Termeni de utilizare

1. General
Bun venit pe site-ul nostru web. Vă rugăm să citiți termenii de utilizare din acest document. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord să respectați acești termeni.

2. Precizia, exhaustivitatea și actualitatea informațiilor
ALSO Technology SRL (denumită în continuare "ALSO") se străduiește să se asigure că informațiile de pe site-ul său web sunt corecte, complete și actualizate, însă nu răspunde pentru informațiile inexacte, incomplete sau eronate publicate pe site-ul web ALSO.

3. Drepturi de autor
Toate drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală sub formă de texte, imagini sau alt conținut de pe acest site web sunt deținute de ALSO sau au fost publicate cu acordul proprietarului dreptului respectiv. Orice copiere, partajare sau reproducere sau altă utilizare a informațiilor, mărci, imagini, texte, logo-uri sau părți ale acestora în scopuri comerciale este strict interzisă. În cazul în care doriți să reproduceți oricare dintre informațiile de pe acest site web, trebuie să depuneți o cerere de aprobare, către ALSO, la adresa de email privacy.ro@also.com

4. Datele dvs.
ALSO se angajează să utilizeze în mod responsabil datele personale (vezi declarația de confidențialitate a datelor). Ca utilizator al site-ului web ALSO, sunteți în întregime responsabil pentru toate informațiile pe care ni le trimiteți, fiind responsabil totodată cu orice încălcare a drepturilor terților.

5. Furnizarea codurilor de acces
Administratorul contului principal din sistemul de vânzări Webshop disponibil pe site-ul web ALSO Romania este autorizat sa adauge, sa modifice sau sa șteargă anumite informații in legătură cu anumite contacte/ utilizatori al Dealerului și, totodată, sa le atribuie noilor contacte/ utilizatori drepturi de acces la diferitele secțiuni ale contului din sistemul de vânzări Webshop.

6. Confidențialitatea codurilor de acces
Dealerul își asuma răspunderea pentru eventualele consecințe rezultate in urma dezvăluirii unor terțe părți a CODURILOR DE ACCES atribuite de către Administratorul contului de utilizator/ ALSO Romania. Dealerul se obliga sa nu comunice CODURILE DE ACCES niciunei terțe părți și să nu procedeze la consemnarea/ notarea CODURILOR DE ACCES in cuprinsul unui document accesibil terțelor părți. In acest sens, Dealerul este răspunzător pentru prejudiciul direct sau indirect cauzat Distribuitorului/ ALSO Romania, care poate apărea ca rezultat al comunicării atât din culpa Dealerului, cat si fără culpa acestuia, a CODURILOR DE ACCES unor terțe părți, si este obligat sa repare acest prejudiciu, in condițiile legii. CODURILE DE ACCES reprezintă date confidențiale si totodată, modalitatea de identificare a Dealerului si/ sau a altor a persoanelor desemnate/ împuternicite de Dealer sa acceseze contul de utilizator in numele Dealerului in sistemul de vânzări Webshop al Distribuitorului/ALSO Romania. Astfel, Dealerul accepta în mod expres că utilizarea CODURILOR DE ACCES constituie/ reprezintă o dovadă clară a identității sale in sistemul de vânzări Webshop disponibil pe site-ul web ALSO Romania.

7. Utilizarea abuzivă
În mod regulat, Dealerul se obligă să informeze ALSO Romania, prin e-mail și scrisoare recomandată, imediat ce ii este adusă la cunoștință/ a luat cunoștință despre orice utilizare neadecvată si/ sau neautorizată a unui COD DE ACCES in contul Dealerului din sistemul de vânzări Webshop al Distribuitorului/ALSO Romania. Dealerul este de acord să despăgubească si să răspundă pentru orice pierderi izvorâte din încălcarea obligațiilor asumate de Dealer în legătură cu orice utilizare neadecvată si/ sau neautorizată a CODURILOR DE ACCES atribuite și furnizate acestuia de Administratorul contului de utilizator/ ALSO Romania.

8. Link-uri către alte site-uri web
În unele circumstanțe, utilizarea de link-uri pe site-urile ALSO vă duce în afara rețelei și sistemelor Grupului ALSO. Grupul ALSO nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, exactitatea sau funcționalitatea acestor site-uri web terțe. Linkurile sunt furnizate cu bună -credință, iar Grupul ALSO nu își asumă nicio responsabilitate pentru modificările aduse site-urilor terțe către care furnizăm link-uri. Furnizarea de link-uri către alte site-uri web nu reprezintă o recomandare din partea grupului ALSO. Vă recomandăm să verificați cu atenție informațiile legale și de protecție a datelor pentru alte site-uri web pe care le puteți vizita.

9. Garanție și exonerare
a)Acest site web este furnizat pe baza cunoștințelor actuale și a datelor disponibile. Este destinat exclusiv utilizării în Europa. Prin urmare, ALSO, nu oferă nicio garanție sau garanții, nici explicite, nici implicite, că materialul conținut pe acest site este complet, corect actualizat , că nu încalcă drepturile terților sau că acest site web poate să fie accesat fără întrerupere, defecte sau viruși. Informațiile furnizate nu constituie nicio garanție, asigurare sau răspundere din partea ALSO. Accesul și utilizarea acestui site web cu privire la informațiile furnizate sunt pe propriul dvs. risc.

b) Site-ul ALSO și informațiile de referință pe care le conține sunt informative si sunt destinate vânzărilor. Informațiile de pe acest site web nu reprezintă cotații obligatorii și nici nu conțin sfaturi/ recomandări sau instrucțiuni referitoare la utilizarea produselor și serviciilor.

c) ALSO și / sau alte persoane însărcinate de noi să lucreze la crearea, proiectarea sau furnizarea acestui site nu își asumă nicio răspundere sau responsabilitate pentru producerea de daune directe sau indirecte, costuri, pierderi sau creanțe de răspundere de orice tip, rezultate din acces, utilizare, incapacitatea de utilizare, modificări ale conținutului, erori sau utilizarea altor site-uri web.

10. Modificări
ALSO își păstrează dreptul de a efectua modificări ale acestor condiții de utilizare sau a conținutului site-ului web în orice moment, fără notificare prealabilă, în special în legătură cu produsele, specificațiile produsului, serviciile, prețurile și / sau disponibilitatea.

11. Legea aplicabilă. Solutionarea disputelor
Orice diferende cu privire la interpretarea, executarea sau valabilitatea acestor Termeni vor fi soluționate pe cale amiabilă iar în cazul în care nu va fi posibil, acestea vor fi deferite spre judecare instanțelor competente de la sediul ALSO. Legea aplicabilă va fi legea română.

Data: Mai 2021