1. nazaj

Delati v ALSO

Vzdržujemo zelo odprto podjetniško kulturo.

Bistveni elementi te kulture nas ločujejo od drugih delodajalcev.

ALSO hiša

S skrbno izbiro zaposlenih ustvarjamo pogoje za vrhunsko delovanje. Privlačna delovna vsebina, samostojno, kooperativno upravljanje osebja in zelo dobre razvojne možnosti spodbujajo zadovoljstvo naših zaposlenih.

Naša načela:

 • Strankam ponujamo več ugodnosti kot naši konkurenti.
 • Obljubljamo samo tisto, kar lahko uresničimo.
 • Osebno se zavzamemo za vsako stranko.
 • Vzdržujemo dolgoročna partnerstva.
 • Merimo se z načelom ničelne napake.

Naša kadrovska načela:

 • Kadrovske smernice izražajo, kaj pričakujemo drug od drugega in kako ravnamo drug z drugim.
 • Pričakujemo predanost, prilagodljivost in osebno odgovornost.
 • Nagrajujemo tako individualno uspešnost kot tudi uspeh podjetja.
 • Delujemo pogumno in pošteno ter se medsebojno spoštujemo.
 • V korist organizacije vzpodbujamo zaposlene in ekipe.

Kodeks ravnanja

Kodeks ravnanja je temelj in opisuje naše etično poslovno ravnanje. Služi kot vodilo za vse naše poslovne dejavnosti in vsakodnevno medsebojno sodelovanje. Naš kodeks ravnanja lahko povzamemo z naslednjimi osnovnimi pravili:

 • Spoštujemo človekovo dostojanstvo in pravice vsake osebe, v ALSO ima vsak zaposleni enake možnosti brez diskriminacije.
 • Upoštevamo zakonske določbe pravnega sistema, ki veljajo za nas, pa tudi notranje smernice in dogovore. To velja zlasti za prepovedi sklepanja sporazumov, ki omejujejo konkurenco in sprejemajo ali ponujajo nedovoljene ugodnosti.
 • Poskrbimo, da ne pride do kakršnega koli navzkrižja interesov na škodo ALSO-a, zlasti da ne tekmujemo z ALSO-om.
 • Zaupne podatke, kot so poslovni, finančni in tehnični podatki družbe ALSO, kot tudi drugi zaupni interni dokumenti in podatki, hranimo v tajnosti.
 • Vsi smo dolžni ALSO podpirati pri izvajanju teh načel ravnanja in biti pozorni na ugled podjetja