelėjo prenumeratorius.

Asmuo, atsakingas už duomenų tvarkymą, saugos ir analizuos tokius asmens duomenis, kurie renkami panaudojant Naujienlaiškyje įdiegtą sekimo tašką ir nuorodas, tam, kad galėtų atnaujinti Jums siunčiamus Naujienlaiškius ir parinkti būsimų Naujienlaiškių turinį pagal prenumeratoriaus poreikius. Tokie asmens duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims. Prenumeratoriai visada turės teisę atšaukti savo duotą pranešimą apie sutikimą. Tai bus prilyginama asmens vardo ir pavardės išbraukimui iš Naujienlaiškio platinimo sąrašo.

ES-BDAR suteikia Jums tokias teises:

 • Teisę gauti informaciją
 • Teisę ištaisyti su Jumis susijusią informaciją
 • Teisę apriboti (blokuoti) duomenų tvarkymą
 • Teisę atšaukti
 • Teisę ištrinti
 • Teisę prašyti, kad Jūsų duomenys būtų perduoti kitai šaliai
 • Teisę reikalauti, kad Jūsų atžvilgiu nebūtų priimtas automatizuotas sprendimas esant atitinkamoms aplinkybėms
 • Teisę atšaukti savo sutikimą

Be to, Jūs turėsite teisę skųstis duomenų apsaugos priežiūros tarnybai.

Kada bus ištrinti Jūsų asmens duomenys?
„ALSO“ ištrins Jūsų asmens duomenis iškart, kai tik jie taps nereikalingi tais tikslais, dėl kurių buvo renkami. Pagal teisės aktais nustatytus reikalavimus, Jūsų asmens duomenys iš pradžių turės būti tiesiog užblokuojami, kad vėliau juos būtų galima tvarkyti.

[Profiliavimas, jei taikoma]

Duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas:
Jei kiltų kokių nors klausimų dėl duomenų apsaugos, Jūs galite kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo skyriaus komandą, darbuotojus ir mūsų duomenų apsaugos priežiūros pareigūną šiuo adresu privacy@also.com.