1. Back

2017-02-23 - Kauno rajonas, Kumpių k.

ALSO Grupė pristato pardavimų ir pelno tikslus

ALSO dar kartą praneša apie rekordinį 2016 fiskalinių metų pelną. Per metus Grupės grynasis pelnas išaugo 32,3 procentais iki 83,2 mln. eurų. Per tą patį laikotarpį Grupės pajamos išaugo 2,5 procentais iki 8 mlrd. eurų. Tranzakcinis (Supply) verslas prie bendrųjų pajamų prisidėjo 6,2 mlrd. eurų, praeitais metais – 6 mlrd. eurų. Pajamos iš Sprendimų pardavimo (Solutions) verslo dalies išliko pastovios – 1,5 mlrd. eurų, o pajamos iš Paslaugų (Services) verslo dalies išaugo nuo 212 mln. iki 220 mln. eurų per metus. „Mes palaipsniui plečiame savo verslą, telkdami dėmesį į pastovų pelno augimą“, – teigia „ALSO Holding AG“ generalinis direktorius Gustavo Möller-Hergt (SIX: ALSN).

ALSO artimiausio laikotarpio tikslai yra sugeneruoti nuo devynių iki dvylikos milijardų eurų pajamų, įskaitant ir pajamas iš įsigijimų. Bendrovės tikslu išliks, kad Sprendimų pardavimo (Solutions) verslo dalis sudarytų apie 20–30 procentų bendrųjų pajamų, o Paslaugų (Services) segmentas sudarytų 5–10 procentus bendrųjų pajamų. Siekiama, kad pelno marža prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) vidurio laikotarpiui būtų nuo 2 iki 2,5 procentų. ALSO tikisi, jog 2017 metais pelno prieaugis viršys pajamų augimą.

2017 fiskaliniais metais pelnas prieš mokesčius (EBT) išaugo 25,4 proc. iki 113,9 mln. eurų per metus ir sudarė 1,4 procentus pajamų; šiam rezultatui įtakos turėjo veiklų tobulinimas, amortizacijos mažinimas, vienkartinių mokesčių panaikinimas. Pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) išaugo 4,3 proc. – iki 146 mln. eurų.

Vidurio Europos rinkos segmentas

Pelnas prieš mokesčius (EBT) išaugo 43,5 proc. iki 90,7 mln. eurų. Šis augimas gali būti siejamas su ALSO strategijos įgyvendinimu Prancūzijoje ir Vokietijoje. Per tą patį laikotarpį pajamos sumažėjo 2,0 proc. iki 4,992 mln. eurų. Vokietijoje, siekiant didesnio pelningumo, bendrovė atsisakė kelių didelės apimties užsakymų mažmeninės prekybos sektoriuje. Tai iš dalies buvo kompensuota pajamomis gautomis Prancūzijoje ir ALSO Šveicarijos augimu.

Šiaurės ir Rytų Europos rinkos segmentas

Pelnas prieš mokesčius (EBT) sudaro iki 23,2 mln. eurų (praėjusiais metais: 35,4 mln.), įskaitant investicijas į startuolius naujose rinkose Lenkijoje ir Beniliukso šalyse, taip pat naują, itin modernų sandėlį Suomijoje. Pajamos išaugo 14,2 proc. iki 3,337 mln. eurų. Šis augimas didžiąja dalimi gali būti susijęs su įsigijimais Lenkijoje ir plėtra Beniliukso šalyse.

Duomenys buvo patikslinti atsižvelgus į praėjusiais fiskaliniais metais įvykusį Nyderlandų verslo priskyrimą Šiaurės ir Rytų Europos segmentui. Pernai metais Nyderlandai buvo priskirti Vidurio Europos segmentui.

Darbuotojai

2016 metais ALSO Grupėje dirbo apie 3524 darbuotojų iš penkiasdešimties šalių, 125 žmonėmis mažiau nei 2015-aisiais. 2016-aisiais išlaidos personalui sudarė 209,4 mln. eurų ir sumažėjo 1,3 proc. palyginti su 2015 metais.

Investicijos ir įsigijimai

ALSO investicijos ir įsigyjimai sudarė 17 mln. eurų, praėjusiais metais – 25,1 mln. 2016-aisiais bendrovė įsigijimams skyrė apie 3,7 mln eurų. Didžioji dalis lėšų buvo panaudota padidinti ALSO akcijų paketą „Bachmann Mobile Kommunikation AG“ Šveicarijoje.

Paskirstymas akcininkams

Direktorių Valdyba gavo pajamų asignavimo pasiūlymą, kur dividendai sudarytų 2,25 Šveicarijos franko už akciją, palyginti su 1,90 Šveicarijos franko praėjusiais metais. Direktorių Valdyba sutiko su šiuo siūlymu ir teiks jį patvirtinti metiniame akcininkų susirinkime. ALSO Holding AG Direktorių Valdyba tęsia stabilią dividendų politiką ir siekia išmokėti 25–35 proc. dividendų.

Perspektyvos

Artimiausiu laikotarpiu ALSO numatomi tikslai yra nuo devynių iki dvylikos mlrd. eurų pajamų ir 2,0–2,5 procentų pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA). Bendrovė ketina pasiekti šiuos tikslus optimizuodama verslo modelį, išnaudodama organinį augimą ir / ar įsigijimus. 2017 metais dėl pokyčių konkurencinėse struktūrose, ALSO turės naujų verslo plėtros galimybių. Tikimasi, kad ALSO metinės pajamos augs daugiau nei, „Gartner“ prognozuojamąs 1,4% rinkos augimąs. ALSO ir vėl tikisi, jog Grupės grynojo pelno didėjimas viršys pajamų augimą.

Tiesioginė nuoroda į pranešimą žiniasklaidai: https://www.also.com/goto/20170223en

Tiesioginė nuoroda į metinę 2016 m. ataskaitą: https://www.also.com/goto/report2016

ALSO Holding AG (Emmen/Switzerland) brings providers and buyers of the ICT industry together. The company offers services at all levels of the ICT value chain from a single source. In the European B2B marketplace, ALSO bundles logistics services, financial services, supply services, solution services, digital services, and IT services together into individual service packages. ALSO's portfolio contains more than 160 000 articles from some 350 vendors. The Group has around 3 880 employees throughout Europe. In fiscal year 2015 (closing on December 31), the company generated net sales of 7.8 billion euros. The majority shareholder of ALSO Holding AG is the Droege Group, Düsseldorf, Germany.

More information: https://www.also.com

Droege Group

(Major shareholder)

Droege Group (founded in 1988) is an independent consulting and investment company under full family ownership. The company acts as a specialist for tailor-made restructuring programs aiming to enhance corporate value. Droege Group combines its corporate family-run structure and capital strength into a family-equity business model. The group carries out direct investments with own equity in corporate subsidiaries and medium-sized companies in "special situations". The motto of "The Art of Implementation” has made the group a pioneer of hands-on implementation-oriented corporate development. Droege Group demonstrates its implementation excellence daily within its own portfolio. The entrepreneurially platforms of the Droege Group are aligned to current megatrends (knowledge, connectivity, prevention, demography, shopping 4.0, future work). Enthusiasm for quality, innovation and speed determines our actions. In this way Droege Group has successfully gained a position in domestic and international markets and operates with over 120 companies in 30 countries.

More information: https://www.droege-group.com

Disclaimer

This press release contains forward-looking statements which are based on current assumptions and forecasts of the ALSO management. Known and unknown risks, uncertainties, and other factors could lead to material differences between the forward-looking statements made here and the actual development, in particular the results, financial situation, and performance of our Group. The Group accepts no responsibility for updating these forward-looking statements or adapting them to future events or developments.

Susisiekti

Kontaktai :

Brigitte Van den Boogaard
024 3333 222
Brigitte.vandenBoogaard@also.com