Atitiktis

Pagrindinis mūsų tikslas – būti geriausiais atsakingo verslo srityje, o ne tik atitikti minimalius teisinius reikalavimus.

Dr. Carsten Thiel von Herff yra ALSO grupės ombudsmenas atitikties klausimais. Į ombudsmeną, kaip į nepriklausomą įmonei nepriklausantį asmenį, gali kreiptis personalo nariai bei trečiosios šalys dėl ALSO elgesio kodekso pažeidimų, ypač dėl nusikalstamų veiksmų ar konkurenciją ribojančių susitarimų. Dr. Thiel von Herff yra įpareigotas išlaikyti konfidencialumą, o pateikus prašymą jis taip pat gali ištirti ir anonimiškai pateiktus skundus/informaciją. Informacija ALSO įmonei bus perduota tik pasitarus su tokią informaciją suteikusiu asmeniu. Taip siekiama padėti įmonei spręsti atitikties reikalavimų pažeidimus, kad informaciją apie tokius pažeidimus pateikęs asmuo nebijotų galimai neigiamų pasekmių.

Kontaktinė informacija

Ombudsmenas

Dr. Carsten Thiel von Herff
c/o Thiel von Herff Rechtsanwälte
Detmolder Strasse 30
DE-33604 Bielefeld

Telefonas: +49 521 557333-0
Faksas: +49 521 557333-44

El.paštas: ombudsmann@thielvonherff.de
ALSO el. pašto adresas atitikties klausimams: compliance@also.com

Elgesio kodeksas

Elgesio kodeksas sudaro įmonės etikos pamatą. Jis reglamentuoja mūsų komercinę veiklą ir kasdienius santykius. Mūsų įmonės elgesio kodeksą galima apibendrinti šiomis taisyklėmis:

  • Gerbiame žmonių orumą ir žmogaus teises. Nei vienas ALSO darbuotojas nėra diskriminuojamas ir jam suteikiamos vienodos galimybės.
  • Laikomės atitinkamos jurisdikcijos įstatymų ir vidaus taisyklių bei įsipareigojimų. Ypatingai tai taikoma draudimams sudaryti anti-konkurencines sutartis ir draudimui sutikti ar teikti pasiūlymus dėl nesąžiningo pranašumo.
  • Stengiamės išvengti interesų konfliktų, dėl kurių nukentėtų ALSO; griežtai draudžiama užsiimti veikla, kuri konkuruotų su ALSO.
  • ALSO verslo, finansinius ir techninius duomenis bei kitus konfidencialius vidaus dokumentus ir duomenis draudžiama viešinti.
  • Stengiamės įgyvendinti ALSO elgesio kodekso principus ir išsaugoti gerą įmonės vardą.