1. grįžti

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą renginio „ALSO Spotlight“ organizavimo tikslais

Jūsų asmens duomenys bus renkami „ALSO International Services GmbH“ (toliau – ALSO) organizuojamo renginio ALSO SPOTLIGHT (toliau – renginys „Spotlight“) tikslais. Susipažinkite su toliau pateikiama informacija apie duomenų apsaugą.

Duomenų valdytojas

„ALSO International Services GmbH“
Lange Wende 43 59494 Soest, Germany (Vokietija)
Tel. +4902921990
El. p. info@also.com

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai

duomenys
„ALSO International Services GmbH“
Data protection officer
Lange Wende 43
59494 Soest, Germany (Vokietija)
]El. p. privacy.de@also.com

Atsakinga priežiūros institucija

State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information North Rhine-Westphalia
Kavalleriestrasse 2-4
40213 Düsseldorf, Germany (Vokietija)
Tel. +490211384240
El. p. poststelle@ldi.nrw.de

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS

Jūsų asmens duomenys yra renkami renginio „Spotlight“ organizavimo tikslais, kad per pristatymus, tiesiogines diskusijas, internetinius seminarus ir ekspertų diskusijas būtų galima keistis žiniomis, kontaktais ir ekspertų nuomonėmis. Be to, gausite jūsų interesams pritaikytos informacijos siūlomomis temomis ir, jei pageidaujate, galėsite toliau bendrauti su ALSO ekspertais ir gamintojais.

ALSO atliekamo asmens duomenų tvarkymo tikslas
ALSO, kaip renginio „Spotlight“ organizatorius, jūsų asmens duomenis naudoja, kad galėtų:

 • užregistruoti jus į renginį „Spotlight“ ir jį surengti;
 • organizuoti renginius ir internetinius susitikimus per „Microsoft Teams“;
 • siųsti prašomą informaciją ir reklaminę medžiagą;
 • rengti konkrečiam klientui skirtus pasiūlymus ir gerinti siūlomus produktus bei paslaugas.

Gamintojai asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

 • pristatyti savo paslaugas ir taip sudaryti naujų verslo galimybių debesijos pagrindu sukurtų produktų ir sprendimų teikėjui;
 • gavus jūsų sutikimą persiųsti savo pateiktus ar esamus kontaktinius duomenis gamintojui. Gamintojo atveju tai atitinka pirminį informacinio renginio tikslą – gauti dalyvių kontaktinius duomenis.

DUOMENŲ RŪŠYS

Registracijos metu iš jūsų renkami šie duomenys:

kontaktiniai duomenys:

 • vardas, pavardė;
 • el. pašto adresas;
 • įmonės pavadinimas;
 • pareigos.

Papildomai renkami šie duomenys (jie nėra privalomi, tačiau gali būti pateikti savanoriškai):

 • telefono numeris;
 • ALSO kliento numeris.

Naudojant „Microsoft Teams“ tvarkomi kitokie duomenys. Duomenų apimtis taip pat priklauso nuo informacijos, kurią pateikiate prieš dalyvaudami internetiniame susitikime ar jo metu. Rengiant internetinius susitikimus paprastai tvarkomi šie asmens duomenys:

 • vartotojo duomenys, pavyzdžiui, rodomas vardas, el. pašto adresas (jei taikoma), profilio nuotrauka (nebūtina), pageidaujama kalba;
 • susitikimo metaduomenys, pavyzdžiui, data, laikas, susitikimo ID, telefono numeriai, vieta;
 • teksto, garso ir vaizdo duomenys. Internetinio susitikimo metu gali būti sudaryta galimybė naudotis pokalbio funkcija. Tokiu atveju įvestas tekstas yra apdorojamas, kad būtų galima jį rodyti internetiniame susitikime. Tam, kad būtų galima rodyti vaizdo įrašą ir atkurti garsą, per susitikimą tvarkomi duomenys iš jūsų prietaiso mikrofono ir vaizdo kameros. Jūs galite bet kada išjungti kamerą ar mikrofoną naudodami „Microsoft Teams“ programėles.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

Jei norite, jūsų kontaktiniai duomenys, pavyzdžiui, el. pašto adresas ir, jei yra, telefono numeris, bus perduoti gamintojui ir pranešėjui.

Asmens duomenys, tvarkomi dalyvaujant internetiniuose susitikimuose, paprastai nėra perduodami trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai tokie duomenys specialiai skirti perduoti. Atkreipiame dėmesį, kad internetinių susitikimų, taip pat asmeninių diskusijų turinys dažnai naudojamas perduoti informaciją gamintojams, klientams ar trečiosioms šalims, todėl jis yra skirtas perduoti.

Kiti gavėjai. „Microsoft Teams“ tiekėjas gauna minėtus duomenis tiek, kiek tai numatyta mūsų duomenų tvarkymo sutartyje su „Microsoft Teams“.

LEIDIMAS SUSISIEKTI

Mes galime su jumis susisiekti el. paštu arba telefonu, kad pateiktume informacijos apie

HP INC.
Hewlett Packard Enterprise
Veeam
Microsoft Corporation
CISCO
RSA
Schneider Electric (APC)
VMWARE
Fujitsu
Net At Work
Huawei
IBM
Sophela
Barracuda

ir ALSO arba atsiųstume reklaminės medžiagos, tik tuo atveju, jei registracijos metu davėte tam savo sutikimą.

Jūs galite bet kada atšaukti šį sutikimą. Sutikimą atšaukti galite rašydami el. pašto adresu info@also.com arba paštu ALSO International Services GmbH, Lange Wende 43, 59494 Soest, Germany (Vokietija). Taip pat nurodykite gamintojo pavadinimą arba ALSO ekspertą, su kuriuo daugiau nenorite bendrauti.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS NAUDOJANT „MICROSOFT TEAMS“

Internetinius susitikimus organizuojame naudodamiesi priemone „Microsoft Teams“. „Microsoft Teams“ yra „Microsoft Corporation“ teikiama paslauga.

Norėdami įrašyti internetinius susitikimus, informuosime jus apie tai iš anksto pateikdami visą informaciją ir prireikus paprašysime jūsų sutikimo. Jei tai reikalinga internetinio susitikimo rezultatų registravimo tikslais, registruosime pokalbio turinį. Tačiau paprastai to nereikia.

Jei asmens duomenys tvarkomi dėl „Microsoft Teams“ naudojimo, vadovaujamasi BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkte nurodytu teisiniu pagrindu. Tokiais atvejais siekiame užtikrinti veiksmingą internetinių susitikimų eigą.

TEISINIS PAGRINDAS
Jūsų duomenys tvarkomi šiais teisiniais pagrindais:

 • BDAR 6 straipsnio a punktu, t. y. jei duomenys tvarkomi remiantis jūsų sutikimu;
 • BDAR 6 straipsnio b punktu, t. y. tvarkyti jūsų asmens duomenis būtina siekiant imtis veiksmų, pavyzdžiui, sukurti paskyrą klientui ar būsimam klientui, kurių duomenų subjektas paprašė prieš sudarant sutartį;
 • BDAR 6 straipsnio f punktu, t. y. atsižvelgiant į teisėtą ALSO ir dalyvaujančių gamintojų interesą didinti savo rinkos dalį ir intensyvinti dalyvaujančių bendrovių ekonominį skatinimą.

SLAPUKAI

Savo svetainėje naudojame slapukus. Slapukai yra maži tekstiniai failai, saugomi jūsų kompiuteryje. Jie leidžia atpažinti, kai pakartotinai lankotės svetainėje iš to paties kompiuterio. Slapukai naudingi ir jums, ir ALSO: jie padeda užtikrinti, kad mūsų svetainė būtų patrauklesnė, efektyvesnė, saugesnė ir patogesnė vartotojui. Naudodamiesi stebėjimo paslaugomis ir slapukais, vadinamaisiais trečiųjų šalių slapukais, vartotojų profilius įrašome, suteikdami jiems slapyvardį. Tokiame vartotojo profilyje pateikiama informacija apie svetainės lankytojo elgesį. Pagal šią informaciją negalima daryti jokių tiesioginių išvadų apie jus. Galite bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų kuriamas jūsų vartotojo profilis. Savo naršyklę galite nustatyti taip, kad šie slapukai nebūtų išsaugomi ir būtų ištrinami jūsų interneto sesijos pabaigoje.

Sesijos slapukai. Tai slapukai, kurie jūsų kompiuteryje saugomi tik interneto sesijos metu ir reikalingi atliekant operacijas. Šie slapukai yra naudojami tik ryšio kontrolei ir naršymui. Jie leidžia jums patogiai naršyti mūsų svetainės puslapiuose (pavyzdžiui, kad galėtume apdoroti jūsų pirkinį, kai esate prisijungę prie mūsų parduotuvės sistemų). Sesijos slapukai vėl ištrinami, kai baigiate naršyklės sesiją.

Tam tikriems pasiūlymams naudojame nuolatinius slapukus, kurie padeda atpažinti lankytojus ir yra saugomi jūsų kompiuteryje būsimoms sesijoms. Šie slapukai galioja 6–24 mėnesius (pavyzdžiui, nuolatinis slapukas reikalingas tam, kad jūsų naršymo nereikėtų fiksuoti stebėjimo priemonėmis).

Savo naršyklę galite nustatyti taip, kad šie slapukai nebūtų saugomi ir būtų ištrinami jūsų interneto sesijos pabaigoje. Galite bet kada atšaukti savo sutikimą naudoti slapukus, ištrindami jau išsaugotus slapukus.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad tokiu atveju jūs negalėsite naudotis kai kuriomis mūsų svetainės funkcijomis.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS GAMINTOJAMS IR EKSPERTAMS

Jūsų asmens duomenis gali gauti ALSO darbuotojai ir dalyvaujantys gamintojai bei jų atitinkami kontaktiniai asmenys.

Duomenų tvarkymas už Europos Sąjungos ribų

Duomenys nėra tvarkomi už Europos Sąjungos (ES) ribų, nes jie saugomi tik ES esančiuose duomenų centruose. Vis dėlto negalime atmesti galimybės, kad duomenys yra nukreipiami per interneto serverius, esančius už ES ribų, visų pirma kai internetinių susitikimų dalyviai yra trečiojoje šalyje.

Tačiau internetu perduodami duomenys yra šifruojami, todėl apsaugoti nuo neteisėtos trečiųjų šalių prieigos.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TRUKMĖ

Iš esmės asmens duomenis ištriname, kai nebereikia jų saugoti. Duomenys gali būti reikalingi visų pirma, jei jų vis dar reikia teikiant sutartines paslaugas, tikrinant ar suteikiant garantiją arba atremiant garantines pretenzijas. Jei duomenų saugojimo terminas yra numatytas įstatymais, tokie duomenys ištrinami tik pasibaigus tokiam terminui.

JŪSŲ TEISĖS

„ALSO International Services GmbH“ atkreipia jūsų dėmesį, kad turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti, apriboti tokių duomenų tvarkymą, taip pat turite teisę į duomenų perkeliamumą (BDAR 15–21 straipsniai) ir teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (BDAR 77 straipsnis).

Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą pateikiama „ALSO International Services GmbH“ pranešime apie duomenų apsaugą .

NESUTIKIMAS, KAD ASMENS DUOMENYS BŪTŲ TVARKOMI

Pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalies sąlygas duomenų subjektas gali dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi.

Ši bendroji teisė taikoma visiems duomenų tvarkymo tikslams, aprašytiems šiame pranešime apie duomenų privatumą, kurie grindžiami BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Mes privalome įgyvendinti tokį jūsų reikalavimą netvarkyti jūsų asmens duomenų tik tuo atveju, jei nurodote nepaprastai svarbias priežastis (pavyzdžiui, gali kilti pavojus gyvybei ar sveikatai).

Savo nesutikimą siųskite el. pašto adresu info@also.com arba paštu ALSO International Services GmbH, Lange Wende 43, 59494 Soest, Germany (Vokietija).