Használati feltételek

1. Általános

Üdvözöljük honlapunkon! Kérjük, olvassa el a jelen használati feltételeket! A honlap használatával Ön elfogadja az alábbi feltételeket.

2. Az információk pontossága, teljes körűsége és naprakészsége

Az ALSO Hungary Kft. (a továbbiakban: „ALSO”) mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlapján közreadott információk pontosak, teljes körűek és naprakészek legyenek. Mindazonáltal az ALSO nem tartozik felelősséggel a jelen honlapon található esetlegesen pontatlan, hiányos vagy hibás információkért.

3. Szerzői jog

A jelen honlapon található szövegek, képek vagy egyéb tartalmak formájában megjelenített szerzői jogok és egyéb szellemi tulajdonjogok az ALSO tulajdonát képezik vagy az érintett jogtulajdonos hozzájárulásával kerültek közreadásra.

Szigorúan tilos az információknak, márkáknak, képeknek, szövegeknek vagy logóknak, illetve azok bármely részének kereskedelmi célú másolása, megosztása, sokszorosítása vagy egyéb felhasználása. Amennyiben fel szeretné használni a jelen honlapon található bármely információt, Önnek egy hozzájárulási kérelmet kell küldenie az ALSO részére a következő e-mail címre: privacy@also.com.

4. Az Ön adatai

Az ALSO elkötelezett a személyes adatok felelős felhasználásáért (lásd: adatvédelmi nyilatkozat). Önt, mint a honlap használóját, teljes körű felelősség terheli az Ön által a részünkre átadott információkkal kapcsolatosan, továbbá Ön ezennel megerősíti, hogy ezáltal harmadik személyek jogai nem sérülnek.

5. Más honlapokra mutató linkek

Bizonyos esetekben az ALSO honlapon található linkek az ALSO Csoport hálózatán és rendszerein kívüli helyekre viszik a felhasználót. Az ALSO Csoport nem vállal felelősséget az ilyen külső honlapokon található tartalmakért, azok pontosságáért, illetve használhatóságáért. A linkeket jóhiszeműen adjuk közre, de az ALSO Csoport nem vállal felelősséget az olyan harmadik személyek honlapjait érintő változásokkal kapcsolatban, amelyekre az általunk nyújtott linkek mutatnak. Az egyéb honlapokra mutató linkek közreadása nem tekinthető az ALSO Csoport általi ajánlásnak. Határozottan javasoljuk, hogy figyelmesen ellenőrizze az Ön által esetlegesen meglátogatott egyéb honlapokra irányadó jogi és adatvédelmi tájékoztatásokat.

6. Jótállás és jogi nyilatkozat

a) Jelen honlapot a jelenlegi tudásunk és az elérhető adatok alapján adjuk közre. A honlap kizárólag Európán belüli felhasználásra készült. Ennek megfelelően az ALSO nem garantálja vagy biztosítja – sem kifejezetten, sem hallgatólagosan, sem ráutaló magatartással – hogy a jelen honlap tartalma teljes körű, hibátlan, megbízható vagy naprakész lenne, illetve, hogy az nem sérti harmadik személyek jogait, továbbá hogy a jelen honlap zavartalanul, hibáktól vagy vírusoktól mentesen elérhető lesz. Az ALSO nem vállal garanciát, szavatosságot, illetve felelősséget az itt nyújtott információkkal kapcsolatban. A jelen honlapra való belépés, a honlap használata, valamint az itt található információkra való támaszkodás az Ön felelősségére történik.

b) Az ALSO honlap és a honlapon hivatkozott információk tájékoztatási és értékesítési céllal kerülnek nyújtásra. A jelen honlapon található információk nem minősülnek kötelező érvényű ajánlatnak, továbbá nem tekinthetők az ALSO termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó tanácsoknak vagy instrukcióknak.

c) Az ALSO és/vagy a jelen honlap létrehozására, tervezésére vagy nyújtására általunk megbízott egyéb személyek nem vállalnak felelősséget bármely olyan közvetlen vagy közvetett károkért, költségekért, vagy kártérítési igényért, amely az egyéb honlapok meglátogatásából, használatából, a használatra való alkalmatlanságból, a tartalom megváltozásából, vagy hibákból ered.

7. Módosítások

Az ALSO fenntartja magának a jogot a jelen felhasználási feltételek vagy a honlap módosítására, bármikor, előzetes értesítés nélkül, különösen a termékek, termék leírások, szolgáltatások, árak és/vagy a termékek elérhetősége tekintetében.

8. Alkalmazandó jog

A jelen honlap használatából eredő vagy azzal kapcsolatos bármely jogvita vagy követelés tekintetében Svájc törvényei az irányadók. Felek kikötik Emmen (LU) illetékes bíróságainak kizárólagos joghatóságát.

Kelt: 2019. október