Įveikite 5 kliūtis geram komandiniam darbui

Modernios „Microsoft“ darbo vietos sprendimai

padeda komandoms įveikti 5 svarbiausius produktyvumo iššūkius.

1 kliūtis: nėra bendro tikslo ar siekių

Komandos susiduria su sunkumais, kai atskiri darbuotojai nėra tikri, ką turi daryti ir kaip jų darbas susijęs su bendru projekto tikslu. Atsiranda painiava ir padvigubėja užduočių.

Įdiegus „Microsoft Office 365“, galima naudoti įvairius integruotus projektų valdymo įrankius ir užtikrinti, kad visi darbuotojų veiksmai būtų suderinti ir orientuoti į užduotį – nuo projekto kūrimo iki jo užbaigimo.

Sprendimas

Microsoft Planner

 • Tai centrinė platforma, kurioje nustatomas ir bendrinamas užduočių bei projekto laikotarpis, jų būsena.

Microsoft Teams

 • Sujungia komandos narius bendroje darbo vietoje, nesvarbu kur jie bebūtų.
 • Užtikrina, kad visa svarbi informacija būtų visada pasiekiama.
 • Suteikia galimybę sklandžiai naudotis integruotomis „Office 365“ programomis, įskaitant „Microsoft Planner“, todėl užtikrinamas optimalus projektų valdymas ir įgyvendinimas.

Susipažinkite su „Microsoft Planner“

2 kliūtis: pasitikėjimo trūkumas

Pasitikėjimas yra produktyvaus komandinio darbo pagrindas. Tačiau, jei darbas yra mobilus ir tenka dirbti nuotoliniu būdu, gyvi susitikimai vyksta vis rečiau, todėl fizinio artumo trūkumas gali reikšti sumažėjusį pasitikėjimą ir atsakomybės jausmą.

„Microsoft“ modernios darbo vietos sprendimai apima pažangias komunikacijos funkcijas, suteikiančias darbuotojams galimybę dalytis turiniu, kontekstu ir savo indėliu.

Sprendimas

Microsoft Teams

 • Suteikia galimybę naudotis aukštos kokybės vaizdo konferencijos ir ekrano bendrinimo funkcijomis.
 • Į šią programą taip pat įeina tokios papildomos funkcijos, kaip pastabų žymėjimas ir tiesioginiai pranešimai.
 • Naudotojai gal dalyvauti įvairaus tipo susitikimuose: pradėtuose spontaniškai, iš anksto suplanuotuose, išoriniuose ir didelės apimties tiesioginiuose arba įrašytuose įvykiuose.
 • Prie susitikimų darbuotojai gali prisijungti naudodami įvairias platformas ir įrenginius, įskaitant stalinius kompiuterius, naršykles, mobiliuosius ir susitikimų kambario įrenginius.
 • „Teams“ programa, pasitelkusi debesies įrašus ir automatinės transkripcijos bei vertimo funkcijas, leidžia naudotojams intuityviai ir greitai susirasti reikiamą susitikimų turinį.

Susipažinkite su „Microsoft Teams“

3 kliūtis: Lėta komunikacija

Nuolatinis kitų įnašo, grupės atsiliepimų ar vadovybės sprendimų laukimas gali sumažinti darbuotojų motyvaciją ir prislopinti impulsą veikti.

„Office 365“ apima tikralaikės komunikacijos įrankius, todėl naudotojai gali iškart vienas su kitu susisiekti, atsakyti iškilusius klausimus ir kartu išspręsti problemas.

Sprendimas

Microsoft Teams

 • Tiesioginiai pranešimai ir programų integravimas užtikrina spartesnę darbo eigą ir užduočių atlikimą.
 • Tokios funkcijos kaip bendras dokumentų kūrimas, versijų kontrolė, informacijos paieška ir dalijimasis ja, leidžia naudotojams efektyviau bendradarbiauti realiuoju laiku ir sutaupo iki keturių valandų per savaitę.*

*Bendrasis „Microsoft Teams“ ekonominis poveikis (angl. „The Total Economic Impact™ Of Microsoft Teams“), „Microsoft“ užsakytas 2019 m. bendrojo ekonominio poveikio „Forrester“ tyrimas (angl. „Total Economic Impact™ Study“).

Microsoft Yammer

 • Suteikia galimybę betarpiškai dalytis organizacijos informacija ir palaikyti ryšį socialiniame tinkle.

4 kliūtis: nesusipratimai dėl pataisymų

Niekas kitas netrukdo bendradarbiavimui kaip kelios vieno dokumento versijos ir vienas kitam prieštaraujantys pataisymai bei sudėtingi failų pavadinimai. Prasta versijų kontrolė reiškia prarastą darbą, pakeistus failus ir iššvaistytą laiką.

Įdiegus „Office 365“, darbuotojai gali realiuoju metu bendradarbiaudami naudoti tą patį dokumentą, nesvarbu, kur būtų ar kokį įrenginį benaudotų, todėl komandos gali bendrai kurti, naudoti, redaguoti ar išsaugoti savo darbą viename faile ir vienoje vietoje. Žymimi visi pakeitimai, tad visus pasiekia ta pati informacija.

Sprendimas

Microsoft OneDrive

 • Užtikrina saugią prieigą, failų bendrinimą ir saugojimą iš bet kurios vietos.

Microsoft SharePoint

 • Sujungia bet kurį turinį naudojančias komandas ir taip užtikrina sklandų bendradarbiavimą.
 • Garantuoja saugų failų dalijimąsi ir komandinį darbą tiek organizacijos viduje, tiek už jos ribų.

Microsoft Teams

 • Integruotas el. paštas ir pranešimų funkcija užtikrina, kad visi komandos darbuotojai gautų naujausią informaciją.
 • Naudojant „Office 365“ programas tenka rečiau perjungti kontekstą.
 • „Office“ dokumentai bendrai kuriami ir jais dalijamasi iš „Teams“ programos.

Susipažinkite su „Microsoft OneDrive“

5 kliūtis: mažas įsitraukimas

Komandos nariai, neturintys galimybės pasidalyti savo žiniomis ar išsakyti nuomonės apie svarbius sprendimus, yra mažiau linkę įsitraukti į procesą.

Sudarydami galimybę palaikyti ryšį tarp įmonės skyrių ir skirtingų pareigų darbuotojų, „Microsoft“ modernios darbo vietos sprendimai skatina kurti atviresnę, inovatyvesnę ir bendradarbiavimu pagrįstą aplinką.

Sprendimas

Microsoft Yammer

 • Skatina visų darbuotojų įtraukimą ir spartesnį sprendimų priėmimą.
 • Leidžia greičiau apsikeisti informacija.

Microsoft Teams

 • Centralizuota sąsaja leidžia greičiau priimti sprendimus ir įsitraukti į procesus, nes failai, internetiniai pokalbiai ir turinys saugomi vienoje vietoje.
 • Naudotojams sudaromos galimybės dirbti pasitelkus pagal jų poreikius pritaikytus kanalus ir trečiųjų šalių sprendimus.

Susipažinkite su „Microsoft Yammer“

Reikalingas IT partneris, kuris padėtų teikti paramą jūsų komandai?

Kadangi ALSO yra viena didžiausių Europoje visapusiškų IT paslaugų teikėja, jos partneriai turi reikiamą patirtį, kad galėtų pasiūlyti bet kokio tipo įmonei pritaikytus ir bet kokius verslo poreikius bei biudžetą atitinkančius „Microsoft“ komandinio darbo sprendimus.