1. Zpět

Seznam autorizovaných partnerů HP

Přehled plus otázky a odpovědi

Společnost HP udržuje síť selektivní distribuce za účelem distribuce a dalšího prodeje výrobků a služeb HP v Evropském hospodářském prostoru, Spojeném království a Švýcarsku (dále jen „území“). V důsledku toho musí všichni autorizovaní partneři HP splňovat určité technické nebo profesní standardy (dále jen „kritéria selektivní distribuce“), které zaručí správný prodej výrobků a služeb HP, a umožní tak poskytování optimálních služeb zákazníkům (dále jen „autorizovaní partneři HP“). V rámci sítě selektivní distribuce mají partneři oprávnění k nákupu od jiných autorizovaných partnerů a prodeji těmto partnerům a rovněž k prodeji koncovým zákazníkům.

Společnost HP sestaví seznam autorizovaných partnerů HP, který bude obsahovat všechny autorizované partnery HP v oblasti základních tiskových řešení pro domácnost (HPS) a kancelář (OPS) značky HP a inkoustových a tonerových kazet a výrobků tiskového hardwaru DesignJet Volume (dále jen „transakční výrobky pro tisk“) na sjednaném území, včetně vyhledávacího nástroje. Od 1. listopadu 2022 musí autorizovaní partneři HP nakupovat transakční výrobky pro tisk pouze od jiných autorizovaných partnerů HP uvedených na seznamu nebo je prodávat těmto partnerům na sjednaném území.

Seznam autorizovaných partnerů HP zahrnuje všechny partnery HP, kteří souhlasí se splněním kritérií selektivní distribuce společnosti HP, a to ve své partnerské smlouvě HP, smlouvě s maloobchodním partnerem HP nebo přijetím podmínek programu pro obchodní partnery HP nebo podmínek seznamu autorizovaných partnerů HP. Partneři uvedení na seznamu autorizovaných partnerů mají oprávnění nakupovat a prodávat transakční výrobky HP pro tisk.

Proč tuto změnu společnost HP zavádí?

Zavedení seznamu autorizovaných partnerů HP napomůže k udržení integrity sítě selektivní distribuce, která je zásadní pro zajištění dobrých nákupních podmínek pro zákazníky a ochranu značky HP, a usnadní její fungování. Autorizovaným partnerům HP usnadní plnění smluvních závazků vůči společnosti HP tím, že jim nabídne řešení, které jim dovolí efektivně ověřovat, od koho mohou transakční výrobky pro tisk nakupovat a komu je mohou prodávat. Připomínáme, že podle partnerské smlouvy HP, podmínek programu HP a kritérií selektivní distribuce společnosti HP máte jako autorizovaný partner HP povinnost: a. nakupovat pouze od společnosti HP nebo jiných autorizovaných partnerů HP na sjednaném území; b. prodávat pouze jiným autorizovaným partnerům HP nebo koncovým zákazníkům na tomto území a c. stanovit dodržování kritérií SDC jako podmínku prodeje všem autorizovaným partnerům HP, kteří budou dále prodávat výrobky nebo služby společnosti HP.

Jak se bude seznam autorizovaných partnerů HP vytvářet?

Smluvní partneři HP Partneři v oblasti distribuce, Amplify a obchodní partneři (celkem cca 60 tisíc partnerů), kteří přijali kritéria selektivní distribuce společnosti HP ve své partnerské smlouvě nebo v podmínkách programu, budou na seznam autorizovaných partnerů HP k transakčním výrobkům pro tisk přidáni automaticky (i nadále je nutné dodržovat podmínky), čímž se minimalizuje dopad na podnikání a partnery. Nesmluvní partneři HP Společnost HP vyzývá k registraci všechny prodejce. Účelem není snížit počet prodejců, ale seznámit je s kritérii selektivní distribuce společnosti HP a zajistit jejich dodržování. Dne 1. září 2022 bude na dobu neurčitou otevřen registrační nástroj pro všechny partnery, kteří nejsou smluvními partnery HP, aby se zaregistrovali poskytnutím minimálních kontaktních a identifikačních údajů a přijetím podmínek seznamu autorizovaných partnerů HP, které zahrnují kritéria selektivní distribuce společnosti HP.

Jak mám jako autorizovaný partner HP postupovat?

Od 1. listopadu 2022 jste povinni zavést mechanismus a proces kontroly seznamu autorizovaných partnerů HP a aktivně zajistit, abyste nakupovali transakční výrobky pro tisk pouze od autorizovaných partnerů HP uvedených na seznamu nebo je prodávali těmto partnerům; pro upřesnění, transakční výrobky pro tisk nelze nakupovat od distributorů, maloobchodníků, prodejců nebo jiných prodejců, kteří nejsou uvedeni na seznamu autorizovaných partnerů HP, ani je těmto distributorům, maloobchodníkům, prodejcům nebo jiným prodejcům prodávat. Prodej neautorizovaným prodejcům by byl porušením kritérií selektivní distribuce společnosti HP a vaší smlouvy se společností HP.

Kde najdu seznam autorizovaných partnerů HP?

Předběžný seznam autorizovaných partnerů HP a vyhledávací nástroj naleznete zde . Upozorňujeme, že v této fázi se jedná pouze o předběžný seznam, který slouží k informačním účelům, a společnost HP nenese odpovědnost za technické nebo redakční chyby či opomenutí v něm obsažené. Konečný seznam zveřejníme 1. listopadu 2022 a bude čas od času průběžně aktualizován. Chcete-li si ověřit, zda máte k dispozici nejaktuálnější autorizovaný seznam HP, navštivte výše uvedený odkaz.

REGISTRACE ZDE

návod na registraci ke stažení ZDE

SMLOUVA v češtině - PODMÍNKY SEZNAMU AUTORIZOVANÝCH PARTNERŮ HP