Pasiruoškite sėkmingam perkėlimui į „Azure“ platformą

Svarstote pereiti prie „Azure“? Padedate persikelti klientui? „Microsoft“ debesies pritaikymo schema supaprastins šį procesą.

Supaprastinkite ir paspartinkite kelionę į debesį

Nėra vieno visiems tinkančio debesies sprendimų pritaikymo metodo, tačiau pagrindiniai diegimo etapai yra panašūs daugumai organizacijų. Šie etapai įtraukti į „Microsoft“ debesies pritaikymo schemą, kuri sukurta padėti organizacijoms sėkmingai įgyvendinti persikėlimo į debesį procesą.

Šis metodas taip pat rekomenduojamas IT partneriams, norintiems užtikrinti, kad jų klientų persikėlimas į debesį būtų kiek įmanoma paprastesnis ir visapusiškai atitiktų jų verslo poreikius bei strategiją.

Strategy

Išskirkite, kuo grindžiama verslo atžvilgiu ir kokių rezultatų tikimasi.Define business justification and expected outcomes.

Plan

Įgyvendinamus pritaikymo planus priderinkite prie verslo rezultatų.

Ready

Paruoškite debesies aplinką planuojamiems pakeitimams.

Adopt Migrate Innovate

Perkelkite ir modernizuokite turimus darbo krūvius.

Govern

Valdykite aplinką ir darbo krūvius.

Manage

Debesies ir mišriųjų sprendimų operacijų valdymas.

1 etapas: Strategija

Debesies sprendimų pritaikymas turi daug privalumų: geresnis prisitaikomumas, mažesnės išlaidos ir trumpesnis pateikimo rinkai laikas. Norint visapusiškai išnaudoti šias galimybes, būtina susikurti debesies pritaikymo strategiją, kad techniniai sprendimų įgyvendinimo aspektai visapusiškai atitiktų verslo tikslus. Šiame etape gali būti naudingos toliau pateiktos praktinės užduotys:

 • Apsvarstykite motyvus: susitikite su pagrindiniais suinteresuotaisiais bei įmonių vadovais ir išsiaiškinkite, kokiu tikslu ketinama pritaikyti debesies sprendimus.
 • Verslo rezultatus pagrįskite dokumentais: paprašykite, kad suinteresuotos šalys ir įmonių vadovai dokumentuose išdėstytų konkrečius verslo rezultatus.
 • Išskirkite, kuo sprendimų pritaikymas grindžiamas verslo atžvilgiu: sukurkite veiklos scenarijų, kuris pagrįstų atsižvelgiant į motyvus ir rezultatus sudarytą finansinį modelį.
 • Pasirinkite tinkamą pirmąjį projektą: pirmasis debesies pritaikomo projektas padės suderinti motyvus ir technines pastangas, tad svarbu pasirinkti tinkamą projektą.

2 etapas: Planas

Šiame etape planavimo stadijoje identifikuoti norimi pasiekti tikslai paverčiami įgyvendinamu debesies sprendimų pritaikymo planu, pagrįstu verslo strategija. Toliau pateiktos praktinės užduotys padės viską suderinti:

 • Patikrinkite būklę: atlikite inventorizaciją ir racionaliai pagrįskite skaitmeninį turtą, remdamiesi su motyvais ir norimais rezultatais derančiomis prielaidomis.
 • Suderinkite organizacijos: paruoškite organizacijos poreikių suderinimo planą, padėsiantį įgyvendinti pritaikymo planą.
 • Paruoškite reikiamų įgūdžių lavinimo planą: paruoškite planą, kaip užpildyti įgūdžių ir pasirengimo spragas.
 • Paruoškite debesies pritaikymo planą: sukurkite planą, kaip įgyvendinti pasikeitimus visame skaitmeniniame turte ir organizacijoje.

3 etapas: Pasiruošimas

Paruošus organizaciją, kultūrą, žmones ir aplinką artėjantiems pasikeitimams, didesnė tikimybė, kad kiekviena pastanga bus sėkminga, o sprendimų įgyvendinimas ir projektų pakeitimas bus spartesnis. Šiame etape svarbiausia užtikrinti, kad darbuotojai būtų pasiruošę, t. y. turėtų tinkamus įgūdžius ir mokymosi planus, ir parengti vadinamąją įėjimo zoną – iš anksto nustatytą šabloną, padėsiantį pritaikyti debesies sprendimus. Procesus įgyvendinti padės toliau pateiktos praktinės užduotys:

 • Peržiūrėkite „Azure“ sąrankos vadovą: peržiūrėkite „Azure“ sąrankos gidą ir susipažinkite su įrankiais ir metodais įėjimo zonai sukurti.
 • Sukurkite pirmąją įėjimo zoną: įvertinkite perkėlimui skirtos debesies pritaikymo schemos įėjimo zonos projektinę kopiją. naudodami šią projektinę kopiją sukurkite pirmąją perkėlimui paruoštą įėjimo zoną, kurią būtų galima naudoti bandymams ir mokymams.
 • Išplėskite projektinę kopiją: remdamiesi projektinės kopijos išbandymais identifikuokite ir įgyvendinkite būtinus projektinės kopijos šablono pakeitimus.
 • Pasitelkite geriausią praktiką: patikrinkite įėjimo zonos pakeitimus pagal geriausios praktikos skyrius, kad užtikrintumėte tinkamą esamos ir būsimų įėjimo zonų konfigūraciją.

4 etapas: Priėmimas

Perkėlimas

Naudodami numatytą metodą (pvz., „lift and shift“) galite iškart perkelti darbo krūvį, jei nereikia iš naujo sukurti jo architektūros arba nereikia perkurti pačio darbo krūvio. Toliau pateiktos praktinės užduotys padės sukurti procesus, kuriuos naudodami galėsite įvertinti, perkelti, apsaugoti ir tvarkyti šiuos darbo krūvius:

 • Nustatykite būtiną perkėlimo sąlygą: patikrinkite, ar įdiegta įėjimo zona ir į ją galima perkelti pirmuosius darbo krūvius.
 • Perkelkite pirmąjį darbo krūvį: pirmojo perkėlimo metu naudokite „Azure“ perkėlimo vadovą, kad gerai susipažintumėte su įrankiais ir metodais, kurie būtini tinkamoms pritaikymo pastangoms parinkti.
 • Išplėskite perkėlimo scenarijus: naudodami didesnės apimties kontrolinį sąrašą identifikuokite tuos scenarijus, kurių būsimą architektūrą, perkėlimo procesus, įėjimo zonų konfigūracijas arba perkėlimo įrankių sprendimus reikia modifikuoti.
 • Peržiūrėkite geriausią praktiką: visus modifikavimus patikrinkite remdamiesi geriausios praktikos reikalavimais, kad užtikrintumėte tinkamą išplėstos apimties įgyvendinimą arba darbo krūviui / architektūrai pritaikytus perkėlimo metodus.
 • Identifikuokite proceso patobulinimus: kintant perkėlimo pastangoms, remdamiesi perkėlimo bandymų dalies informacija, įvertinkite ir gerai apsvarstykite įvairius proceso aspektus.

Inovacijos

Dauguma debesies pritaikymo projektų taip pat apima esamų darbo krūvių modernizavimą. Tokios inovacijos gali būti labai vertingos, nes leidžia atsiskleisti naujiems techniniams įgūdžiams ir išplečia verslo galimybes. Debesies pritaikymo schema akcentuoja toliau pateiktas praktines užduotis modernizavimui pasiruošti:

 • Pasiekite sutarimą dėl verslo vertės: prieš išsirinkdami techninį sprendimą, išsiaiškinkite, kaip naujos inovacijos gali padidinti verslo vertę – paprastai tai ir yra tikrasis klientų poreikis. Pasižymėkite šią vertę remdamiesi debesies strategija.
 • Peržiūrėkite „Azure“ inovacijų vadovą: „Azure“ apima debesų technologijos įrankius, kuriuos galima kartu naudoti ir paspartinti inovatyvių sprendimų diegimą. Rekomenduojama sukurti pradinį perspektyvų produktą su pagrindiniais įrankiais.
 • Vadovaukitės geriausia praktika: visi su architektūra susiję sprendimai turi atitikti kiekvienam debesų technologijos įrankiui taikomus geriausios praktikos reikalavimus. Geroji praktika paspartins kūrimą ir pasitarnaus kaip gairės patikimiems architektūros projektams.
 • Paspartinkite grįžtamojo ryšio ciklus: Mokykitės kartu su klientais, sąveikaujančiais su jūsų sprendimu. Spartūs bei tikslūs grįžtamojo ryšio ciklai leidžia geriau testuoti, įvertinti našumą ir galiausiai sutrumpinti pateikimo rinkai laiką.

5 etapas: Valdymas

Perkeliant į debesį ir atsižvelgiant į vis didėjantį kibernetinių grėsmių spektrą, reikės pakeisti esamą valdymo strategiją, nes ji sukurta patalpose įdiegtoms IT sistemoms. Toliau pateikto praktinės užduotys yra gera pradžia debesies valdymo pagrindui sukurti.

 • Supraskite metodologiją: susipažinkite su debesies pritaikymo schemoje vykdomo debesies valdymo metodologija, nes ji taikoma įgyvendinant projektą.
 • Lyginamasis standartas: įvertinkite dabartinę ir būsimas būkles, kad turėtumėte schemos taikymo viziją.
 • Susikurkite pagrindą: pradėkite nuo paprastų, mažų ir lengvai įgyvendinamų valdymo įrankių, kad galėtumėte sukurti pradinį perspektyvų produktą.
 • Patobulinkite: palaipsniui proceso metu įtraukite valdymo kontrolės įrankius, kad judėdami link proceso pabaigos užkirstumėte kelią realiai rizikai.

6 etapas: Tvarkymas

Be planavimo, perkėlimo ir pritaikymo realią verslo vertę pereinant prie debesies sprendimų padeda pasiekti efektyvus išteklių tvarkymas. Toliau pateikiamos užduotys padės išvystyti verslo ir technikos pajėgumus, kurių reikia itin našioms debesies operacijoms:

 • Sukurkite pagrindinį valdymo scenarijų: nustatykite kritiškumo klasifikacijas, debesies valdymo įrankius ir procesus, kad įgyvendintumėte minimalius įsipareigojimus operacijų valdytojams.
 • Apibrėžkite verslo įsipareigojimus: dokumentuokite palaikomus darbo krūvius, kad kartu su įmone nustatytumėte veiklos įsipareigojimus ir sutartumėte dėl investicijų į kiekvieno darbo krūvio debesies sprendimų valdymą.
 • Išplėskite pagrindinį valdymo scenarijų: atsižvelgdami į įmonės įsipareigojimus bei su veikla susijusius sprendimus ir remdamiesi pateikta geriausia praktika, įdiekite reikiamus debesies sprendimų tvarkymo įrankius.
 • Pažangūs operacijų ir projektavimo principai: kad įgyvendintumėte sprendimų atsparumo ir patikimumo pažadą, gali tekti giliau išanalizuoti didesnio įmonių įsipareigojimo reikalaujančių platformų ar darbo krūvių architektūrą.

Norite tapti „Azure“ sprendimų diegimo partneriu?

ALSO siūlo įrankius, mokymus, pagalbą ir išteklius, padėsiančius įgyvendinti pelningus „Azure“ metodus. Prisijunkite prie ALSO ir sustiprinkite savo debesų paslaugos verslą.

Ieškote perkėlimo į „Azure“ platformą partnerio?

Galbūt jūs arba jūsų klientai svarsto persikelti į „Azure“ platformą? Šiame sektoriuje pirmaujanti „Microsoft“ partnerė Europoje įmonė ALSO gali pasiūlyti ekspertų paslaugas ir reikiamus išteklius, kad persikėlimas į kompleksinę „Azure“ aplinką būtų sklandesnis.

Populiarūs „Microsoft Azure“ įrankiai ir ištekliai

Download center

Raskite naudingų „Microsoft Azure“ išteklių ir įrankių.

Peržiūrėti daugiau

E-Learning courses

Apsilankykite ALSO akademijoje – čia rasite nemokamų, specialistų parengtų „Azure“ mokymų.

Peržiūrėti daugiau

Azure calculator

Pasinaudokite „Microsoft Azure“ skaičiuokle ir apskaičiuokite, kiek jums kainuotų persikelti į debesį.

Spustelėję šią nuorodą būsite nukreipti į išorinę „Microsoft“ svetainę, kurioje gali tekti nurodyti papildomą informaciją.

Peržiūrėti daugiau

ALSO Value-Add Services

Peržiūrėti daugiau