Akcije in cene za izdelke Surface

Registracija poslov

Registracija poslov je program za prepoznavanje prodajalcev, ki vlagajo sredstva v razvijanje odnosov in sklepanje poslov s strankami. Cilj registracije poslov je dvojen: spodbuditi naložbe partnerjev v prodajo in oblikovanje vpogleda v lijak prodajnih priložnosti. Registracija poslov je namenjena nagrajevanju prodajalcev za naložbe časa in denarja v uspešno prodajo rešitev Surfacea za upravičene izdelke in baze strank.

Najmanjša količina naročila: 50 enot upravičenih naprav. 25 enot za Studio. 3 enote za Hub 2S

Mreža ponudb

Mreža ponudb je vnaprej odobren program popustov za distributerje, ki določa najvišje dopustne popuste za posle, ki izpolnjujejo zahteve glede količin izdelkov. Za določitev višine popusta morajo distributerji uporabiti strukturo popustov, ki je opisana v objavljenem dokumentu Mreža ponudb v aplikaciji Readiness.

Najmanjša količina naročila: 1000 enot upravičenih naprav.

Posebne cene

Program posebnih cen je zasnovan za oceno velikih priložnosti (več kot 1000 enot) in dodelitev dodatnega popusta za velike količine in strateško pomembne posle. Popusti temeljijo na različnih dejavnikih in se, če so dodeljeni, lahko razlikujejo med izdelki z različnimi inventarnimi številkami (SKU). Dobroimetje bo distributerjem izplačano v postopku dobropisa.

Najmanjša količina naročila: 1000 enot upravičenih naprav.

Program pospeševanja prodaje (Accelerate Pricing)

Program pospeševanja prodaje je prvi Microsoftov model določanja cen strojne opreme na podlagi porabe. Zasnovan je za spodbujanje partnerjev k pridobivanju novih kupcev naprav Surface in spodbuja rast pri obstoječih strankah. Ta program je namenjen tudi nagrajevanju zvestobe kupcev in nakupov, obenem pa nima zahtev glede števila kupljenih naprav.

Najmanjša količina naročila: 1 enota primerne naprave.

Upravičenost do kombiniranja programov

Spodnja tabela prikazuje Microsoftova načela kombiniranja poslov.

Če ni drugače določeno, se Microsoftova pravila za kombiniranje izvajajo kot sledi: