2018-07-27 - Kauno rajonas, Kumpių k.

„ALSO“ skelbia apie padidėjusius grynuosius pardavimus ir valiutų kursų pokyčių bei optimizavimo išlaidų įtaką pusmečio rezultatams

Pirmąjį 2018 m. pusmetį „ALSO“ grupė uždirbo 27,0 mln. eurų grynojo pelno (tuo pačiu ankstesnių metų laikotarpiu šis rodiklis siekė 36,9 mln. eurų). Per šį laikotarpį uždirbtas pelnas iki mokesčių (EBT) siekė 40,5 mln. eurų (praėjusių metų to paties laikotarpio pelnas iki mokesčių sudarė 51,4 mln. eurų). Šiems rezultatams įtakos turėjo valiutų kursų pokyčiai, dėl kurių bendrovė prarado 3,7 mln. eurų. Tuo pačiu ankstesnių metų laikotarpiu (pirmąjį 2017 m. pusmetį) valiutų kursų pokyčiai lėmė 3,2 mln. eurų didesnį pelną. Taip pat vienkartinės išlaidos, susijusios su bendrovės struktūros optimizavimu, sudarė 5,3 mln. eurų. Dėl šių veiksnių pelnas prieš mokesčius (EBT) siekė 49,5 mln. eurų (tuo pačiu ankstesnių metų laikotarpiu šis rodiklis siekė 48,2 mln. eurų). Grynieji pardavimai išaugo nuo 4 130 iki 4 181 mln. eurų (+1,2 procento), išlaikant nuolatinę rinkos dalį.

„Pastaraisiais metais mums pavyko sukurti tinkamas sąlygas bendrovės struktūros optimizavimui, pasitelkus šiam tikslui daug įvairių priemonių. Mūsų investicijos į harmonizuotą įmonės išteklių planavimo (ERP) sistemą (SAP), ryšių su klientais valdymo programinę įrangą ir verslo analitikos platformą leido už pokyčius atsakingai komandai įgyvendinti našumo didinimo priemones greičiau nei buvo tikėtasi. Remiantis mūsų skaičiavimais, vienkartinė 12–15 mln. eurų investicija nuo antrojo 2019 m. pusmečio per metus padės mums sutaupyti 25–30 mln. eurų. Pirmuosius teigiamus pokyčius tikimės pamatyti jau per artimiausius šešis mėnesius“, – teigė bendrovės „ALSO Holding AG“ (Šveicarijos vertybinių popierių biržoje kotiruojama trumpiniu „ALSN“) generalinis direktorius Gustavas Mölleris-Hergtas. „Žengėme didelį žingsnį skaitmeninės transformacijos link, tuo pačiu užtikrindami didesnį bendrovės dėmesį klientams. Ir toliau aktyviai didinsime savo veiklos efektyvumą bei našumą ir stengsimės išnaudoti naujai atsiradusį potencialą“, – pridūrė Mölleris-Hergtas.

stengsimės išnaudoti naujai atsiradusį potencialą“, – pridūrė Mölleris-Hergtas.

Struktūros optimizavimas

Sėkmingai harmonizavusi IT sistemas, bendrovė optimizuos administracines funkcijas, tokias kaip produktų valdymas ir užsakymų pateikimas, siekdama jas pritaikyti klientų poreikiams. Tuo pačiu metu bus sustiprintos nacionalinės pardavimo organizacijos, kompetencijų centruose bus išplėstos kompetencijos naujomis produktų kategorijoms, tokioms kaip 3D spausdinimas, saugumas ir daiktų internetas, taip pat IT sprendimų paslaugos (angl. Consumptional Business). Šios priemonės padės bendrovei modernizuoti veiklos procesus, labiau orientuotis į klientus ir drauge sumažinti išlaidas.

Centrinės Europos rinkos segmentas

Centrinės Europos rinkos segmento (Vokietijos, Prancūzijos, Austrijos ir Šveicarijos) grynieji pardavimai sumažėjo 2,2 procentais iki 2 494 mln. eurų, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu. Bendrovė sąmoningai atsisakė abejotino pelningumo užsakymų, ypač Vokietijoje. Pelno prieš mokesčius (EBT) marža siekė 1,3 proc. (tuo pačiu ankstesnių metų laikotarpiu šis rodiklis siekė 1,3 proc.), įskaitant restruktūrizavimo išlaidas. Grynųjų pardavimų ir pelno padidėjimas Šveicarijoje iš dalies kompensavo reorganizavimo nulemtus rezultatų pokyčius.

Šiaurės ir Rytų Europos rinkos segmentas

Lyginant su atitinkamu ankstesnių metų laikotarpiu, Šiaurės ir Rytų Europos rinkos segmento (Belgija, Danija, Estija, Suomija, Latvija, Lietuva, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Švedija ir Slovėnija) grynieji pardavimai padidėjo 4,0 proc. iki 1 866 mln. Pelno prieš mokesčius marža sumažėjo iki 0,4 proc. Praėjusiais metais šis rodiklis siekė 1,0 proc. Greta reorganizavimo nulemtų rodiklių pokyčių, neigiamos įtakos segmento rezultatams taip pat turėjo valiutų kursų pokyčiai.

Sprendimų ir paslaugų (angl. as-a-Service) apimtys toliau auga

Pirmąjį 2018 m. pusmetį vienam gamintojui perėmus tiesioginį stambesnio kliento bendrovės valdymą, sulėtėjo sprendimų verslo grynųjų pardavimų augimas. Šio rodiklio pokyčiai buvo kompensuoti išplėtus klientų portfelį. Paslaugų (angl. as-a-Service) verslas išaugo maždaug 10 proc., lyginant su tuo pačiu ankstesnių metų laikotarpiu. Didžiausias augimas šiame sektoriuje susijęs su IT sprendimų paslaugomis (angl. Consumptional Business), kurių apimtis padidėjo apie 40 proc.

Ateities perspektyva

2018 m. bendrovė ir toliau tikisi didesnio grynųjų pardavimų augimo nei numatė rinkos analitikos įmonė „Gartner“. Tikimasi, kad Grupės grynasis pelnas augs sparčiau nei grynieji pardavimai. Bendrovė „ALSO“ taip pat patvirtino savo vidutinio laikotarpio tikslus. Bendrovė siekia grynųjų pardavimų apimtį padidinti iki 10–14 mlrd. eurų, o EBITDA maržą – iki 2,1–2,6 proc. Numatoma, kad sprendimų rinkos dalis sieks apie 30 proc., o paslaugų – 10 proc. Šios rinkos dalys taip pat priklausys nuo potencialių įsigijimų atneštos naudos.

Tiesioginė nuoroda į pranešimą spaudai: https://also.com/goto/20180726en

Tiesioginė nuoroda į 2018 tarpinę rezultatų ataskaitą: https://also.com/goto/20180726enir

Įmonė „ALSO Holding AG“ (Emenas, Šveicarija) sujungia informacinių ir ryšių technologijų (IRT) tiekėjus bei pirkėjus. Bendrovė siūlo visų IRT vertės grandinės lygių paslaugas vienoje vietoje. Europos B2B rinkoje „ALSO“ siūlo logistikos, finansų, tiekimo, sprendimų, skaitmenines ir informacinių technologijų paslaugas viename paslaugų pakete. Įmonės platformoje siūloma daugiau nei 255 tūkstančių prekių iš 525 pardavėjų ir tiekėjų. „ALSO“ įmonių grupėje visoje Europoje darbuojasi 4 058 darbuotojų. Per 2017 finansinius metus (iki gruodžio 31 d.) įmonės grynieji pardavimai buvo 8.9 milijardai eurų. Pagrindinė bendrovės „ALSO Holding AG“ akcininkė yra įmonių grupė „Droege“ iš Diuseldorfo (Vokietija). Daugiau informacijos rasite adresu https://www.also.com

Įmonių grupė „Droege“

1988 m. įkurta įmonių grupė „Droege“ – tai nepriklausoma vienos šeimos valdoma konsultavimo ir investicijų bendrovė. Ji specializuojasi pritaikytų restruktūrizavimo programų, kuriomis siekiama padidinti įmonių vertę, kūrime. „Droege Group“ – tai šeimos valdoma įmonė su nuosavo kapitalo koncentracija, kuri sudaro šeimos kapitalo verslo modelį. Grupė tiesiogiai investuoja į dukterines bendroves ir į kitas ypatingose situacijose atsidūrusias vidutinio dydžio įmones. Vadovaudamasi šūkiu „Išpildymas – tai sugebėjimas laikytis taisyklių“ grupė tapo pirmąja praktiškai įgyvendinančia į išpildymą orientuotą įmonių plėtrą. „Droege Group“ vadovaujasi investicijų strategija, kuri paremta pagrindinėmis dabartinėmis kryptimis (žinios, ryšiai, prevencija, demografija, specializacija, darbas ateityje ir pirkimas 4.0). „Droege Group“ veiklą apibūdina kokybės siekimas, inovacijos ir greitis. Per pastaruosius metus „Droege Group“ nesunkiai tapo sėkminga įmone vietinėje ir tarptautinėje rinkose bei veikia jau 30 šalių. Daugiau informacijos rasite adresu https://www.droege-group.com

Atsakomybės apribojimas

Šiame spaudos pranešime pateikiami į ateitį orientuoti pareiškimai paremti ALSO administracijos prielaidomis ir prognozėmis. Todėl šių pareiškimų ir tikrosios įmonės plėtros duomenys (veiklos rezultatai, finansinė padėtis ir visos įmonių grupės veiklos rodikliai) gali skirtis dėl žinomos ir nežinomos rizikos, neaiškumų bei kitų veiksnių.

Susisiekti

Kontaktai :

Manuela Rost-Hein
+49 211 95412160
also.press@ketchumpleon.com