ALSO
POSOUZENÍ MIGRACE

Azure CSP, game changer

BEZPLATNÉ
POSOUZENÍ MIGRACE ALSO

Pokud své zákazníky převedete do programu Azure Cloud Solution Provider, můžete nabízet celý ekosystém dalších produktů, což přinese výrazně vyšší přidanou hodnotu.

Kontaktujte mě

SLUŽBA

ALSO podporuje prodejce a zákazníky při migraci jejich stávajících zdrojů a předplatného Azure od jiných poskytovatelů cloudových řešení na předplatné cSP, aby plně využili potenciál nového vztahu s Microsoft..

FÁZE 1

Posouzení a plánování poskytuje náhled na vaši současnou infrastrukturu a její připravenost přejít na předplatné CSP a také na kroky, které je třeba podniknout pro úspěšnou migraci.

FÁZE 2

Podpora při migraci a následná fáze po migraci jsou navrženy tak, aby pomohly zákazníkovi vytvořit cílové nastavení Azure tak, aby bylo možné přesunout podporované prostředky a aby byla identifikována řešení pro nepodporované prostředky.

CÍLOVÝ TRH

Posouzení migrace ALSO je určeno partnerům a jejich zákazníkům, kteří chtějí migrovat jiné předplatné na předplatné CSP, aby mohli využít cenový model dostupný v programu CSP.

Kontaktujte mě

VÝHODY PRO
RESELLERY A JEJICH ZÁKAZNÍKY

Resseleři mohou zákazníkovi nabídnout vysoce kvalitní a profesionální služby a vytvořit tak základ pro dlouhodobý vztah.

Zákazníci si mohou objednat službu profesionální podpory pro migraci mezi předplatnými. Na základě osvědčených postupů Microsoft a s pomocí zkušených konzultantů.

Registrujte se do ALSO Cloud Marketplace

ALSO Cloud Marketplace

Ještě nejste zaregistrováni na platformě ALSO Cloud Marketplace? Pak je ten správný čas. Registrace je zdarma a umožňuje přístup k velkému výběru produktů společnosti Microsoft a dalších providerů.
Klíčové výhody

White Labeling

Elektronické prodeje

Business Inteligence

Jednoduchá fakturace

Objednávání a poskytování služeb

Podpora 24/7

Automatické aktualizace zákazníků

Klikněte pro získání bezplatné infografiky, ve které naleznete zobrazeny všechny výhody ALSO Cloud Marketplace.

Registrujte se do ALSO Cloud Marketplace