Kupci

Skupina ALSO ima več kot 110.000 kupcev. Med njimi so prodajalci velikim podjetjem in prodajalci z dodano vrednostjo, prodajalci za področje malih in srednje velikih podjetij, maloprodajna podjetja in spletni trgovci.

Povečana konkurenčnost; enostavna spletna trgovina; dostop do prilagojenih storitev

Nudimo prilagojene storitve, ki odgovarjajo zahtevam, kot so konfiguracija projektov, predprodajna podpora ter javni projekti z javnimi razpisi. Tudi maloprodajna podjetja in spletni trgovci cenijo hitrost in prilagodljivost podjetja ALSO - od elektronske izmenjave podatkov do logističnih storitev in skladiščenja ali dostave pod blagovnimi znamkami tretjih oseb.
Ob tem pa celovita ponudba podjetja ALSO s hitro izmenjavo podatkov omogoča prodajalcem za področje malih in srednje velikih podjetij, da učinkovito izkoriščajo spletno trgovino, opravljajo finančne transakcije in zagotovijo logistične storitve. Preko B2B-trgovine podjetja ALSO lahko kupci prenesejo v celoti prilagojene storitve za razvoj svojega poslovanja. Cilj je zagotoviti stalno optimizacijo poslovanja, omogočiti dostop do novih izdelkov in možnosti ter izboljšati konkurenčnost strank.

Kupci

Prodajalci velikim podjetjem — Prodajalci malim in srednje velikim podjetjem — Prodajalci z dodano vrednostjo — Maloprodajna podjetja — Spletni trgovci