1. Zpět

Prohlášení o ochraně osobních dat ALSO Czech Republic s.r.o.

Ochrana osobních údajů: Shrnutí

Následující informace o ochraně osobních údajů slouží k tomu, aby vám poskytly přehled o tom, jak jsou vaše údaje shromažďovány a zpracovávány při návštěvě našich webových stránek.

Níže najdete podrobné informace o ochraně osobních údajů.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Technické údaje: Shromažďujeme IP adresu, ze které se dostanete na náš web; verzi prohlížeče, kterou k tomu používáte; datum a čas přístupu; web, ze kterého jste navštívili náš web (Referrer).

Používáme cookies, malé textové soubory, například pro naše internetové obchody nebo pro přihlášení do chráněných oblastí naší webové stránky. Soubory cookies jsou dočasně uloženy ve vašem počítači.

Uživatelské profily zaznamenáváme pod pseudonymy pomocí sledovacích služeb a souborů cookies, tzv. souborů cookies třetích stran. Tento typ uživatelského profilu obsahuje informace o návštěvnících webových stránek. Tyto informace nám neumožní zjistit, kdo jste. Můžete kdykoli vznést námitku proti tomu, aby byl váš uživatelsky profil vytvořen.

Nastavení prohlížeče můžete upravit tak, aby soubory cookies neukládal, nebo aby byly smazány na konci vaší internetové relace.

Jak shromažďujeme Vaše osobní údaje?

Data vytvořená návštěvou našich webových stránek se shromažďují automaticky. Další údaje jsou shromažďovány z Vašich jednotlivých vstupů na naše webové stránky a ze souborů cookies.

Na co používáme Vaše data?

Připravit, doladit a spravovat webové stránky.

K vytvoření anonymních uživatelských profilů, za předpokladu, že proti tomu nebudete mít námitky.

Kromě toho používáme vaše údaje k identifikaci zneužití a k odstranění závady a v případě potřeby k předávání informací státním úřadům.

ALSO Czech Republic s.r.o.někdy také vyzývá jiné společnosti, aby zpracovávaly údaje o objednávkách. ALSO Czech Republic s.r.o.si ponechává odpovědnost za zpracování dat.

Vaše práva:

• právo na přístup k osobním údajům,

• právo na opravu, resp. doplnění,

• právo na výmaz,

• právo na omezení zpracování,

• právo na přenositelnost údajů,

• právo vznést námitku,

• právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

V případě jakýchkoli pochybností týkající se ochrany osobních údajů se můžete obrátit na naše pracovníky v oddělení péče o zákazníky nebo kontaktovat našeho pracovníka pro ochranu údajů přímo na privacy.cz@also.com .

Tyto informace jsou navrženy tak, aby vám poskytly přehled o ochraně osobních dat v ALSO. Níže najdete podrobné informace o ochraně údajů.

Podrobné informace o ochraně údajů

Všeobecné informace:

Jako strana odpovědná za zpracování Vašich údajů společnost ALSO Czech Republic s.r.o. se sídlem v Praze (17000), Plynární 1617/10provedla velké množství technických a organizačních opatření s cílem zajistit, aby vaše osobní údaje zpracovávané prostřednictvím těchto webových stránek byly zabezpečeny, tak jak jen to bude možné. Internetové přenosy dat však mohou v zásadě způsobit bezpečnostní mezery, takže nelze zaručit celkovou bezpečnost. Z tohoto důvodu má každá dotčená osoba možnost předávat nám osobní údaje také jinými prostředky, například telefonicky.

Která data zaznamenáváme a jak je používáme?

Zaznamenáváme IP adresu, ze které jste se dostali na náš web, použitá verze prohlížeče, datum a čas přístupu, web, ze kterého jste se dostali na náš web (Referrer).

Data zaznamenaná touto metodou budou použita pro účely zabezpečení dat a pro ochranu před útoky hackerů na naši webovou infrastrukturu a pro statistickou analýzu.

Tato data nebudou použita k vytvoření individuálních uživatelských profilů a nebudou předávána třetím stranám. Další údaje budou zaznamenány při přihlášení do ALSO internetového e-shopu (A-shop): zejména vaše jméno, kontaktní údaje, platební údaje, adresa a podrobnosti objednávky.

Cookies: Cookies používáme pro konkrétní nabídky. Cookies jsou malé datové soubory uložené v počítači. To nám umožňuje zjistit, zda jste již dříve navštívili náš web ze stejného počítače.

Soubory cookies relace jsou soubory cookies, které jsou uloženy ve vašem počítači pouze po dobu internetové relace a které jsou potřebné pro transakce. Tyto soubory cookies relací slouží pouze ke kontrole připojení a navigace a k tomu, aby surfování na našich webových stránkách bylo pro Vás uživatelsky přívětivé (např. Pro zpracování nákupu, když jste přihlášeni v našich prodejních systémech). Soubory cookies relace budou po ukončení relace prohlížeče znovu odstraněny.

U některých nabídek používáme trvalé cookies, které slouží k identifikaci návštěvníků, kteří již dříve navštívili web, a jsou uloženy ve vašem počítači pro budoucí relace. Tyto soubory cookies budou platné po dobu 6 až 24 měsíců (např. Je-li vyžadován trvalý soubor cookie, tak vaše surfovací vzory nebyly zaznamenány nástroji pro sledování).

Máte možnost upravit nastavení prohlížeče tak, aby tyto cookies nebyly vůbec uloženy nebo aby byly cookies smazány na konci vaší internetové relace. Vezměte však na vědomí, že v tomto případě je možné, že nebudete moci používat všechny funkce na našem webu.

Žádné další osobní údaje nebudou zaznamenány, pokud jste tyto informace nezveřejnili dobrovolně.

Kde budou moje data zpracována?

Vaše data budou zpracována v rámci EU. Zpracování údajů bude probíhat i mimo Evropu v zákonných mezích.

Bezpečnost dat

V zájmu ochrany Vašich údajů jsme zavedli rozsáhlé technické a organizační opatření, které vyžaduje všeobecné Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Přeposílání dat

Požadované údaje předáme státním orgánům, které o to požádají při plnění našich zákonných povinností. Kromě těchto údajů nebudeme předávat žádné osobní údaje tohoto typu, pokud k tomu nedáte souhlas.

Analýza vzorců využití uživatelů

Webtrekk:

ALSO také na vašich webových stránkách užívá Webtrekk. Jedná se o službu webové analýzy poskytovanou společností Webtrekk GmbH. Některá data zaznamenaná při návštěvě našeho webu budou zpracována pro statistickou analýzu. Tato statistická analýza nám pomáhá optimalizovat náš produkt podle potřeby. Webtrekk GmbH je držitelem certifikátu pro ochranu dat v oblasti webového ovládání. Vaše IP adresa bude převedena při každém dotazu na server. Vaše IP adresa bude uložena pouze v anonymním formátu. V zásadě nebude možné zjistit, kdo jste. Vaše data jsou shromažďována nastavením pixelu, který je součástí vašeho webu. Webtrekk používá tzv. relační cookies, stejně jako last-click cookies, které jsou smazány, když ukončíte relaci prohlížeče. Webtrekk kromě toho nastavuje tzv. ever-cookies, které netrvají déle než 6 měsíců a jsou vymazány nejpozději po určitém počtu použití. Webtrekk nespojuje tato uživatelská data společně s dalšími daty od anonymizované osoby. Tato data jsou vymazána, jakmile již není třeba provádět analýzu využití nebo pokud uživatel požaduje odstranění.

Můžete vznést námitku, že jsou Vaše návštěvní data uložena v anonymizovaném formátu, takže již nebudete přihlášeni. Jelikož zde bude nastaven trvalý soubor cookie, který znemožní kontrolu nad webem. Tato námitka bude platit, dokud tento soubor cookie neodstraníte.

Google Analytics:

Tento web používá službu Google Analytics, webovou analytickou službu od společnosti Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Google využije tyto informace podle pokynů operátora této webové stránky k analýze toho, jak tyto webové stránky používáte, a poskytuje služby spojené s používáním webové stránky a používáním internetu pro provozovatele webové stránky. Upozorňujeme na skutečnost, že služba Google Analytics byla na tomto webu rozšířena o kód „anonymizeIp“, aby bylo zajištěno, že adresy IP budou zaznamenány v anonymním formátu (tzv. maskování IP). Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných signatářských státech dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrátí vaši IP adresu předem. Pouze ve výjimečných případech bude úplná adresa IP zaslána společností Google na server v USA a bude zde zkrácena. IP adresy předané vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebudou sloučeny společně s dalšími údaji Google.

Právním základem, na kterém je založeno používání služby Google Analytics, článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Schůzky a kampaně budou ukončeny po uplynutí určitého časového období. Obvykle budou schůzky ukončeny po 30 minutách bez aktivity a kampaně po šesti měsících. Lhůta stanovená pro kampaně může být nejvýše dva roky. Podrobnější informace o podmínkách používání a ochraně údajů naleznete zde na adrese https://www.google.com/analytics/terms/de.html nebo na adrese https://www.google.de/intl/de/opatření/ . Google Analytics používá tzv. soubory cookies, což jsou textové soubory uložené ve vašem počítači a umožňují provádět analýzu používání vašeho webu. Informace generované souborem cookie o vašem způsobu používání tohoto webu budou společností Google zpravidla zasílány na server v USA a ukládány tam. Ukládání cookies můžete zabránit nastavením příslušného softwaru prohlížeče; Upozorňujeme však, že v tomto případě je možné, že nebudete moci plně využívat všech funkcí na této webové stránce. Kromě toho můžete zabránit tomu, aby byla data generovaná souborem cookie týkající se způsobu, jakým používáte web (včetně vaší adresy IP), zasílána společnosti Google, a také zabránit tomu, aby tato data používala společnost Google stažením a instalací pluginu prohlížeče

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Webové fonty společnosti Google:

Webové fonty společnosti Google slouží k vizuálnímu zlepšení prezentace různých informací na tomto webu. Webové fonty jsou při otevření stránky přeneseny do mezipaměti prohlížeče, takže je lze použít pro zobrazení. Pokud prohlížeč nepodporuje webové fonty Google nebo neumožňuje k nim přístup, bude text zobrazen ve výchozím písmu. Při vyvolání stránky nejsou pro návštěvníky webu nastaveny žádné soubory cookies. Data přenášená v souvislosti se zobrazením stránky se odesílají do domén specifických pro zdroje, jako jsou fonts.googleapis.com nebo fonts.gstatic.com. Nebudou spojována s daty, které mohou být shromažďovány a použity v souvislosti s paralelním použitím ověřených služeb Google, jako je Gmail. Můžete nastavit prohlížeč tak, aby fonty nebyly načítány servery Google. Informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google Webfonts naleznete na následující stránce: https://developers.google.com/fonts/faq#Privacy .

Obecné informace o ochraně údajů naleznete v centru ochrany osobních údajů Google: http://www.google.com/intl/de-DE/privacy/ .

Interkom

Používáme analytické služby třetích stran, abychom pochopili, jak využíváte naše služby. Zejména poskytujeme omezené množství vašich informací (například datum registrace a některé osobní informace, jako je vaše e-mailová adresa) společnosti Intercom, Inc. (dále jen „Intercom“) a využíváme Intercom ke shromažďování údajů pro analytické účely, když navštívíte naše webové stránky nebo použijte náš produkt. Jako zpracovatel dat jednající naším jménem společnost Intercom analyzuje vaše používání našich webových stránek a / nebo produktů /služeb a sleduje náš vztah pomocí souborů cookies a podobných technologií, abychom vám mohli zlepšit naše služby. Další informace o používání cookies společností Intercom naleznete na adrese https://www.intercom.com/terms-and-policies#cookie-policy . Interkom můžeme také použít jako médium pro komunikaci, buď prostřednictvím e-mailu, nebo prostřednictvím zpráv v rámci našich produktů. V rámci našich smluv o poskytování služeb shromažďuje Intercom veřejně dostupné kontaktní a sociální informace, které se vás týkají, jako je vaše e-mailová adresa, pohlaví, společnost, pracovní pozice, fotografie, adresy URL webových stránek, popisy sociálních sítí a fyzické adresy, aby se zvýšila vaše uživatelská spokojenost. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Intercom naleznete na adrese https://www.intercom.com/terms-and-policies#privacy . Služby společnosti Intercom se řídí podmínkami používání společnosti Intercom, které naleznete na adrese https://www.intercom.com/terms-and-policies#terms . Pokud se chcete odhlásit od shromažďování nebo odesílání těchto informací společností Intercom, kontaktujte nás.

LinkedIn

V rámci naší on-line nabídky využíváme marketingové funkce (takzvaný „LinkedIn Insight Tag“) sítě LinkedIn. Pokaždé, když vstoupíte na jednu z našich stránek, která obsahuje funkce LinkedIn, je navázáno připojení k serverům LinkedIn. LinkedIn bude informována, že jste navštívili naše webové stránky s vaší IP adresou. Pomocí značky LinkedIn Insight můžeme analyzovat úspěch našich kampaní v rámci LinkedIn nebo určit cílové skupiny pro ně na základě interakce uživatelů s naší online nabídkou. Pokud jste registrováni na LinkedIn, je možné, že LinkedIn spojí vaši interakci s našimi online službami s vaším uživatelským účtem. I když kliknete na tlačítko „Doporučit“ na LinkedIn a jste přihlášeni ke svému účtu LinkedIn, je stále možné, že LinkedIn spojí vaši návštěvu našich webových stránek s vámi a vaším uživatelským účtem. LinkedIn je certifikován podle dohody o ochraně soukromí, čímž poskytuje záruku dodržování evropských právních předpisů o ochraně údajů. ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active )

Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Odhlášení: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

[V závislosti na zemi, ve které se nacházíte, mohou existovat i jiné sledovací nástroje]

Newsletter

Odebírání našeho newsletteru

Uživatelé budou mít na webu ALSO Czech Republic s.r.o příležitost přihlásit se k odběru novinek naší společnosti. ALSO využívá k zasílání newsletteru služeb ELAINE ve společnosti Artegic AG.

Společnost ALSO Czech Republic s.r.o průběžně informuje své zákazníky a obchodní partnery prostřednictvím zpravodaje o produktech, prodejních kampaních, loteriích a novém vývoji ve společnosti ALSO. Pokud je to možné, budou tyto informace přizpůsobeny tak, aby vyhovovaly individuálním zájmům. Kromě toho příležitostně využíváme službu k provádění průzkumů s cílem zvýšit úroveň spokojenosti zákazníků. Zpravodaj naší společnosti může být v zásadě doručen dotyčné osobě pouze v případě, že (1) má dotyčná osoba platnou e-mailovou adresu a (2) dotyčná osoba se zaregistrovala k zasílání Newsletteru svou emailovou adresu. Z právních důvodů bude potvrzující e-mail zaslán v rámci postupu dvojitého přihlášení dotyčné osobě při jedné příležitosti před zasláním bulletinu. Tento potvrzovací e-mail slouží ke kontrole, zda byl držitel e-mailové adresy oprávněn dostávat Newsletter.

Při přihlašování k odběru našeho Newsletteru také ukládáme IP adresu počítačového systému používaného dotyčnou osobou v okamžiku aplikace poskytnuté poskytovatelem internetových služeb (ISP) plus čas a datum aplikace. Tyto informace jsou potřebné k pochopení a sledování (možného) zneužití e-mailové adresy dotyčné osoby v pozdějším časovém okamžiku, a proto slouží k poskytnutí právní ochrany správce.

Osobní údaje shromážděné v průběhu registrace do Newsletteru se používají pouze k zasílání našeho Newsletteru. To nám navíc umožňuje informovat odběratele Newsletteru e-mailem, abychom udržovali osobní údaje aktuální nebo pokud je to nezbytné pro provozování služby Newsletter nebo pro jeho registraci, jak by to mohlo být v případě změn v Newsletteru nebo změn technických faktorů. Osobní údaje shromážděné v průběhu služby Newsletter nebudou poskytovány třetím stranám. Odebírání našeho zpravodaje může být dotyčnou osobou kdykoli ukončeno. Souhlas s uložením osobních údajů dotyčnou osobou, který nám umožňuje zasílat newsletter, může být kdykoli odvolán. V každém informačním bulletinu je odpovídající odkaz na formulář pro zrušení, který umožňuje dotyčné osobě zrušit odběr. Navíc bude možné kdykoli zrušit odběr novinek přímo na webových stránkách ALSO Czech Republic s.r.o nebo informovat osobu odpovědnou za zpracování novinek jinými prostředky.

Sledování newsletteru

Newsletter ALSO Czech Republic s.r.o obsahuje tzv. sledovací pixel. Sledovací pixel je miniaturní grafika zabudovaná do e-mailů odeslaných ve formátu HTML, aby se usnadnil záznam protokolu a analýza souboru protokolu. V důsledku toho je možné provést statistickou analýzu úspěchu či neúspěchu online marketingových kampaní. Vestavěný sledovací pixel umožňuje společnosti ALSO Czech Republic s.r.o zjistit, zda a kdy byl e-mail otevřen odběratelem. Kromě toho je možné pomocí úprav odkazů zaznamenat, které z odkazů v e-mailu byly uživatelem otevřeny.

Tyto osobní údaje shromážděné pomocí sledovacích pixelů a odkazů obsažených v newslatterech budou uloženy a analyzovány osobou odpovědnou za zpracování, s cílem aktualizovat zasílané newslettery novinkami a sladit obsah budoucích bulletinů se zájmy odběratele. Tyto osobní údaje nebudou předány třetím stranám. Odběratelé jsou oprávněni kdykoli zrušit prohlášení o souhlas, který poskytli. Bude to ekvivalent zrušení svého jména z distribučního seznamu Zpravodaje.

EU-GDPR vám poskytuje následující práva:

• právo na přístup k osobním údajům

• právo na opravu, resp. doplnění

• právo na zrušení

• právo na výmaz

• právo na omezení zpracování

• právo na přenositelnost údajů

• právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování

• právo odvolat Váš souhlas

Dále máte právo podat stížnost orgánu dozoru nad ochranou údajů.

Kdy budou vaše osobní údaje smazány?

ALSO odstraní vaše osobní údaje, jakmile účel, pro který jsou shromažďovány, již neexistuje. Aby byly splněny zákonné požadavky, musí být vaše osobní údaje nejprve zablokovány pro následné zpracování.

Úředník pro ochranu údajů:

V případě jakýchkoli obav souvisejících s ochranou údajů se také můžete obrátit na náš tým zákaznické podpory, zaměstnance i na našeho pracovníka pro ochranu údajů na privacy.cz@also.com .