Politica de confidențialitate

1. Informații generale

Pentru noi, protecția datelor cu caracter personal este o chestiune foarte importantă, motiv pentru care respectăm toate reglementările legale în acest sens. Următoarea declarație vă informează despre tipul de date cu caracter personal care sunt colectate pe acest site, scopul în care sunt folosite și măsura în care aceste date sunt puse la dispoziția unor terțe părți.

2. Partea responsabilă de prelucrarea datelor

Prezenta politică a datelor cu caracter personal se aplică prelucrării datelor de către ALSO Technology SRL, Str. Sevastopol nr.17C, sc.B, et.3, Ap.24, 010991, Bucuresti, Romania, Tel.: +40 372030999 (denumită în continuare: „ALSO” sau „noi”), care poate fi contactată la adresa de e-mail: privacy.ro@also.com

3. Responsabilul cu protecția datelor

Puteți transmite întrebările dvs. legate de protecția datelor care vă privesc personalului nostru de la Serviciul de relații cu clienții sau direct responsabilului nostru cu protecția datelor, la: privacy.ro@also.com sau, poștal, la adresa: ALSO Technology SRL, responsabilul cu protecția datelor Str. Sevastopol nr.17C, sc.B, et.3, Ap.24, 010991, Bucuresti, Romania.

4. Prelucrarea datelor cu ocazia vizitării site-ului nostru web

Când vizitați site-ul nostru web, informațiile ne sunt trimise imediat de către navigatorul (browser-ul) web pe care îl folosiți pentru a da acces la structura site-ului nostru de internet. Informațiile furnizate includ adresa IP a dispozitivului cu capabilitate de Internet solicitant, data și ora solicitării și informații despre browser. Aceste informații sunt stocate temporar într-un așa-numit fișier jurnal (de jurnalizare) și sunt șterse automat cel mult 9 săptămâni mai târziu. Datele colectate nu permit tragerea niciunei concluzii directe cu privire la identitatea dvs.

Baza legală pentru prelucrarea adresei IP este art. 6 alineatul 1 S.1 lit. f) din Regulamentul general privind protecția datelor („GDPR”) Scopul prelucrării datelor este de a asigura stabilirea conexiunilor, în bune condiții, și securitatea sistemului. Interesul nostru legitim are în vedere securitatea datelor dvs., recunoașterea și apărarea împotriva tentativelor de atacuri informatice, evaluările statistice și optimizarea și furnizarea serviciilor noastre online.

În plus, folosim module cookie și servicii de analiză atunci când vizitați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați punctele 7 și 8.

5. Înregistrarea noilor clienți și relația de afaceri cu aceștia

Când înregistrăm un client nou, prelucrăm datele dvs. transmise în conformitate cu art. 6 alineatul 1 lit. b) sau lit. f) din GDPR în scopul luării măsurilor precontractuale. În cursul procesului de înregistrare, obținem un raport de credit despre dvs. de la Keysfin SRL. Prelucrăm informațiile despre bonitatea dvs. în conformitate cu art. 6 alineatul 1 lit. f) din GDPR pe baza unui interes justificat în cadrul unei relații de afaceri stabile.

În cadrul relației de afaceri, prelucrăm datele dvs. pe baza art. 6 alineatul 1 lit. a) din GDPR, dacă ne-ați dat permisiunea să folosim datele dvs., de ex. pentru anumite campanii de marketing sau stimulente.

În plus, prelucrăm datele dvs. în conformitate cu art. 6 alineatul 1 lit. b) din GDPR pentru unele măsuri precontractuale, cum ar fi ofertele sau implementarea contractelor de achiziții sau de leasing.

6. Evenimente

Dacă vă înregistrați pentru sau participați la evenimente, acordarea de stimulente, conferințe sau alte evenimente ALSO similare, datele dvs. personale vor fi colectate în scopul planificării, implementării și facturării acestor oferte.

Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. în acest caz este art. 6 lit. b) din GDPR, ceea ce înseamnă că prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru implementarea măsurilor precontractuale luate la solicitarea persoanei vizate.

Categoriile de destinatari ai datelor dvs. personale sunt ALSO Technology SRL și dacă este necesar, angajați ai agențiilor de rezervări, hotelurilor și agențiilor de turism.

7. Utilizarea modulelor cookie

Module cookie: Utilizăm module cookie pentru anumite oferte. Acestea sunt fișiere text mici care sunt stocate pe calculatorul dvs. Acest lucru ne permite să vă recunoaștem dacă vizitați site-urile web de pe același calculator în mod repetat.

Cookie-urile de sesiune sunt module cookie care sunt stocate pe calculatorul dvs. doar pe durata unei sesiuni de internet și sunt necesare pentru tranzacții. Aceste cookie-uri de sesiune sunt utilizate exclusiv pentru controlul conexiunii și navigare și vă permit să navigați pe site-ul nostru într-un mod ușor de utilizat (de ex. pentru prelucrarea unei achiziții când sunteți conectat/ă la sistemele noastre de magazine ). Cookie-urile de sesiune sunt șterse și când puneți capăt sesiunii de browser.

Pentru anumite oferte, utilizăm cookie-uri persistente (de urmărire), care permit recunoașterea vizitatorilor și sunt stocate pe calculatorul dvs. pentru sesiunile viitoare. Aceste cookie-uri sunt valabile timp de 6-24 de luni (de ex. un cookie persistent este necesar pentru a împiedica înregistrarea comportamentului dvs. de navigare de către instrumentele de trasabilitate folosite).

Aveți la dispoziție opțiunea de a vă seta browser-ul așa încât modulele cookie să fie șterse la sfârșitul sesiunii dvs. de internet. Totuși, vă rugăm să rețineți că, în acest caz, nu veți putea folosi toate funcțiile serviciului nostru online.

Puteți gestiona utilizarea modulelor cookie și prin Instrumentul nostru de gestionare a consimțămintelor (Consent Management Tool) (vezi secțiunea 8) în orice moment. Puteți să modificați oricând decizia indicată acolo și să acordați sau revocați ulterior consimțământul dvs. În acest scop, puteți trece în revistă opțiunile de setare aici.

8. Platforma de gestionare a consimțământului Usercentrics

Utilizăm Platforma de gestionare a consimțământului Usercentrics (Usercentrics) a societății Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, Germania. Usercentrics colectează datele din fișierele jurnal și datele despre consimțământ utilizând JavaScript. JavaScript ne permite să informăm utilizatorul despre consimțământul său privind anumite module cookie și alte tehnologii de pe site-ul nostru și să obținem, să gestionăm și să documentăm aceste consimțăminte.

Baza legală pentru prelucrarea datelor este art. 6 alineatul 1 lit. c) din GDPR. Scopul urmărit este de a cunoaște preferințele utilizatorilor și de a acționa în consecință.

Datele sunt șterse imediat ce nu mai sunt necesare pentru jurnalizarea noastră. Durata de viață a modulului cookie este de 60 de zile. Datele privind consimțământul trebuie să fie stocate timp de 6 ani în conformitate cu § 257 HGB. Certificatul de revocare a unui consimțământ acordat anterior se păstrează timp de trei ani. Pe de o parte, stocarea se face pe baza răspunderii ce ne revine în conformitate cu art. 5, alineatul 2 din GDPR. Aceasta ne obligă să ne conformăm prelucrării datelor cu caracter personal așa cum prevede Regulamentul general privind protecția datelor. Pe de altă parte, perioada de retenție în interiorul termenului de prescripție legal în conformitate cu § 195 BGB este de trei ani.

Puteți împiedica definitiv rularea programului JavaScript în orice moment, alegând setările adecvate în browser-ul dvs., lucru care ar împiedica și platforma Usercentrics să ruleze programul JavaScript.

9. Managerul de etichete Google

Acest site web utilizează Managerul de etichete Google (Google Tag Manager). Acest serviciu permite gestionarea etichetelor (tag-uri) de pe site printr-o interfață. Acest Manager de etichete Google nu are altă funcție decât de a implementa etichetele/tag-urile. Aceasta înseamnă că nu sunt utilizate module cookie și nu sunt colectate date cu caracter personal. Managerul de etichete Google declanșează alte etichete, care pot colecta date. Totuși, Managerul de etichete Google nu accesează aceste date. Dacă s-a efectuat o dezactivare la nivelul domeniului sau al modulelor cookie, va rămâne în vigoare pentru toate etichetele de urmărire dacă acestea sunt implementate cu Managerul de etichete Google.

10. Buletinul informativ

Pe site-ul web ALSO, utilizatorii au posibilitatea să se aboneze la buletinul informativ al societății noastre. Conform art. 6, al. 1 lit. a) din GDPR, prelucrăm datele dvs. pe baza unui consimțământ acordat.

ALSO utilizează tehnologia ELAINE de la Artegic AG pentru expedierea buletinului informativ. ALSO își informează clienții și partenerii de afaceri la intervale regulate prin intermediul unui buletin informativ despre detaliile (dacă se poate, individualizate) referitoare la produsele, promoțiile, concursurile și știrile despre societatea ALSO. De asemenea, ocazional utilizăm serviciul pentru a face sondaje destinate creșterii nivelului de satisfacție al clienților. Buletinul informativ al societății noastre poate fi primit de persoana în cauză numai dacă: (1) persoana în cauză are o adresă de e-mail valabilă și (2) persoana în cauză se înregistrează pentru a primi buletinul informativ. Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa de e-mail înregistrată pentru prima dată de o persoană în cauză pentru trimiterea buletinului informativ utilizându-se procedura de opțiune de înscriere dublă. Acest e-mail de confirmare servește pentru a verifica dacă deținătorul adresei e-mail a autorizat primirea buletinului informativ în calitate de persoană vizată.

Când efectuăm înregistrarea pentru buletinul informativ, salvăm și adresa IP alocată de furnizorul de servicii de internet (ISP) al sistemului informatic utilizat de persoana în cauză în momentul înregistrării, precum și data și ora înregistrării. Colectarea acestor date este necesară pentru a putea detecta (eventuale) utilizări abuzive ale adresei e-mail a persoanei vizate (de date) la o dată ulterioară și, deci, ea servește asigurării protecției legale pentru persoana responsabilă de prelucrare.

Datele cu caracter personal colectate în timpul înregistrării pentru primirea buletinului informativ sunt utilizate exclusiv pentru trimiterea buletinului nostru informativ. În plus, abonații la buletinul informativ ar putea fi informați prin e-mail, dacă acest lucru este necesar pentru funcționarea serviciului de buletin informativ sau pentru înregistrare, de exemplu, dacă există schimbări legate de oferta privind buletinul informativ sau dacă se schimbă condițiile tehnice. Datele cu caracter personal colectate în cadrul serviciului de buletin informativ nu vor fi transmise unor terțe părți. Abonamentul la buletinul nostru informativ poate fi anulat de persoana în cauză în orice moment. Consimțământul pentru stocarea datelor personale, pe care persoana în cauză ni l-a acordat pentru expedierea buletinului informativ, poate fi revocat în orice moment. În scopul revocării acestui consimțământ, există un link corespunzător către formularul de dezabonare inclus în fiecare buletin informativ. În plus, puteți să vă dezabonați de la buletinul informativ în orice moment direct pe site-ul web al operatorului de date sau să informați operatorul de date într-un alt mod.

Urmărirea buletinului informativ

Buletinul informativ conține așa-numiții pixeli de urmărire. Un pixel de urmărire este un element grafic miniatural încorporat în aceste e-mailuri trimise în format HTML pentru a permite înregistrarea fișierelor jurnal și analiza fișierelor jurnal. Acest lucru permite evaluarea statistică a succesului sau eșecului campaniilor de marketing online. Prin intermediul pixelului de numărare încorporat, persoana responsabilă poate vedea dacă și când a fost deschis e-mailul de către o persoană în cauză. Link-uri adaptate pot fi folosite și pentru a înregistra care dintre link-urile din e-mail au fost deschise de persoana în cauză.

Aceste date personale colectate prin pixelii de urmărire și link-urile conținute în buletinul informativ sunt stocate și evaluate de operatorul de date pentru a optimiza trimiterea buletinului informativ și pentru a adapta conținutul viitoarelor buletine informative așa încât să răspundă cât mai bine intereselor persoanei vizate. Aceste date personale nu sunt transmise mai departe unor terțe părți. Persoanele vizate de date au dreptul să revoce declarația de consimțământ acordat în acest sens în orice moment. Această revocare este echivalentă cu dezabonarea de la primirea buletinului informativ.

Tehnologia ELAINE va fi utilizată pe baza intereselor noastre legitime în conformitate cu art. 6 alineatul 1 litera f) din GDPR și a unui acord de prelucrare a contractelor conform art. 28 alineatul 3 sent. 1 din GDPR.

Tehnologia ELAINE poate utiliza datele destinatarilor sub formă pseudonimizată, adică fără alocarea unui utilizator, pentru optimizarea sau îmbunătățirea propriilor servicii, de ex. pentru optimizarea tehnică a expedierii și prezentării buletinului informativ sau în scopuri statistice. Totuși, tehnologia ELAINE nu utilizează datele destinatarilor buletinului nostru informativ pentru a le scrie acestora sau pentru a transmite datele către terțe părți.

Buletinele informative sunt trimise prin intermediul furnizorului de servicii de poștă (electronică) „MailChimp”, o platformă de trimitere de buletine informative prin e-mail a furnizorului Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, SUA. Politica de confidențialitate a furnizorului de servicii de comandă prin poștă poate fi vizualizată aici: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Mailchimp funcționează pe baza intereselor noastre legitime în conformitate cu art. 6 alineatul 1 lit. f) din GDPR și a unui contract de prelucrare a comenzilor conform art. 28 alineatul 3 sent. 1 din GDPR.

Mailchimp poate utiliza datele destinatarilor sub formă pseudonimizată, adică fără alocarea unui utilizator, pentru optimizarea sau îmbunătățirea propriilor servicii, de ex. pentru optimizarea tehnică a expedierii și prezentării buletinului informativ sau în scopuri statistice. Totuși, Mailchimp nu utilizează datele destinatarilor buletinului nostru informativ pentru a le scrie acestora sau pentru a transmite datele către terțe părți.

11. Fonturi web Google

Fonturile web ale furnizorului Google (Google Webfonts) sunt utilizate pentru a îmbunătăți prezentarea vizuală a diverselor informații de pe acest site web. Fonturile web sunt transferate în memoria cache a browser-ului atunci când pagina este solicitată, pentru a le utiliza în vederea afișării Dacă browser-ul nu acceptă fonturile web Google sau împiedică accesul, textul este afișat în format standard. Când pagina este solicitată, nu sunt instalate module cookie pentru vizitatorul site-ului web. Datele transmise în legătură cu vizualizarea paginii sunt trimise domeniilor cu resurse specifice, cum ar fi fonts.googleapis.com sau fonts.gstatic.com. Acestea nu sunt asociate cu datele care pot fi colectate sau utilizate în legătură cu utilizarea în paralel a serviciilor Google autentificate, cum ar fi Gmail. Puteți să vă setați browser-ul așa încât fonturile să nu fie descărcate de pe serverele Google. Informațiile cu privire la condițiile de protecție a datelor pentru Fonturile web Google (Google Webfonts) sunt disponibile la: https://developers.google.com/fonts/faq#Privacy.

Informațiile generale cu privire la protecția datelor sunt disponibile la Centrul de confidențialitate Google, la: http://www.google.com/intl/de-DE/privacy/ .

12. Youtube

Utilizăm YouTube, un serviciu furnizat de Google, pentru a include videoclipuri./filme vdieo

Aceste videoclipuri sunt stocate pe www.youtube.com și pot fi vizionate direct pe site-ul nostru. YouTube utilizează module cookie pentru colectarea datelor și evaluarea datelor statistice. YouTube utilizează module cookie pentru colectarea datelor statistice fiabile despre materialele video și pentru prevenirea fraudelor și îmbunătățirea experienței utilizatorilor, printre altele. Informațiile generate de modulul cookie despre utilizarea acestui site web de către dvs. (inclusiv adresa dvs. IP) vor fi transmise către și stocate pe serverele YouTube, inclusiv în Statele Unite. Adresa dvs. Ip nu poate fi alocată decât dacă v-ați conectat (și autentificat) la YouTube sau la un alt serviciu furnizat de Google înainte de a vizita site-ul sau dacă sunteți conectat permanent. Dacă nu doriți să faceți acest lucru, trebuie să vă deconectați de la contul dvs. YouTube și de la celelalte conturi Google pe care le dețineți.

Modulele cookie ale serviciului YouTube ne furnizează date statistice despre regăsirea materialelor video individuale încorporate în site-ul web, fără a face vreo referire la utilizatorul individual. Materialele video încorporate ale serviciului YouTube sunt utilizate în măsura permisă de YouTube, pe care trebuie să o accepte toți utilizatorii. Dacă observați vreo încălcare a drepturilor de autor, vă rugăm să raportați acest fapt direct serviciului YouTube. Utilizăm materiale video încorporate ale serviciului YouTube într-un mod care asigură o protecție sporită a confidențialității. Aceasta înseamnă că YouTube nu stochează module cookie pentru un utilizator care vizualizează un site web cu un video player YouTube încorporat, dar care nu face clic pe materialul video pentru a începe redarea acestuia. Când se face clic pe video player-ul YouTube, YouTube poate stoca module cookie pe calculatorul utilizatorului. Dorim să subliniem că noi, în calitate de furnizor al paginilor, nu cunoaștem conținutul datelor transmise sau modul de utilizare a acestor date de către YouTube. Pentru a afla mai multe informații despre Politica de confidențialitate oficială a serviciului YouTube, vă rugăm să vizitați: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ și

https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=de

13. Durata stocării datelor cu caracter personal

Stocăm datele cu caracter personal pe durata perioadei de retenție legală respectivă sau atâta timp cât mai există scopul colectării lor. După expirarea perioadei de retenție, datele sunt de obicei șterse, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru inițierea unui contract sau pentru punerea în aplicare a unui contract. Dacă datele utilizatorului nu sunt șterse deoarece sunt necesare în alte scopuri permise de lege, prelucrarea lor este restrânsă cât mai mult posibil. În consecință, datele vor fi blocate în situațiile în care este posibil și nu vor fi prelucrate în alte scopuri. Acest principiu se aplică, de exemplu, datelor utilizatorilor care trebuie să fie reținute din motive comerciale sau de legislație fiscală.

14. Formulare de contact și contactare

Vă oferim ocazia de a ne contacta prin formularele de contact, telefon, e-mail și rețele de socializare. Datele transmise în acest mod sunt prelucrate în scopul prelucrării solicitării de contact de către persoana responsabilă în temeiul art. 6 alineatul 1 lit. b) pentru contracte și măsurile precontractuale cum ar fi ofertele și în temeiul art. 6 alineatul 1 lit. f) pentru alte solicitări. Datele dvs. pot fi stocate și prelucrate în sistemul nostru CRM ( de gestiune a relației cu clienții).

15. Decizii automate

Utilizăm deciziile automate când punem în relație expedierile și datele cu caracter personal cu listele de control al exporturilor și de sancțiuni ale Uniunii Europene și ale altor țări din care se pot face exporturi. În funcție de rezultatul acestei analize, este posibil să ni se ceară să implementăm măsuri adecvate în temeiul reglementărilor de control al exporturilor impuse de Uniunea Europeană și de alte țări din care se pot face exporturi. Baza legală pentru prelucrarea datelor este art. 6 alineatul 1 lit. c) din GDPR. Comparația asigură conformitatea cu legea aplicabilă cu privire la exporturi.

16. Informații cu privire la securitate

Prin luarea tuturor măsurilor tehnice și organizaționale, facem toate eforturile pentru a prelucra datele dvs. cu caracter personal în așa fel încât reglementărilor legilor despre protecția datelor să fie respectate, iar aceste date să fie protejate.

17. Modificarea Politicii de confidențialitate

ALSO își rezervă dreptul de a modifica prezenta Politică de confidențialitate în orice moment, în conformitate cu reglementările privind protecția datelor aplicabile și cu alte prevederi legale.

18. Unde vor fi prelucrate datele mele?

Datele dvs. vor fi prelucrate în interiorul UE și al SEE (Spațiului Economic European). În măsura permisă de lege, prelucrarea datelor are loc și în țări din afara Europei.

19. Transferul datelor către terțe părți

Transmitem datele către terțe părți dacă acest lucru este necesar pentru punerea în aplicare a contractului și / sau dacă declarăm în mod expres acest lucru în prezenta declarație privind protecția datelor și / sau dacă suntem obligați prin lege și / sau dacă avem dreptul să o facem în cazuri individuale.

Pe baza intereselor legitime conform art. 6 alineatul 1 lit. f) din GDPR și a considerentului 48 din GDPR, putem transmite datele dvs. unor societăți afiliate Grupului ALSO.

20. Drepturile persoanelor vizate

În conformitate cu art. 15 din GDPR, aveți dreptul de a fi informat despre prelucrarea datelor dvs. personale.

În plus, aveți libertatea de a vă exercita drepturile de rectificare, ștergere sau, dacă ștergerea nu este posibilă, restricționare a prelucrării și transferabilității datelor în conformitate cu articolele 16-18, 20 din DGPR. Dacă doriți să vă exercitați acest drept, vă rugăm să îl contactați pe Responsabilul nostru cu protecția datelor.

Dacă sunteți de părere că datele dvs. personale nu sunt prelucrate în conformitate cu legile privind protecția datelor, vă rugăm să îl contactați pe Responsabilul nostru cu protecția datelor.

În plus, aveți dreptul de a formula o plângere la autoritatea de supraveghere responsabilă în orice moment.

Autoritatea de supraveghere competentă a ALSO Romania:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania
Telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro; dpo@dataprotection.ro

Aveți, de asemenea, dreptul să depuneți o obiecție împotriva prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, în conformitate cu art. 13 alineatul 2 litera b) din GDPR.

Datele cu caracter personal pe care ni le transmiteți în cursul exercitării drepturilor persoanei vizate vor fi stocate de noi în conformitate cu art. 6 alineatul 1 lit. f) din GDPR pe baza intereselor legitime. Interesele legitime constau în natura verificabilă a cererii dvs.

Conform condițiilor prevăzute de articolul 21 (1) din GDPR, se pot formula obiecții împotriva prelucrării datelor din motive ce rezultă din situația specifică a persoanei vizate.

Dreptul general de obiecție de mai sus se aplică tuturor scopurilor prelucrărilor descrise în prezenta Politică de confidențialitate, prelucrări ce se întemeiază pe art. 6 alineatul 1 sent. 1 lit. f) din GDPR. Suntem obligați să punem în aplicare o asemenea obiecție generală numai dacă ne prezentați motive de o importanță covârșitoare (de ex. un posibil pericol la adresa vieții sau sănătății).

***