Splošni pogoji uporabe

1. Splošne določbe

Dobrodošli na našem spletnem mestu. Prosimo vas, da preberete splošne pogoje uporabe iz tega dokumenta. Z uporabo našega spletnega mesta potrjujete, da se strinjate s temi splošnimi pogoji uporabe in da boste ravnali skladno z njimi.

2. Točnost, popolnost in pravilnost podatkov

ALSO Technology Ljubljana, d.o.o. (v nadaljevanju "ALSO") si prizadeva, da bi bili podatki na našem spletnem mestu točni, popolni in ažurni, ne odgovarja pa za nepopolnost, netočnost ali napačnost podatkov, ki so objavljeni na tem spletnem mestu.

3. Avtorske pravice

ALSO je imetnik vseh avtorskih in drugih pravic intelektualne lastnine v obliki besedil, slik ali drugih vsebin tega spletnega mesta ali pa je za objavo vsebin pridobil dovoljenje imetnika navedenih pravic.

Vsako kopiranje, deljenje, reproduciranje ali drug način uporabe podatkov, znamk, slik, besedil, logotipov ali njihovih delov v komercialne namene je strogo prepovedano. V kolikor želite reproducirati kateri koli podatek iz tega spletnega mesta, morate zaprositi ALSO za odobritev, zahtevo pošljite na privacy.si@also.com

4. Vaši osebni podatki

ALSO se je zavezal k odgovorni uporabi osebnih podatkov (glej Izjavo o varstvu osebnih podatkov). Kot uporabnik spletne strani, ste odgovorni za podatke, ki jih dobimo od vas, in jamčite, da s tem niso kršene pravice tretjih.

5. Povezave na druge spletne strani

V nekaterih primerih vas uporaba spletnih povezav na naših spletnih straneh odpelje izven omrežja in sistemov skupine ALSO. Skupina ALSO ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s temi spletnimi stranmi. Spletne povezave so objavljene v dobri veri in skupina ALSO ni odgovorna za podatke, vsebino, spoštovanje zasebnosti ali kakršne koli spremembe na spletnih straneh do katerih omogoča povezave. Objava povezav na druge spletne strani ne pomeni kakršnega koli priporočila danega s strani skupine ALSO. Priporočamo vam, da natančno preverite pravna obvestila in politiko zasebnosti na drugih spletnih straneh, ki jih boste obiskali.

6. Jamstvo in omejitev odgovornosti

a) To spletno mesto je vzpostavljeno na podlagi trenutnega znanja in dostopnih podatkov. Namenjena je izključno uporabi v Evropi. ALSO torej ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih zagotovil ali jamstev, niti neposrednih niti posrednih, da je vsebina tega spletnega mesta popolna, pravilna, zanesljiva ali ažurna, ali da ne krši pravic tretjih oziroma da se do njega lahko dostopa brez prekinitev, napak ali virusov. Podatki, objavljeni na spletnem mestu, so zgolj informativne narave in nimajo pravnih posledic. Vsak dostop do in uporaba spletnega mesta ter zanašanje na objavljene podatke je na lastno odgovornost.

b) Spletno mesto ALSO in podatki na spletnem mestu so objavljeni za namene informiranja in prodaje, vendar so zgolj informativne narave. To pomeni, da podatki na tem spletnem mestu nikakor niso niti zavezujoči predračuni niti nasveti niti navodila za uporabo izdelkov in storitev ALSO.

c) ALSO in/ali druge osebe zadolžene za izdelavo, oblikovanje ali zagotavljanje tega spletnega mesta ne prevzemajo nobene odgovornosti za neposredno ali posredno škodo, stroške, izgubo ali kakršnekoli druge zahtevke, ki bi izvirali iz dostopa do, uporabe, nezmožnosti uporabe, sprememb vsebine ali napak spletnega mesta oziroma iz uporabe spletnih strani tretjih.

7. Spremembe

ALSO si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni te splošne pogoje uporabe oziroma vsebino spletnega mesta, to velja še posebej za izdelke, specifikacije izdelkov, storitve, cene in/ali dobavljivost le-teh. Za kakršne koli posledice tovrstnih sprememb ne prevzemamo odgovornosti.

8. Pravo

Za vse spore in zahtevke, ki bi utegnili nastati v povezavi z uporabo tega spletnega mesta, se uporablja Slovensko pravo. Vsi spori se bodo reševali pred pristojnim sodiščem v Ljubljani.

Januar 2021.