1. inapoi

Termeni și condiții generale de vânzare („Termeni”) ai ALSO Technology SRL

§ 1. Aplicabilitatea Termenilor

Acești Termeni se aplică tuturor comenzilor, ofertelor și vânzărilor de bunuri (denumite in continuare „Produse”) comercializate de ALSO (denumit in continuare si „Distribuitor”) pentru orice client sau potențial client („denumit in continuare si „Dealer”).

§ 2. Comenzi si Livrare

2.1 Dealerul va putea achizitiona Produsele de la Distribuitor numai pe baza de comanda efectuata prin intermediul sistemului de vanzari Webshop disponibil pe web-site-ul ALSO, la rubrica dedicata partenerilor Distribuitorului, sau transmisa pe adresa de e-mail a Distribuitorului notificata ulterior Dealerului de catre ALSO. Comenzile vor fi plasate exclusiv de catre reprezentantul legal al Dealerului sau de persoanele nominalizate de acesta in mod expres in vederea plasarii comenzilor catre ALSO.

2.2 Vanzarile efectuate prin intermediul sistemului de vanzari Webshop vor fi derulate in conformitate cu „Termenii de Utilizare a Sistemului Webshop”, disponibili pe web-site-ul ALSO www.alsotechnology.ro , la rubrica dedicata partenerilor ALSO. Comenzile lansate prin sistemul Webshop vor fi angajante pentru ambele Parti o data cu finalizarea si inregistrarea comenzii in sistemul Webshop.

2.3 Orice comanda plasata de Dealer prin e-mail va fi angajanta pentru Distribuitor numai dupa ce va fi acceptata prin e-mail sau telefonic de catre ALSO. In cazul in care Dealerul constata orice discrepanta intre comanda transmisa si comanda acceptata de catre Distribuitor, va notifica Distribuitorul cu privire la acest aspect in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de 24 de ore de la primirea acceptarii.

2.4. Odata cu acceptarea comenzii, Distribuitorul il va informa pe Dealer, la solicitarea acestuia, cu privire la data preconizata pentru livrarea comenzii, precum si cu privire la orice posibila intarziere peste termenul preconizat. Dealerul va avea dreptul sa anuleze comanda in cazul unor intarzieri excesiv de mari, care depasesc 10 zile lucratoare, in afara de cazul in care Partile au agreat altfel. Distribuitorul nu este responsabil pentru nicio intarziere a livrarii Produselor in cazul in care plata respectivelor Produse nu a fost efectuata in termenul prevazut la art.3 alin. (3) de mai jos.

2.5. Costurile de livrare vor fi suportate de catre Dealer, dupa cum urmează:

a. In cazul in care valoarea neta a tuturor facturilor emise intr-o zi pentru o adresa de livrare (excluzand valoarea facturilor emise pentru vanzarea de licente transferate electronic sau transportul de produse cu gabarit depasit) depaseste 1.800 Ron (fara TVA), taxa de transport este de 10 Ron.

b. In cazul in care valoarea neta a tuturor facturilor emise intr-o zi pentru o adresa de livrare (excluzand valoarea facturilor emise pentru vanzarea de licente transferate electronic sau transportul de produse cu gabarit depasit) nu depaseste suma de 1.800 Ron (fara TVA), taxa de transport este de 24 Ron.

Produsele marcate in platforma Webshop ca avand gabarit depasit, au taxa de transport mentionata pe pagina de comanda din sistemul Webshop.

2.6 Totusi, Dealerul va avea obligatia de a achita toate costurile de livrare si de a suporta orice riscuri produse in timpul transportului in cazul in care nu va fi prezent la adresa indicata pentru livrare sau daca nu va accepta receptionarea Produselor, cu exceptia cazulurilor descrise la art. 2.7 de mai jos. In cazul in care Dealerul plaseaza o comanda gresit iar Distribuitorul accepta returul, Produsele sunt returnate sigilate, in ambalajele originale, iar taxa pentru retur, incluzand si transportul, este de 10% din valoarea produselor returnate.

2.7 Dealerul va examina produsele la receptionarea acestora iar in cazul sesizarii oricaror deteriorari sau defecte evidente va informa de indata Distribuitorul si va avea dreptul de a refuza receptia Produsului deteriorat sau defect. Refuzul receptiei va trebui justificat de catre Dealer.

2.8 In cazul in care ALSO se gaseste temporar in imposibilitatea de a presta servicii din motive de forta majora sau caz fortuit, acte ale unei autoritati publice – indiferent daca acestea au legatura sau nu cu teritoriul Romaniei – actiuni civile sau greve in unitatile ALSO, centrele de expediere, societatile furnizoare sau cazuri fortuite in legatura cu mijloacele de transport, din cauza carora nu poate respecta termenele de livrare convenite, ALSO va fi exonerat de orice raspundere pentru o astfel de intarziere si va avea dreptul sa remedieze situatia, pe cat posibil, la o data ulterioara.

§ 3. Pretul si Modalitatile de Plata si de Garantare a Platii

3.1 Pretul datorat de catre Dealer pentru fiecare Produs comandat este pretul valabil la momentul lansarii comenzii prin intermediul sistemului de vanzari Webshop sau pretul confirmat in scris de catre Distribuitor pentru comenzile plasate prin e-mail.

3.2 Pretul de vanzare se stabileste in RON si nu include TVA si nici costurile de expediere si manipulare, cu exceptia cazurilor mentionate la art. 2 alin. 5. Preturile agreate cu Dealerul constituie secrete de afaceri ale ALSO si vor fi pastrate confidentiale de catre Dealer. Preturile de vanzare pot sa varieze de la o comanda la alta in functie de volumul total al vanzarilor catre Dealer sau al fiecarei tranzactii in parte, insa in toate cazurile art. 3 alin. 1 ramane pe deplin aplicabil.

3.3. Plata Produselor comandate de Dealer, se face in avans, o data cu lansarea comenzii in sistemul de vanzari Webshop sau in cel mult 24 de ore de la confirmarea comenzii de catre Distribuitor, in contul bancar indicat de Distribuitor. Data platii in cazul platii prin transfer/ virament bancar este considerata data de creditare a contului bancar al ALSO.

3.4 La solicitarea Dealerului, ALSO, la libera sa alegere, are posibilitatea de a-i acorda acestuia anumite facilitati cu privire la termenele de plata a pretului Produselor comandate, in limita unei valori maxime agreate. Acordarea acestor facilitati poate fi conditionata de catre Distribuitor de anumite garantii prealabile cu privire la plata pretului precum: scrisori de garantie bancara, bilete la ordin, contracte de asigurare a executarii obligatiilor de plata, garantii reale sau personale sau orice alte modalitati de garantare agreate de Parti.

3.5 Valoarea facilitatii si termenele de plata acordate vor depinde de situatia financiara a Dealerului, istoricul colaborarii cu Distribuitorul sau garantia constituita pentru garantarea obligatiilor asumate contractual de catre Dealer.

3.6 In eventualitatea unor modificari ale conditiilor avute in vedere pentru acordarea facilitatii la plata, ALSO va avea dreptul de a reduce sau denunta unilateral limita valorii maxime sau termenele de plata acordate Dealerului.

3.7 Daca Dealerul depaseste limita valorii maxime pentru care a fost acordata facilitatea la plata sau intarzie in indeplinirea obligatiilor care ii revin, ALSO are dreptul de a suspenda livrarea comenzilor plasate de Dealer pana la incasarea integrala a platii pentru produsele comandate peste limita agreata.

3.8 Daca Dealerul este in stare de insolvabilitate sau, dupa caz, de insolventa declarata in conditiile legii sau atunci cand cu intentie sau culpa, diminueaza prin fapta sa garantiile constituite in favoarea ALSO sau nu constituie garantiile stabilite, atunci toate debitele Dealerului vor deveni imediat scadente si exigibile.

3.9 In cazul in care Dealerul a primit anumite facilitati cu privire la termenele de plata si intarzie efectuarea platii la termenele comunicate, va datora Distribuitorului penalitati de intarziere in cuantum de 1% din debitul restant, pentru fiecare zi de intarziere.

§ 4. Garantia Produselor

4.1 Produsele livrate Dealerului de catre Distribuitor beneficiaza de garantia legala de conformitate acordata de producator sau de ALSO, in cazul produselor care nu beneficiaza de garantie din partea producatorului. Pentru evitarea oricarui dubiu, garantia acordata de ALSO nu depaseste limitele de garantie obligatorii stabilite pentru conformitatea produselor potrivit dispozitiilor legale aplicabile in Romania pentru comercializarea respectivelor Produse.

4.2 Sub conditia de a nu incalca nici unul dintre drepturile consumatorului prevazute de legislatia incidenta, Dealerul va avea dreptul sa acorde garantii comerciale suplimentare garantiilor oferite de producator sau de ALSO insa el va fi singurul raspunzator pentru o astfel de garantie comerciala.

4.3 In cazul in care consumatorii finali (persoane fizice) se vor confrunta cu o lipsa de conformitate a Produsului pentru care ALSO a acordat garantie legala de conformitate, Dealerul va inainta ALSO o reclamatie si va gestiona respectiva reclamatie in conformitate cu Termenii si Conditiile de Garantie a ALSO.

4.4 Nerespectarea Termenilor si Conditiilor de Garantie a ALSO vor exonera Distribuitorul de orice obligatie cu privire la garantia acordata.

4.5 Distribuitorul nu va putea fi tinut raspunzator pentru cazul in care valoarea si/sau caracterul adecvat al bunurilor inregistreaza o reducere minora.

§ 5. Transferul Dreptului De Proprietate

5.1 Dreptul de proprietate se transfera de la Distribuitor la Dealer in momentul receptionarii Produselor de catre orice reprezentant al Dealerului, prezent la adresa indicata pentru livrare.

5.2 In cazul in care plata pretului nu a fost efectuata integral in avans iar Dealerul, desi a revandut Produsul/Produsele nu si-a respectat termenele de plata, atunci Distribuitorul va deveni cesionarul creantelor Dealerului cu privire la plata pretului Produsului/Produselor de catre cumparatorul Dealerului. Distribuitorul nu va avea dreptul sa solicite debitorului cedat mai mult decat valoarea Produselor furnizate de catre ALSO catre Dealer. Cesiunea va fi doar parțiala in cazul in care creanta Dealerului fata de debitorul cedat depaseste sumele datorate de catre Dealer pentru respectivele Produse si va fi limitata la cuantumul acestor sume. Astfel, ALSO va avea dreptul sa notifice debitorul cedat cu privire la cesiunea partiala a creantei si cu privire la obligatia acestuia de a plati suma datorata de catre Dealer direct in contul ALSO indicat in notificare. Dealerul nu se va opune si nici nu va impiedica in vreun fel aceasta cesiune de creante. Data cesiunii de creanta va fi considerate data la care Distribuitorul va transmite debitorului cedat notificarea cu privire la cesiune in temeiul prezentului articol.

5.3 Cesiunea de creanta anterior mentionata reprezinta doar o optiune a Distribuitorului astfel ca niciunul dintre celelalte drepturi sau remedii ale Distribuitorului conferite de lege nu va fi afectat, limitat sau anulat. ALSO va avea dreptul neingradit de a opta pentru oricare sau pentru mai multe, dupa caz, dintre garantiile sau remediile prevazute de acesti Termeni si/sau de lege in vederea recuperarii pretului Produselor. De asemenea, Distribuitorul va avea posibilitatea de a solicita restituirea Produselor care nu au fost revandute de catre Dealer. In acest caz, Dealerul nu va avea nicio obligatie cu privire la plata pretului acelor Produse a caror restituire a fost acceptata de catre Distribuitor.

§ 6. Cesiune

Dealerul nu va avea dreptul de a cesiona drepturile si/sau obligatiile sale decurgand din orice vanzare-cumparare de Produse, fara acordul prealabil expres al ALSO.

§ 7. Confidentialitate

Pe parcursul derulării relației comerciale cu ALSO sau în orice moment după încetarea acesteia, Dealerul nu trebuie să divulge sau să utilizeze niciun secret de afaceri sau al companiei sau alte informații confidențiale referitoare la ALSO, la compania sa mama sau la companiile afiliate, incluzand dar fara a se limita la Termenii de Utilizare a Sistemului Webshop, alte informatii legate de colaborarea dintre Parti, precum si orice informatii financiare, comerciale, organizatorice, strategice si juridice despre sau care apartin ALSO. Dealerul convine că aceste informații vor fi comunicate doar membrilor personalului a căror cunoaștere a acestor informații este esențială și va obliga acești membri ai personalului său la confidențialitate.

§ 8. Protectia datelor cu caracter personal

ALSO va prelucra datele personale transferate de către Dealer in interesul indeplinirii obligatiilor care ii revin prin relația contractuală incheiata cu acesta și/sau prin relația comerciala cu alte persoane vizate in temeiul Art. 6, alin. 1 lit. (b) al Regulamentului (UE) 2016/679. Dealerul se va asigura că deține consimțământul explicit privitor la transferul datelor personale către terți al tuturor persoanelor ale căror date sunt transmise către ALSO pentru indeplinirea obligațiilor care îi revin ca și furnizor.

Atât ALSO, cât și Dealerul sunt responsabili de aplicarea de măsuri tehnice și de securitate pentru a asigura prelucrarea datelor personale in maximă siguranță, precum și pentru a garanta prelucrarea acestora exclusiv în interesul derulării contractului, în lipsa unui acord explicit din partea persoanelor vizate în sensul prelucrării datelor lor și în alte scopuri.

Dealerul va informa ALSO imediat de la primirea oricărei solicitări sau sesizări din partea autorității competente sau a unei persoane fizice, respectiv în cazul identificării unei breșe de securitate, care o vizează direct sau vizează contractul aflat în derulare între părți, pentru a permite acesteia să răspundă în intervalul de timp stabilit prin Regulament sau de către autoritate.

ALSO va putea transmite date personale în cadrul grupului ALSO și terțelor părţi pentru mijloacele de îndeplinire a contractului și verificarea comportamentului de plată sau a deciziilor privind creditul și încasarea. De asemenea datele vor putea fi transferate în străinătate, în cazul în care acest lucru se consideră a fi necesar de catre ALSO.

Dealerul nu poate face responsabilă ALSO în cazul în care aceasta va dovedi că nu a fost în nici un fel răspunzătoare de circumstanțele care au condus la prelucrarea excesivă a datelor personale ale unei persoane, la o pierdere suferită de către aceasta din urmă sau în cazul aplicării unei amenzi Dealerului de către autoritatea competentă.

Orice comunicarea din partea Dealerului către ALSO privitoare la prelucrarea datelor personale se va realiza cu implicarea persoanei responsabile desemnate în acest sens prin adresa privacy.ro@also.com .

§ 9. Legea aplicabila. Solutionarea disputelor

Orice diferende cu privire la interpretarea, executarea sau valabilitatea acestor Termeni vor fi solutionate pe cale amiabila iar in cazul in care nu va fi posibil, acestea vor fi deferite spre judecare instantelor competente de la sediul ALSO. Legea aplicabila va fi legea romana.