1. Back

2019-03-22 - Kauno rajonas, Kumpių k.

ALSO patiria sėkmę, toliau tvariai ir pelningai augdama

  • Grupės pardavimai padidėjo 3,2 procento, iki 9,2 mlrd. eurų.
  • Pakoreguotos EBITDA (pelnas, neskaičiuojant palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo bei amortizacijos) išaugo 6,0 procento, iki 162,4 mln. eurų.
  • Direktorių valdyba siūlo didinti dividendus iki 3,00 CHF už akciją (+ 9,1 procento).

2018 m. „ALSO“ grupės“ („SIX“: ALSN) grynieji pardavimai nežymiai augančioje rinkoje (+ 1,7 procento) padidėjo 3,2 procento, nuo 8,9 iki 9,2 milijardų eurų. 90 procentų šio augimo vyko organiškai, daugiausia apėmė Vokietiją, Prancūziją, Austriją ir Baltijos šalis. Šį augimą reikšmingai skatino daug žadantis IT, kaip paslaugos, teikiamos pagal poreikį, verslo modelis – jo pardavimai išaugo 36 procentais. Atsižvelgiant į restruktūrizacijos išlaidas ir valiutų poveikį, „ALSO“ grupė pasiekė 162,4 mln. EBITDA. Galime palyginti su praėjusiais metais – tada ji buvo pasiekusi 153,2 mln. eurų (+ 6,0 procento). Atmetus šį patikslinimą, deklaruojamos EBITDA sumažėjo nuo 157,3 mln. iki 152,7 mln. eurų.

2018 m. „ALSO“ buvo atlikta esminė struktūrinė optimizacija. Siekiant ją įgyvendinti, viena vertus, buvo investuota į įmonės išteklių planavimo sistemą (ERP), pasirūpinta verslo analitikos įrankiais ir santykių su klientais valdymo sistemomis (CRM), kita vertus, nuolat įgyvendinami projektai, skirti verslo procesams tobulinti bei optimizuoti (parengtos veiklos tobulinimo bei proceso optimizacijos programos). „ALSO“ taip pat siekia tvariai tobulinti savo veiklos kokybę ir kuo labiau prisitaikyti prie rinkos reikalavimų bei klientų poreikių. Tai taip pat atveria daugiau galimybių toliau investuoti į aukštesnės pridėtinės vertės sprendimų (IT architektūros bei dizaino) ir paslaugų, teikiamų pagal poreikį (logistikos, IT ir rinkodaros), verslo modelius.

„ALSO“ siekdama užtikrinti, kad toliau būtų didinamas pelningumas, intensyviai tobulins penkis varomuosius veiksnius (verslo modelio, gamintojų, partnerių ir produktų asortimentus bei veiklos kokybę). Pagrindinis sėkmės veiksnys kokybei gerinti bus verslo sandorių skaitmenizacija. „ALSO“ planuoja suderinti internetinės parduotuvės ir ACMP („ALSO Cloud Marketplace“ platformos) operacines sistemas, pasinaudodama verslo analitikos išvadomis, kurios leis toliau didinti pardavimus ir plėtoti klientams pritaikytus sprendimus, kad sustiprintų jų lojalumą. Be to, „ALSO“ toliau intensyviai tobulins aukštesnės pridėtinės vertės sprendimų ir paslaugų, teikiamų pagal poreikį, verslo modelius.

„ALSO“ pavyko padidinti savo veiksmingumą ir teigiamai išplėtoti strategiškai svarbias sritis, tad Grupė yra pasiryžusi toliau didinti pelningumą ateinančiais metais.

Dėl šios priežasties 2019 m. kovo 29 d. vyksiančiame metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime direktoriai siūlys padidinti dividendus nuo 0,25 iki 3,00 Šveicarijos frankų už akciją. Šis suma bus išmokama iš kapitalo įnašų sukauptų rezervų, todėl privatiems investuotojams nereikės mokėti mokesčių už įmokas. „Mūsų „MORE“ strategija, orientuota į ilgalaikę veiklą, siekiant optimizuoti tradicinį verslą ir nuosekliai įgyvendinti kitus verslo modelius, lėmė „ALSO“ tvarų bei pelningą augimą pastaraisiais metais ir leis mums toliau augti“, – pabrėžia generalinis direktorius Gustavas Mölleris-Hergtas.

„ALSO“ tikisi, kad pajamų augimas 2019 m. viršys „Gartner“ rinkai prognozuojamus 0,9 procentus. Šį augimą pavyks pasiekti, organiškai didėjant pajamoms, įgytoms, plečiant savo rinkos dalį, įvedant vis daugiau produktų kategorijų bei portfelių ir toliau vystant verslo modelius (Supply, Solutions and “as-a-Service”). „ALSO“ užtikrins papildomą augimą per įsigijimus esamose šalyse ir dar labiau įtvirtins savo pozicijas rinkoje, kur daugiausia įmonių plėtoja tradicinį platinimo verslą, taip pat aktyviai taiko sprendimų bei paslaugų, teikiamų pagal poreikį, verslo modelius. Į naujas šalis Europoje bus žengiama, atliekant įsigijimus ir sudarant partnerystes. Šios šalys taip pat reikšmingai padeda tarptautiniu mastu diegti platformos kaip paslaugos modelį už Europos ribų.

Tikimasi, kad dėl bendrojo pelno didėjimo ir tolesnės išlaidų optimizacijos 2019 m. į ataskaitas įtraukiamas metinis EBITDA pelnas išaugs 10–15 mln. eurų. „ALSO“ grupės vidutinio laikotarpio tikslas yra pasiekti 10–14 mlrd. pajamas ir 2,1–2,6 procentų EBITDA maržą.

Direktorių valdybos pasikeitimas

2019 m. kovo 29 d. vyksiančiame metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime direktorių valdybos narys Karlas Hofstetteris nebekels savo kandidatūros po 23 metų „ALSO Holding“ direktorių valdyboje. Gustavas Mölleris-Hergtas, direktorių valdybos pirmininkas, reaguodamas į tokį K. Hofstetterio poelgį, kalbėjo: „Norėtume padėkoti Karlui Hofstetteriui už jo vertingą įnašą ir linkime jam didžiausios sėkmės ateityje.“ Direktorių valdyba nutarė nesiūlyti kandidato į šią vietą.

Tiesioginė nuoroda į pranešimą žiniasklaidai pateikiama interneto tinklalapyje http://also.com/goto/20190225en

Tiesioginė nuoroda į metinę ataskaitą pateikiama interneto tinklalapyje http://also.com/goto/20190225ar

„ALSO Holding AG“ (ALSN.SW) (Emenas, Šveicarija) vienija informacijos ir komunikacijos technologijų pramonės tiekėjus bei pirkėjus. „ALSO“ siūlo daugiau nei 100 000 pirkėjų prieigą prie daugiau negu 550 techninės, programinės įrangos ir IT paslaugų gamintojų. Pirkėjams suteikiama galimybė pasinaudoti daugybe kitų individualiai pritaikytų logistikos, finansų ir IT paslaugų sektoriaus paslaugų, taip pat tradicinėmis platinimo paslaugomis. „ALSO“ vienoje platformoje siūlo visas paslaugas: kurti sudėtingas IT struktūras, tiekti techninę bei programinę įrangą, atlikti techninę priežiūrą, taip pat grąžinti IT techninę įrangą, ją atnaujinti ir pasirūpinti pakartotine rinkodara. „ALSO“ veiklą vykdo 18 Europos šalių. 2018-aisiais fiskaliniais metais bendrovėje dirbo apie 4 000 darbuotojų, o bendri grynieji pardavimai siekė apytiksliai 9,2 mlrd. eurų. „ALSO Holding AG“ pagrindinis akcininkas yra „Droege“ grupė, esanti Diuseldorfe, Vokietijoje. Daugiau informacijos rasite adresu https://also.com .

„Droege“ grupė

„Droege“ grupė (įkurta 1988 m.) – tai nepriklausoma konsultacinė ir investicinė bendrovė, visiškai valdoma šeimos. Šios bendrovės specializacija – kurti klientui pritaikytas transformavimo programas, didinančias įmonės vertę. „Droege“ grupė sujungė savo korporatyvinę struktūrą, valdomą šeimos, ir turimą kapitalą į šeimos kapitalo verslo modelį. Grupė tiesiogiai investuoja savo pinigus į besiskaidančias įmones ir sunkumų patiriančias vidutinio dydžio bendroves. Grupė vadovaujasi principu: „Įgyvendinama, remiantis meno taisyklėmis.“ Ji yra į įgyvendinimą orientuotos korporatyvinės plėtros pradininkė. „Droege“ grupė vadovaujasi sutelkta investicijų strategija, paremta dabartinėmis megatendencijomis (žiniomis, jungiamumu, prevencija, demografija, specializacija, ateities darbu ir apsipirkimu 4.0). Bendrovė taip elgiasi, siekdama užtikrinti aukščiausią kokybę, diegti naujoves ir viską daryti greitai. Pastaraisiais metais „Droege“ grupė sėkmingai įsitvirtino vidaus ir tarptautinėse rinkose bei veikia 30 šalių. Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje https://www.droege-group.com.

Atsakomybės apribojimas

Pranešime spaudai teikiami į ateities perspektyvas orientuoti pareiškimai, paremti dabartinėmis „ALSO“ valdybos prielaidomis ir prognozėmis. Dėl numatytų bei nenumatytų rizikų, neapibrėžtumų ir kitų veiksnių gali atsirasti esminių skirtumų tarp čia pateiktų perspektyvinių pareiškimų ir realių įvykių. Tai ypač svarbu, kalbant apie Grupės rezultatus, finansinę situaciją bei veiklos rezultatus. Grupė neprisiima atsakomybės už tai, kad šie perspektyviniai pareiškimai būtų atnaujinti ar pritaikyti, atsižvelgiant į būsimus įvykius.

Susisiekti

Kontaktai :

Alexandre Müller
+41 43 2683232
investor-relations@also.com