Pripravite se na uspešen prehod v okolje Azure

Razmišljate o prehodu v okolje Azure? Pomagate stranki pri prehodu? Microsoftovo ogrodje za uvedbo oblaka Cloud Adoption Framework poenostavi potovanje.

Poenostavite in pospešite potovanje v oblak

Pri uvedbi oblaka ni enotnega pristopa, vendar so glavne faze izvedbe podobne za večino organizacij. Te faze so opisane v Microsoftovem ogrodju za uvedbo oblaka Cloud Adoption Framework, ki ga je podjetje pripravilo, da bi podjetja vodil pri njihovem prehodu v oblak.

Ta pristop priporočamo tudi partnerjem na področju informacijskih tehnologij, ki želijo zagotoviti poenostavljen prehod v oblak, popolnoma usklajen s poslovnimi potrebami in strategijami strank.

Strategy

Opredelite poslovne razloge in pričakovane rezultate.

Plan

Konkretne načrte za uvedbo uskladite s poslovnimi rezultati.

Ready

Pripravite okolje v oblaku na načrtovane spremembe.

Adopt Migrate Innovate

Izpeljite prehod in posodobite obstoječe aplikacije.

Govern

Upravljajte z okoljem in aplikacijami.

Manage

Operativno upravljanje za rešitve v oblaku in hibridne rešitve.

1. stopnja: Strategija

Uvedba oblaka prinaša številne poslovne koristi: boljšo prilagodljivost, nižje stroške in hitrejši nastop na trgu. Za popolno uresničitev potenciala je ključnega pomena opredeliti strategijo uvedbe oblaka, ki bo zagotovila, da bo tehnična izvedba popolnoma usklajena s poslovnimi cilji. V tej fazi so uporabni naslednji pristopi:

 • Raziščite razloge: Sestanite se s ključnimi deležniki in izvajalci, da dokumentirate razloge za uvedbo oblaka.
 • Dokumentirajte poslovne izide: Vključite motivirane deležnike in vodstvene delavce, da dokumentirajo natančno opredeljene poslovne rezultate.
 • Opredelite poslovne razloge: Pripravite poslovno upravičenost za potrditev finančnega modela, ki podpira tako razloge kot rezultate.
 • Izberite pravi prvi projekt: Prvi projekt uvedbe oblaka bo pomagal uskladiti razloge s tehničnimi prizadevanji, zaradi česar je izbira projekta pomembna

2. stopnja: Načrt

Ta faza vključuje preoblikovanje zastavljenih ciljev, ki so opredeljeni v fazi načrtovanja, v konkreten načrt uvedbe oblaka, ki temelji na poslovni strategiji. Z naslednjimi aktivnostmi boste zagotovili usklajenost:

 • Revizija stanja: Popišite in racionalizirajte digitalno premoženje na podlagi predpostavk, ki so usklajene z razlogi in želenimi rezultati.
 • Vzpostavite organizacijsko usklajenost: Podprite načrt vpeljave z uvedbo načrta za začetno organizacijsko usklajevanje.
 • Pripravite načrt razvoja znanj: Pripravite načrt za odpravljanje vrzeli na področjih usposobljenosti in pripravljenosti.
 • Pripravite načrt uvedbe oblaka: Pripravite načrt za upravljanje sprememb tako v digitalnem okolju kot tudi v širši organizaciji.

3. stopnja: Priprava

Priprava organizacije, kulture, ljudi in okolja za prihajajoče spremembe povečuje možnost uspeha pri vseh prizadevanjih in pospeši uvedbo ter projekte sprememb. Ključne aktivnosti v tej fazi vključujejo zagotavljanje, da so zaposleni pripravljeni s pomočjo načrtov usposabljanja in učenja, ter pripravo pogojev za prenos rešitev. Te procese vodijo naslednje dejavnosti:

 • Preglejte vodnik za nastavitev storitve Azure: Preglejte vodnik za nastavitev Azure in se seznanite z orodji ter pristopi, ki so potrebni za pripravo ciljnega okolja za prenos.
 • Pripravite prvo ciljno okolje za prenos: Ocenite načrt priprave področja za prenos v ogrodju za uvedbo oblaka. S tem načrtom pripravite prvo ciljno okolje, pripravljeno za prehod, hitro eksperimentiranje in učenje.
 • Razširite načrt: Ob upoštevanju pomislekov glede ciljnega okolja določite in izvedite potrebne spremembe predloge načrta.
 • Uskladite najboljše prakse: Preverite veljavnost sprememb ciljnega okolja glede na poglavje z najboljšimi praksami, da zagotovite pravilno konfiguracijo obstoječih in prihodnjih ciljnih okolij.

4. stopnja: Vpeljava

Prehod

Aplikacije, pri katerih ni treba spreminjati arhitekture ali zasnove, premaknite v oblak z uporabo ustreznega pristopa (npr. prenos brez predelav). Naslednje aktivnosti bodo pomagale vzpostaviti procese za oceno, prehod, optimizacijo, zaščito in upravljanje teh aplikacij:

 • Izpolnite predpogoje za prehod: Prepričajte se, da je ciljno okolje vzpostavljeno in pripravljeno za sprejem prvih aplikacij.
 • Selitev prve aplikacije: Med prvim prenosom uporabite vodnik za prehod v okolje Azure, da se seznanite z orodji in pristopi, potrebnimi za prilagajanje aktivnosti uvedbe.
 • Razširite scenarije prehoda: Uporabite kontrolni seznam za širitev obsega, da določite scenarije, ki bodo morda zahtevali spremembe prihodnje arhitekture, procesa prehoda, konfiguracije ciljnega okolja ali odločitev o orodjih za selitve.
 • Pregled najboljših praks: Prepričajte se, da so morebitne spremembe skladne z najboljšimi praksami, s čimer boste zagotovili pravilno razširitev obsega prehoda ali specifičnih pristopov za selitev aplikacij/arhitekture.
 • Odkrijte izboljšave postopka: Ob širitvi obsega prehoda v poglavju o dejavnikih prehoda ocenite in izboljšajte različne vidike procesov.

Inovacije

Večina projektov uvedbe oblaka pomeni tudi posodobitev obstoječih aplikacij. Takšne inovacije lahko prinesejo veliko koristi v obliki novih tehničnih znanj in razširjenih poslovnih zmogljivosti. Ogrodje za uvedbo oblaka poudarja naslednje aktivnosti za pripravo na posodobitev:

 • Ustvarite konsenz glede poslovne vrednosti: Preden se odločite za tehnično rešitev, ugotovite, kako lahko nove inovacije prinesejo dodatno poslovno vrednost, kar običajno odraža potrebe strank. To vrednost preslikajte v strategijo v oblaku.
 • Preglejte vodnik za inovacije Azure: Azure vključuje orodja v oblaku, ki jih je mogoče kombinirati za pospešitev uvajanja inovativnih rešitev. Priporočljivo je ustvariti najosnovnejši sprejemljiv izdelek z osnovnimi orodji.
 • Upoštevajte najboljše prakse: Vse arhitekturne odločitve morajo biti v skladu z najboljšimi praksami za vsako orodje v oblaku. To bo pospešilo razvoj in zagotovilo referenco za trdno arhitekturno zasnovo.
 • Pospešite povratne zanke: Učite se skupaj s strankami, ko uporabljajo rešitev. Hitre in natančne povratne zanke omogočajo boljše preizkušanje in merjenje zmogljivosti ter na koncu skrajšajo čas za predstavitev rešitve.

5. stopnja: Vodenje

Za prehod v oblak boste morali spremeniti obstoječe pravilnike za upravljanje, ki so zasnovani za lokalne sisteme informacijskih tehnologij, še posebej zaradi čedalje bolj nevarnih varnostnih groženj. Spodnje aktivnosti so izhodišče za vzpostavitev temeljev za upravljanje oblaka.

 • Razumevanje metodologije: Pridobite osnovno razumevanje metodologije, na kateri temelji upravljanje oblaka v ogrodju za uvedbo oblaka, kot velja za projekt, ki ga obravnavate.
 • Opravite primerjavo: Ocenite sedanje in prihodnje stanje, da vzpostavite vizijo za uporabo ogrodja.
 • Zgradite temelje: Začnite preprosto z omejenim naborom orodij za upravljanje, ki jih je enostavno vpeljati. Tako boste zagotovili najosnovnejši sprejemljiv izdelek.
 • Izboljšajte: Ves čas med napredovanjem proti končnemu stanju postopoma dodajajte kontrolne točke za vodenje, s čimer boste lahko obvladovali dejanska tveganja.

6. stopnja: Upravljanje

Poleg načrtovanja, prehoda in uvedbe je učinkovito sprotno upravljanje ključ do doseganja dejanske poslovne vrednosti na poti v oblak. Naslednje aktivnosti bodo usmerjale postopek razvoja poslovnih in tehničnih zmogljivosti, potrebnih za visoko učinkovito delovanje v oblaku.

 • Vzpostavite osnovne postopke upravljanja: Določite kritične klasifikacije, orodja za upravljanje oblaka in postopke potrebne za zagotavljanje osnovnih zahteve glede upravljanja delovanja.
 • Določite poslovne obveznosti: Dokumentirajte podprte aplikacije za opredelitev obveznosti do poslovanja in se dogovorite glede naložb v upravljanje storitev v oblaku za vsako aplikacijo.
 • Razširite osnovne zahteve glede upravljanja: Na podlagi poslovnih obveznosti in operativnih odločitev izkoristite vključene najboljše prakse za vpeljavo orodij, potrebnih za upravljanje upravljanja oblaka.
 • Napredno delo in načela razvoja: Pri platformah ali aplikacijah s strožjimi poslovnimi zahtevami bo morda potreben podrobnejši pregled arhitekture, da se izpolnijo obveznosti glede vzdržljivosti in zanesljivosti.

Želite postati partner za Azure?

ALSO ponuja orodja, usposabljanje, podporo in vire za pomoč pri dobičkonosnega poslovanja s storitvami Azure. Povežite se s podjetjem ALSO in povečajte obseg poslovanja z rešitvami v oblaku.

Iščete partnerja za prehod v okolje Azure?

Ali vi ali vaše stranke razmišljate o okolju Azure? Kot vodilni v panogi in Microsoftov prvi partner v Evropi ima ALSO tudi potrebne strokovnjake in vire za podporo pri prehodu v kompleksno okolje Azure.

Priljubljena orodja in viri za Microsoft Azure

Download center

Dostop do uporabnih virov in orodij Microsoft Azure.

Poglej več

E-Learning courses

Obiščite Akademijo ALSO za brezplačno usposabljanje Azure, ki ga izvajajo strokovnjaki.

Poglej več

Azure calculator

S kalkulatorjem cen Microsoft Azure ocenite stroške svojega prehoda v oblak.

S klikom na to povezavo boste preusmerjeni na zunanje Microsoftovo spletno mesto, kjer boste morda morali vnesti dodatne podatke.

Poglej več

ALSO Value-Add Services

Poglej več